Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Seksualiteit

Geslachtsverandering: herdopen?

De Algemene Synode van de Anglicaanse Kerk zal zich in juli bezig houden met de plaats van transgender-christenen in de kerk. De motie waarover gestemd gaat worden, is voor traditionalisten onaanvaardbaar aangezien ze van mening zijn dat geslacht iets is waar God over gaat. De vrijzinnigen binnen de kerk zeggen dat ze zich verplicht voelen om onofficiële diensten te organiseren waar kerkleden die van geslacht veranderd zijn welkom zijn om op die manier de onvoorwaardelijke aanvaarding voor transseksuelen te tonen.

Een vicaris van de Anglicaanse, Chris Newlands, diende een motie in die ruimte zou laten voor een ceremonie, die het best te vergelijken is met een (kinder)doopdienst, inclusief de nieuwe naamgeving. Zelf had hij van een parochiaan de vraag gekregen om opnieuw gedoopt te worden, nu in zijn nieuwe identiteit. Het eerste antwoord van Newlands was dat de persoon al gedoopt was, maar die antwoordde dat het toen een meisje was, maar dat hij nu als een man gedoopt wil worden. Newlands heeft daar begrip voor en wijst er op dat de gevolgen van een geslachtsverandering, inclusief de bijbehorende operaties, zwaar zijn. Daarom moet de Kerk het voortouw nemen en meer proactief zijn om zeker te zijn dat de mensen een warm welkom krijgen.
 
De motie spreekt tot de verbeelding van de mensen en krijgt blijkbaar veel bijval. Newlands: “Ik wilde deze motie aan de Algemene Synode voorleggen zodat de bisschoppen het idee serieus zouden nemen en voorzien in een liturgie die parochiepriesters kunnen gebruiken voor mensen die na hun verandering bevestigd willen worden in de kerk”.

De reacties binnen de Anglicaanse kerk zijn heel uiteenlopend. Andrew Symes, de uitvoerend secretaris van de ‘mainstream’ zei: “Het christelijk geloof heeft altijd geleerd dat mensen als man en vrouw zijn gemaakt, dat is het traditionele standpunt. We zijn ons ervan bewust dat er een aantal mensen zijn die van het ene geslacht naar het andere willen veranderen. Dat is een nieuw feit en de kerk zal daar mee om moeten gaan. De aanvaarding van de motie zou betekenen dat we ingaan tegen de leer van de Kerk zoals die tot nu toe is en dat zal voor een behoorlijke controverse zorgen. Het zou me verbazen als er niet veel discussie over zou zijn”.

Symes suggereerde ook dat de discussie anders van aard zou zijn dan het debat dat enkele jaren geleden gevoerd werd over de aanstelling van vrouwelijke priesters. Het is ook niet de enige ethische discussie die woedt binnen de Anglicaanse Kerk: ook het homohuwelijk kent zowel uitgesproken voorstanders als tegenstanders. De Amerikaanse vleugel van de kerk, die het huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht erkent, werd vorig jaar tijdelijk geschorst toen men geen ander standpunt wilde innemen, terwijl de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby vasthield aan het feit dat een huwelijk het verbond is tussen een man en een vrouw.

Of er uiteindelijk een stemming komt over de motie, is niet duidelijk. Er zijn immers nog meer moties die eerst behandeld moeten worden en het kan zijn dat er gewoonweg geen tijd is om deze heikele kwestie grondig te bespreken. Maar het debat binnen de Anglicaanse Kerk gaat uiteraard gewoon verder.

(bronnen: Federation of European Broadcasters, Christian Post, The Guardian)


Reageren