Steun Uitdaging banner
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

De hemelen ...

7. De geschiedenis van de aloude hemel

Voor de mens die herstel nodig heeft is de eerste hemel het startpunt. Maar vanuit Gods gezichtspunt is de derde hemel het begin. Die bestond reeds voordat er sprake was van enige noodzaak tot herstel. Daarom wordt de derde hemel ´de aloude hemel der hemelen´ genoemd (Ps. 68:34). Het Hebreeuwse woord dat hier met ´ALOUDE´ is vertaald, is het woord ´QEDEM´. De betekenis van ´qedem´ kan omschreven worden met woorden als ´van zeer oude tijden´, ´van de vroegste tijden´, ´van bij het allereerste begin´.

In de Schriften wordt het woord ´QEDEM´ o.a. gebruikt in uitdrukkingen als:

- ‘het uitnemendste der aloude bergen´ (Deu 33:15)
- ‘de eeuwige God is u een woning’ … (Deu 33:27)
- ‘Hij (God), die van oudsher troont´ (Ps. 55:20)
- ‘aloude verborgenheden verkondigen‘ (Ps. 78:2)
- ‘Gij niet vanouds, HERE, mijn God, mijn Heilige?’ (Hab. 1:12)

Ook in enkele uitdrukkingen die betrekking hebben op de Heer Jezus Christus:

- De HERE heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af. Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd, van den beginne, eer de aarde bestond. - (Spr. 8:22-23)

- En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. - (Micha 5:1)

De derde hemel, de ´aloude hemel der hemelen´ gaat dus terug tot het allereerste begin van alle dingen. De derde hemel lijkt er altijd te zijn geweest en lijkt er altijd te zullen zijn.

Drs. Charles van den Berg
Founder/Director
LOGOS BIBLESTUDIES NETHERLANDS


Reageren