Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Zending en Hulp

Filadelfia Zending kreeg meer geld binnen

Tegenover ruim € 265 duizend aan inkomsten stonden vorig jaar bij het kleine zendingsgenootschap Filadelfia Zending, voortgekomen uit de Vergadering van Gelovigen, bijna 246 mille aan uitgaven. In 2015 waren die bedragen respectievelijk bijna € 238 duizend en € 205 duizend. Vooral buitenlandse zendelingen werden ondersteund. Voor die bediening kwam € 203 duizend euro binnen, veertig mille meer dan in 2015.

Voor het binnenlandse werk van de organisatie kwam ruim vijftien mille binnen, iets minder dan in 2015. De gerichte giften voor buitenlandse werkers en projecten viel hoger uit door enkele acties. Daar naast waren er giften met een vrije bestemming voor het buitenland, ruim 24 mille en ongeveer de helft van wat daarvoor in 2015 werd geregistreerd. Kantoor- en overige kosten bedroegen € 11.799 en bestaan voornamelijk uit accountants- en advieskosten, verzekeringspremies en contributie voor MissionNederland.

Voorzitter Piet Verkerk sluit zich in het blad van de Filadelfia Zending graag aan bij de opvatting van Leo Habets, die in Uitdaging de vraag opwierp of Nederland niet islamitisch wordt, dat christenen de handen inéén moeten slaan ‘en elkaar aanmoedigen om als christen te leven.’
Verkerk: “Jezus’ naam dragen is Jezus volgen. Dat moet zichtbaar zijn. Zo zijn we allemaal zendelingen. In de moderne en dikwijls ook verwarrende wereld waarin wij leven, blijkt de boodschap van het evangelie van Jezus Christus voor velen nog altijd tot een belangrijk keerpunt in het leven te leiden, waardoor hun positieve levens in positieve zin veranderen.”


Reageren