#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Organisaties

Christen richt 'Kenniscentrum voor Agressie' op

Afgelopen maand bracht het GTPA in het nieuws dat agenten met steeds heftigere agressie te maken krijgen. En de barometer Gehandicaptenzorg constateerde dat 61% van de werknemers met verbale agressie te maken heeft. Ed Nouwen (christen en ondernemer) merkte de afgelopen jaren de vraag naar omgaan met agressie en richtte met een team het Kenniscentrum Voor Agressie op.

Oprichter Nouwen: ''Wij geloven niet dat agressie alleen hun probleem is en daarom staan wij naast onze opdrachtgevers om hen te ondersteunen en op die manier mensen en organisaties weerbaarder te maken om potentieel verzuim te voorkomen.'' De afgelopen twee jaar zijn gebruikt om onderzoek te doen en om met het team vorm te geven aan de benodigde aanpak en trainingen tegen geweld. Het Kenniscentrum Voor Agressie (KCVA) biedt vanaf vandaag hulp aan op het gebied van agressiehantering voor organisaties die te maken krijgen met agressie, geweld of pesten. De hulp kan bestaan uit passende trainingen, waar nodig ondersteund met acteurs.

Jaarlijks 1,6 miljoen slachtoffers
Vorig jaar publiceerde het blad Binnenlands Bestuur een artikel over de kosten van agressie. Jaarlijks blijken 1,6 miljoen werknemers slachtoffer te zijn van agressie door mensen van buiten de organisatie. De kosten als gevolg van de extra verzuimdagen door interne agressie worden geschat op 1,7 miljard euro per jaar, en de kosten als gevolg van externe agressie worden geschat op 600 miljoen euro per jaar. Het KCVA heeft hiervoor een inhoudelijke aanpak ontwikkeld. Het KCVA werkt vanuit een politie- en justitieachtergrond en heeft ervaring op het gebied van gedrags- en beleidsmatige veiligheidsoplossingen.

Agressie-, overval- en gijzelingstrainingen
Er zijn diverse beroepsgroepen waarbij het goed omgaan met agressie of geweld belangrijk is. Hiervoor leidt het KCVA mensen op tot onder andere buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en verkeersregelaar. Op een geheel eigen wijze wordt gewerkt aan het weerbaar maken. Daarnaast worden de deelnemers getraind op beroepshouding. Om de theorie in praktijk te kunnen brengen, maakt het KCVA bij de diverse trainingen gebruik van geschoolde, ervaren (agressie)acteurs, die door middel van rollenspellen deelnemers trainen in het omgaan met agressie. Deze acteurs zijn gespecialiseerd in agressie-, overval- en gijzelingstrainingen en ze zijn ook apart te boeken.

Agressie uniform aanpakken
Het kenniscentrum heeft een meetinstrument ontwikkeld dat ingezet kan worden bij sollicitatieprocedures voor beroepen waarbij agressie een risico is. Het meetinstrument kan ook helpen in de ontwikkeling van personeel dat veel te maken krijgt met agressie. Om voeling te houden met de markt is er een denktank opgericht, waar diverse professionals uit verschillende branches voor zullen worden uitgenodigd. Het doel: agressie in Nederland uniform aanpakken. Verder is het KCVA geaccrediteerd om trainingen te geven voor leden die aangesloten zijn bij de BPBI (Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders).

Klik hier voor meer informatie!

Reageren


Zingend Voske

23-06-2017 07:22
De Politie had voorheen een voorbeeldsfunctie, nu ook, maar dan in de zin: wij overtreden de wet, en als u hetzelfde doet slingeren wij u op de bon. Zoals een tijdje geleden de Politie aan de A44 een uitvalsweg nam en een oplettende weggebruiker bij zichzelf dacht: "Oh, mag je tegenwoordig die uitvalweg gebruiken?" Hij kreeg een fikse prent.

De politie gedraagt zich heden als "belhamel". Als er één schaap over de dam is volgen er meer en slingeren wij hen op de bon.

Maar owee als je de Politie betrapt op foutparkeren of liever gezegd buitengewoon a-sociaal parkeren, daar een foto van maakt en die op internet publiceert. Dan wordt de persoon in kwestie nagezeten door maar liefst 3 politieauto's en vragen ze je het hemd van het lijf. Goed voor mijn vriend die het wetboek op zijn duimpje kent want de politie wilde zonder bevel zijn auto doorzoeken etc. Dát is de hedendaagse politie en justitie is idem-dito. Je moet eerst iemand voor de rechter dagen eer de molen van Justitie gaat draaien, denk aan Mattheus van der Steen, die blijkbaar wél in zee gaat met de "onrechtvaardige rechter". Met andere woorden Justitie en Politie is er niet langer om de burger te beschermen maar om de burger te plukken.
Zelf heb ik aangifte gedaan in 2007 en 2010 tegen de bewuste (pathologisch narcistische) stalker Jan P. uit Rotterdam en zelfs de media en volksvertegenwoordigers aangeschreven maar dat weet men schijnheilig niet meer. Aangifte doen van bijv. verkrachting heeft ook geen nut meer, vraag het maar in Zweden en Duitsland. Het is precies zoals destijds de Euromasters zonden: Alles naar de kl.. 'sodom'ieter!!!