Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Boek-muziek-film

De Geest zendt

‘Hier ben ik’ staat herhaaldelijk in de Bijbel. Het zijn daarin woorden van gelovigen tot God wanneer ze zich aan Hem overgaven als Hij hen riep (Gn 22:1). De titel van de live-CD van de in Australië wonende Darlene Zschech draagt deze woorden geïnspireerd op wat de profeet Jesaja zei (Js 6:8) voorafgaande aan zijn roeping. Hoe komt dit tot uiting in de liederen?

Door Marco van Putten
Klik hier om deze CD online te bestellen!

De band maakt gebruikt van de volgende instrumenten: keys, drums, bas, cello, elektrische en akoestische gitaar en percussie.

‘You [God] are great’ zijn de woorden van Darlene op haar ziekbed (borstkanker). Het thema van het lied ‘You will be praised’ is dat de Heer geprezen zal worden door stormen en problemen van het leven heen. De inspiratie komt van Psalm 34. Aan dit nummer werkte Paul Baloche en Jenn Johnson mee. Dit is een van de beste nummers op deze CD. ‘Daylight’ is een aanbiddingslied gebaseerd op Psalm 18. Gods liefde staat erin centraal. Het lied ‘Kingdom come’ is gebaseerd op een vers uit het gebed van de Heer (Mt 6:10). Ook dit nummer is waarschijnlijk een van de betere nummers van deze CD. ‘First love’ heeft een hoog tempo en is een vrolijk funky nummer. Het is gezongen door Luke Taylor samen met Darlene. Het onderwerp is dat God overweldigt in liefde. ‘Love and wonder’ is een kort lied geschreven door Bonnie Gray en Zoë Zschech. De laatste, een van de dochters van Darlene, zingt dit lied. Het benadrukt de weg waarop mensen God naderen. Hij kalmeert de woeste golven, leidt de voetstappen en dan komen we nader in zijn liefde en verbazing. Darlene zingt ‘Your Eyes’ – een aanbiddingslied – samen met Brad Carroll. Het is een rustig nummer waarin naar voren komt dat de Here Jezus centraal staat in alles. In het prachtige lied ‘Emmanuel’ staat de Here Jezus centraal. Door Zijn kruiswerk doorstaat de gelovige alle problemen, want Hij is altijd met hen. De nadruk ligt op de betekenis van het Hebreeuwse woord Immanoe‘El – met ons is God. Het lied is geïnspireerd op Jesaja 58:8-9 waarin beschreven is hoe gelovigen zich overgeven aan God en zeggen ‘Hier ben ik’. ‘Beloved (When I survey)’ is een bijzonder charismatisch aanbiddingslied gebaseerd op Galaten 6:14 en het oude lied van Isaac Watts. Dit rustige lied is gezongen door Pati Telea samen met Darlene Zschech. Gelovigen zijn geliefd door de Here Jezus en dat zien ze als ze zien wat Hij doet en op Hem wachten. Daarom volgen ze Hem. Dit lied combineert Pasen met Pinksteren. De titelsong ‘Here I am send me’ zet aan tot zending. Net zoals het laatste nummer ‘Go’.

Evaluatie
Dit is prachtige, charismatische aanbiddings- en vererings CD van Darlene en haar band. Een aanrader.

Darlene Zschech - Here I Am / Send Me (hineni)
Integrity Music, 2017
distributie: Neema
c.73 min
€ 12,99
000768682821


Reageren