#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Opinie

‘Kwade geesten’ in deel profetische beweging

Journalist, auteur en zich vooral met schrijven over profetie bezig houdende Michael D. Fortner heeft – zowel in druk als gratis video’s online - een schokkend boekje open gedaan over de Word of Faith (woorden van geloof)-beweging, de uit de Toronto Blessing voortgekomen opwekkingen en de profetische beweging.

Fortner zegt dat van het kruis van de Here Jezus niet langer het bloed van onze Redder druppelt, maar dat het nu is bedekt met goudstof en er een geldstroom vanaf komt. Volgens hem verkopen predikers van het welvaartsevangelie flessen olie. “Boze geesten blaffen als honden, er wordt raar gelachen en er zijn allerlei ervaringen buiten het lichaam. Dat is de situatie in veel charismatische gemeenten vandaag de dag.”

Het gaat vooral om voorgangers en kerken die met een van de drie bewegingen zijn verbonden, zegt hij. En dan voornamelijk in kringen waar het welvaartsevangelie wordt gepredikt. Fortner zegt dat daar nu de voorgangers zijn te vinden die de Here Jezus de valse profeten noemde die in het laatst der dagen wonderen en tekenen tonen. Volgens hem komt in de meeste van de door hem gewraakte kerken een mengeling van de Heilige Geest en boze geesten voor. Hij citeert een heks die naar een megakerk ging en daar in vier verschillende profetieën kreeg te horen dat God tevreden was met haar werk en haar zou zegenen.

Ook heeft hij getuigenissen van mensen die demonen ontvingen, nadat er in een van de door hem bedoelde kerken met hen was gebeden, vooral in gemeenten die waren verbonden met Todd Bentley en anderen in de profetische beweging. Meest schokkend zijn de bewijzen die hij presenteert waarop WOF-predikers zijn te zien die op tv naar zijn smaak in feite satan volgen door het veel over hem te hebben.

Fortner, die veel boeken over dit onderwerp schreef, groeide op in een oude Pinkstergemeente waar hij werd gewaarschuwd voor de leringen van de Word of Faith charismatici.

Reageren


frits

28-06-2017 07:36
Als wij kijken naar onze eigen protestantse kerken, kunnen wij ook wel wat vinden. B.v. Bekering, niet weten hoe je dit moet doen. Dopen door onderdompeling, nee, kinderdoop!
En de opdracht je te laten vullen met de HG. Door dit niet te doen laden de predikanten zonden op de gelovige. Die overig dit zelf in de bijbel kunnen lezen. Maar ja, dat doen ze ook al niet. Hooguit een lekkere Psalm die goed ligt in het gehoor. Laat het oordeel eerst maar eens in de protestantse kerken in Nederland beginnen. Begin maar alvast te bidden.

Herman Degenhart

28-06-2017 02:49
Mensen die zogenaamd dronken in de Geest zijn, spotten met de Heilige Geest. De aantijging: zij zijn dronken, in reactie op het spreken in tongen, kwam van spotters. En wie denk je die met de tekenen van de Geest zal willen spotten? Zou dat niet de duivel zijn? Dus dronkaards in de geest, hebben zich door de duivel laten inpalmen en doen vervolgens zijn werken. Want je kan niet tegelijk voor en tegen iets zijn. Wat dat iets ook is.