#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Liefde wint van angst op EO-Jongerendag

In GelreDome Arnhem werd zaterdag de 43ste editie van de EO-Jongerendag gehouden. Zo’n 20.000 jongeren uit heel het land kwamen bij elkaar rond het thema ‘Fear not’. Een thema dat actueler is dan ooit.

Er komt veel op jongeren af. Ze maken zich zorgen over zaken als: ben ik wel leuk genoeg, voldoe ik wel aan de verwachtingen van anderen en hoe ga ik om met tegenslagen in mijn leven? “In de Bijbel staat 365 keer dat we niet bang hoeven te zijn”, sprak presentator Joram Kaat tijdens de opening. “Voor elke dag de bemoediging ‘Fear not!’. Je hoeft je niet te laten leiden door angstige gedachten. We mogen feestvieren voor Hem!”

Lindz West van de Britse band LZ7 sprak over het thema ‘Fear not’. “We zijn hier met 20.000 jongeren bij elkaar. Ieder van ons kent zijn eigen angsten. Misschien zijn we bang om te falen, bang voor wat anderen van ons vinden of bang om te sterven. Maar God komt right here, right now naar ons toe en zegt: ‘Wees niet bang. Ik houd van je en Ik ben bij je’. Toen Jezus aan het kruis stierf, bouwde Hij een brug tussen God en ons. Nu kan niets ons meer scheiden van Zijn liefde. Omdat Hij zoveel van ons houdt, hoeven we niet bang te zijn. Gods perfecte liefde is sterker dan angst!”

Op zaterdag 17 juni, vanaf 22.25 uur zendt NPO 3 de muziekspecial ‘BEAM presents EO-Jongerendag’ uit.

Reageren


Zingend Voske

23-06-2017 08:00
Als kinderen hun oren beschermen dan weet je dat het geluidsniveau de pijngrens benaderd - en zodra deze kinderen boven de dertig komen is geïsoleerd zijn niet vreemd omdat ze een ander mens niet meer kunnen horen.

Johan Karelse

13-06-2017 03:15
Aannames en snelle conclusies Willem, komt op mij helaas wel subjectief over. Objectief voor mij is;
1 Onze zoon van 13 jaar oud het verhaal prima kon volgen.
2 de belangrijkste punten in het Nederlands zichtbaar waren op het grote scherm.
3 Dat de eo aan zelfonderzoek doet. De bezoekers kunnen een enquete invullen. Als het een probleem zou zijn komt het wel objectief naar voren en hebben ze daarvoor onze hulp niet nodig ????.

Ik ben het overigens wel eens met vader Jakob m.b.t. het geluidsniveau. De muziek kwam bij mij ook luid over. Met name de lage tonen. Via een app op m'n mobiel heb ik een meting gedaan en tot m'n verbazing kwam ik 'maar' tot waarden rond de 80 dB. Maar ja, is m'n app wel goed geijkt?
(we zaten op de tribune).

Willem-de-Boer

12-06-2017 08:09
Johan Karelse, je commentaar is er naast. Dat gesmijt met Engelse termen is niets minder dan dikdoenerij en volkomen onnodig. De EO is een Nederlandse organisatie en ook het beoogde publiek was Nederlands. Ook de plaats van handeling was in een Nederlandse stad. En dat Engels voor de meeste bezoekers geen probleem is, betwijfel ik. Ik denk dat de meeste van deze bezoekers een goed geschreven Engelse tekst niet aankunnen, noch in staat zijn een goed geformuleerde Engelse zin te produceren. Dat je een paar Engelse termen kent, wil in het geheel niet zeggen dat je het Engels ook beheerst.

vader Jakob

12-06-2017 09:59
Ik heb mijn kinderen er gebracht en weer opgehaald. Wat mij opviel was het keiharde geluidsvolume. Ze klaagden er vorig jaar over en nu weer...ik stond een redelijk eind van Gelredome af, en het gedreun leek wel onweer. Die Engelse termen storen mij ook, maar ik ben de doelgroep dan ook al een poosje ontgroeid...

Johan Karelse

12-06-2017 07:26
Als je de vrucht van deze dag niet kan beoordelen is elk commentaar op z'n minst onvolledig. Engels is voor een overgrote meerderheid geen probleem. Gelukkig had de eo voor een ieder die de engelse taal niet beheerst de kernpunten in het nederlands op het scherm staan. Laten we het evangelie van het negatievisme niet ongenuanceerd prediken.

Willem-de-Boer

12-06-2017 07:00
Als in een volkomen Nederlandstalige omgeving met Engelse termen wordt gesmeten, dan is dat om de zaak gewichtiger te laten schijnen dan zij zonder dat Engels zou lijken. Hiermee geven de organisatoren zelf aan dat hun activiteiten in geestelijk opzicht erg weinig om de hakken hebben.