Steun Uitdaging banner
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

De hemelen ...

8. De hof en de hemelen van herstel

De derde hemel is de ´aloude´ hemel. De eerste en tweede hemel worden in de Schrift niet zo genoemd. Ze zijn niet ´qedem´. Dat kan ook niet. Dat zou in strijd zijn met hun karakter. Ze zijn verbonden aan een bepaalde tijd. Aan de tijd of de periode van HERSTEL. Toen God de mens in de hof plaatste was daar alleen de derde hemel. De eerste en de tweede hemel – de hemelen van herstel – bestonden toen nog niet, want aanvankelijk was de mens ‘zeer goed’ bevonden en had dus geen herstel nodig. De eerste en de tweede hemel kunnen ook nooit deel hebben uitgemaakt van Gods oorspronkelijke plan met de mens en de wereld. Het kan immers nooit Gods bedoeling zijn geweest dat de mens zich van zijn God los zou maken en daardoor in een toestand terecht zou komen waarin hij herstel behoeft. De hof echter was wel deel van Gods oorspronkelijke plan. De hof was er vanaf, of beter: van ‘bij het allereerste begin’. Zoals van de hemel der hemelen, zegt de Schrift van de hof van Eden dat zij ‘QEDEM’ is. Er wordt gezegd dat hij in het ‘oosten’ ligt (Gen. 2:8). Ook hier staat in de grondtekst ‘QEDEM’.

Het woord ‘qedem’ kan namelijk niet alleen ‘aloud’ betekenen, maar ook ‘oostelijk’ of ‘in het oosten’. Toch hebben we hier niet echt met een betekenisverschil te maken, omdat in het oud-Hebreeuwse denken het begrip ‘oosten’ de gedachte van ‘het begin’ in zich draagt. Het oosten is dan ‘de kant waar de zon opgaat’ (Num. 2:3; 3:28; 32:19; 34:15). Daar ligt het begin, daar ligt de oorsprong van het licht. De uitdrukking ‘aloude hemel der hemelen’ zou dan ook vertaald kunnen worden als ‘de in het oosten gelegen hemel der hemelen’. En met betrekking tot de hof van Eden zou men kunnen vertalen dat hij ‘in het aloude gelegen ‘ is.

De Schrift leert ons door al deze verbanden heen, dat de hof van Eden een manifestatie van de derde hemel was en al bestond voordat God de eerste en de tweede hemel schiep.

Drs. Charles van den Berg
Founder/Director
LOGOS BIBLESTUDIES NETHERLANDS


Reageren