Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Israël

Hoe verenigd is Jeruzalem eigenlijk?

Met de feestelijkheden rond de vijftigste verjaardag van een verenigd Jeruzalem, rijst ook de vraag wat het verschil eigenlijk is tussen het oostelijke en westelijke deel van Jeruzalem.

Van de 850.000 inwoners van Jeruzalem zijn er 304.000 Arabisch, dat is dus 36 procent. Daarmee is Jeruzalem niet alleen de grootste Joodse, maar ook de grootste Arabische stad van Israël. Jeruzalem is tweemaal zo groot als Tel Aviv, de tweede stad van Israël.

 Vanuit verschillende politieke stromingen is de fabel verspreid dat de demografische ontwikkeling in de Joodse staat in het nadeel is van de Joden. De Arabische bevolking zou in de nabije toekomst getalsmatig zo zijn toegenomen dat het Joodse karakter van het land verdwijnt. Dit is het voornaamste argument voor een tweestatenoplossing. Uit onderzoek van het JIIS blijkt dat voor Jeruzalem juist het tegendeel geldt. Het geboortecijfer onder Arabieren is de afgelopen tien jaar sterk gedaald. Tegenwoordig heeft een Arabische vrouw in Oost-Jeruzalem gemiddeld 3,2 kinderen. Volgens het JIIS is deze ontwikkeling vooral te verklaren door de verbeterde economische omstandigheden en de modernisering. Het Joodse geboortecijfer in Jeruzalem is juist gestegen en komt uit op een gemiddelde van 4,3 kinderen. Deze stijging wordt toegeschreven aan het groeiende aantal religieuze Joden in de stad.

Op het politieke vlak valt er nog veel meer te winnen. Hoewel de Israëlische wet bepaalt dat alle ministeries hun vestigingsplaats in de hoofdstad Jeruzalem behoren te hebben, heeft geen enkele regering die wet nog uitgevoerd. Op dit moment moeten nog 95 regeringskantoren naar Jeruzalem verhuizen. De wet vereist ook een bijzonder budget voor Jeruzalem, maar de infrastructuur van de stad laat zeer te wensen over.

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)


Reageren