Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Mensen

Ds. A. Visser als zendingswerker naar Zimbabwe

Het bestuur van de GZB heeft ds. A. Visser uit Garderen benoemd als zendingswerker voor Zimbabwe. Hij gaat als theologisch docent werken voor de Reformed Church of Zimbabwe (RCZ).

Ds. Aalt Visser wordt verbonden aan het Murray Theological College (MTC) van de RCZ. Een van zijn taken wordt de verdere ontwikkeling van het missionaire programma van de hervormde kerk van Zimbabwe.
Ds. Aalt Visser en zijn vrouw Anneke zijn eerder door de GZB naar Zimbabwe uitgezonden. Van 2007 tot 2012 werkte ds. Visser als zendingspredikant voor dezelfde kerk waar hij zich met name bezighield met de opleiding van predikanten/evangelisten en de toerusting van gemeenteleden door afstandsonderwijs (TEE – Theological Education by Extension).

De familie Visser start in september met een verkorte opleiding tot zendingswerker. Ds. Visser is sinds 2012 gemeentepredikant van de hervormde gemeente van Garderen en sinds 2013 ook verbonden aan de wijkgemeente Sion van de protestantse gemeente van Bussum.


Reageren