#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Buitenland

Symbool Litouwse vervolgde kerk zalig verklaard

De na zestien jaar in gevangenissen en werkkampen te hebben doorgebracht in 1962 gedode aartsbisschop van Litouwen Teofilius Matulionis werd zondag zalig verklaard. Duizenden mensen waren erbij. Matulionis werd een symbool van de onderdrukte kerk tijdens de Sovjet overheersing.

Paus Franciscus zei respect te hebben voor wijlen Matulionis en het volk van Litouwen. De aartsbisschop werd de eerste rooms katholieke martelaar onder het communistische bewind in Litouwen.

Velen van de zingende aanwezigen in de kathedraal in hoofdstad Vilnis herinnerden zich de man die werd vervolgd wegens zijn openbare toewijding aan Christus en de kerk, toen het land werd geregeerd door de atheïstische leiders in Moskou.

Matulionis werd tot aartsbisschop benoemd door paus Johannes XXIII, maar hij kreeg van de sovjets geen toestemming het tweede Vaticaanse Concilie bij te wonen. Op 20 augustus 1962 stierf hij door een dodelijke injectie, in opdracht van de KGB hem toegediend door een politieverpleegster, na een pak slaag in zijn woning. Na het einde van het communistische regime in Litouwen in 1990 begon de procedure rond zijn heiligverklaring. Een pauselijk decreet omtrent zijn martelaarschap opende de weg vorig jaar naar zijn zaligverklaring, wat wordt gezien als de eerste stap daartoe.

De Litouwse bisschoppenconferentie verklaarde onlangs dat Matulionis ‘de Paasboodschap uitleefde’, daarmee refererend aan zijn sterke geloof in de opstanding van Jezus Christus uit de dood en de redding voor iedereen die in Hem gelooft. Volgens de bisschoppen heeft hij voortdurend ‘vrede, vertrouwen en goedheid’ getoond, zelfs naar zijn vervolgers.

De zaligverklaring viel samen met de negende Nationale Dag van de Litouwse Jeugd. Duizenden jongeren waren verzameld rond het thema van dit jaar uit de Evangelie naar Johannes: ‘De waarheid maakt vrij’.


Reageren