Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Islam

Duitse studie: 50% van de moslims antisemitische

Antisemitisme en de radicale islam kunnen Joden uit Europa verdrijven, waarschuwt een rabbi: "Als antisemitische partijen de macht krijgen, kunnen wij Europese Joden alleen nog maar oproepen te vluchten".

Door Benjamin Weinthal

Op de vraag aan asielzoekers in de Duitse vrijstaat Beieren "Hebben Joden teveel invloed in de wereld", antwoordde 52% van de Syriërs met ja en 53% van de Irakezen. Bijna 60% van de Afghanen vinden dat Joden teveel invloed hebben. Meer dan de helft van alle asielzoekers hebben volgens een onderzoek dat vorige week gepubliceerd werd, antisemitische opvattingen.

De studie, uitgevoerd door het gerenommeerde Hanns-Seidel-Instituut, verbonden aan de Christelijk-Sociale Unie (CSU) in de zuidelijke deelstaat Beieren, ondervroeg in 2016 bijna 800 vluchtelingen in de Beierse steden Neurenberg, Pliening en Poing. De herkomstlanden van de vluchtelingen zijn Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan.
"Meer dan de helft van islamitische asielzoekers toonde een duidelijke antisemitische houding," schreef de auteur van de 201-pagina’s tellende studie. Opmerkelijk is echter dat slechts 5.4% van de vluchtelingen uit Eritrea - een land met een christelijke meerderheid - antisemitische opvattingen heeft. Sommige Eritreeërs zeiden dat zij Joden kennen vanuit de Bijbel.

Het aantal Duitsers met antisemitische opvattingen is volgens de studie 20%. In april werd echter een nieuw rapport van de Duitse regering gepubliceerd waaruit blijkt dat 40% van de Duitsers een ‘moderne vorm' van antisemitische hebben namelijk de haat tegen de staat Israël.

De Seidel studie concludeert: "De doorslaggevende factor voor antisemitisme is de religieuze achtergrond. Antisemitisme komt voor in alle leeftijdsgroepen en educatieve achtergrond van islamitische asielzoekers. Het is verankerd in het onderwijssysteem van de vluchtelingen in de landen van hun herkomst.” Een Syrische vluchteling genaamd Mustafa zei "in Syrië worden wij onderwezen Joden te haten. De regering presenteert Joden als slechte mensen die anderen doden..."

In 2015 verklaarde een officieel rapport van een onderzoekscommissie aan de Duitse regering over de opname van vluchtelingen en migranten: "We importeren islamitisch extremisme, Arabisch antisemitisme, nationale en etnische conflicten van andere volkeren, alsmede andere sociale en juridische instellingen." Het document voegde er aan toe: "Duitse veiligheidsdiensten zal het niet lukken deze geïmporteerde veiligheidsproblemen op te lossen en reacties van de Duitse bevolking te voorkomen."

Een hogere ambtenaar van de Duitse veiligheidsdienst zei, "De hoge instroom van mensen uit alle delen van de wereld zal leiden tot instabiliteit in ons land. We produceren extremisten door middel van immigratie. Het maatschappelijk middenveld in Duitsland wordt radicaler, omdat de meerderheid deze migratie niet wil maar ze worden er door de politieke elite toe gedwongen."

Reageren


Herman Degenhart

11-06-2017 08:12
De Joden- en christenhaat van moslims is de beste aanwijzing dat Allah en de God van Abraham, Izaäk en Jacob niet dezelfde personages zijn. Allah kan in het Arabisch ook niet de originele aanduiding voor God zijn, want was voor de verwijdering van de 360 bijgoden uit de Kaäba van Mekka de hoofdgod. Om onderscheid te kunnen maken tussen die goden had elke god een naam nodig. Die van de hoofdgod was Allah. Ik ben geen arabist, dus weet niet wat in het Arabisch de aanduiding van het begrip god was voor de verwijdering van alle bijgoden uit de Kaäba. Maar Allah kan dat niet geweest zijn.