#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Organisaties

MissieNederland in rode cijfers

MissieNederland, voorheen EA-EZA, heeft door ingrijpende reorganisatie – waarbij alle medewerkers werden ontslagen en opnieuw konden solliciteren – een financieel verliesgevend jaar achter de rug. Tegenover € 712.179 aan inkomsten, stond € 856.546 aan uitgaven, wat neerkomt op een negatief saldo van 144.367. Dat blijkt uit et jaarverslag over 2016.

De reorganisatie kostte bijna 89 mille, maar los daarvan is en een structureel verlies van € 55.609, als gevolg van afnemende bijdragen van deelnemers en minder inkomsten uit activiteiten.

De deelnemersbijdrage nam in vijf jaar af met 90 mille. Dat kwam door de fusie van de Evangelische Alliantie (EA) met de Evangelische Zendingsalliantie (EZA), maar ook door opzeggingen en lagere bijdragen van deelnemers. Mede door de financieel neergaande trend, werd ingrijpende verandering binnen de organisatie vorig jaar noodzakelijk. Het aantal medewerkers daalde van 13 naar 8. “We zien dat onze deelnemers moeite hebben om hun bijdrage te voldoen en sommigen moeten afhaken als deelnemer van MissieNederland”, meldt senior relatiemanager Adri Veldwijk. MissieNederland heeft om lucht te geven aan sommige deelnemers de bijdrage geminderd, maar dat resulteert in minder inkomsten bij de koepel.

Van de uitgaven van ruim 8,5 ton bestond bijna zes ton uit personeelslasten, ruim 1,5 ton uit activiteiten (waarvoor weer ruim 280 mille binnen kwam) en ruim een ton uit overige kosten.

Uit de focus op de missionaire kerk is volgens directeur ds. Jan Wessels de fusie met de EZA voortgekomen. Die hield nog geen reorganisatie in. Die kwam pas toen men ging nadenken over de gezamenlijke missie van de fusiepartners. “Daar kwam een nieuw visiedocument en een nieuwe naam uit voort”, zegt Wessels. “Deze nieuwe visie heeft ook impact op de organisatie.”
Bij de nieuwe visie hoorde ook een compleet andere organisatie, zegt Veldwijk. Alle bestaande functies werden opgeheven en er werd ruimte gecreëerd voor acht relatiemanagers. Daardoor vloeiden er zeven mensen af.

Reageren


Zingend Voske

23-06-2017 07:44
Nadoen wat de 'wereld' doet: mensen ontslaan. Ik hoop dat deze 'organisatie' haar bestaansrecht wordt ontnomen!

Jan Willem

20-06-2017 02:44
Ha Frits! Dat hoop ik niet zeg. Het beeldmerk laat vallende dominostenen zien, als beeld van de beweging die we graag in gang willen zetten!
Hartelijke groet,
Jan Willem Janse
MissieNederland

frits

19-06-2017 05:59
Grappig dat beeld merk van Missie Nederland. Omvallende paaltjes. Is dit de voorloper van einde Missie?