#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Boek-muziek-film

Exclusieve liefde

Exclusieve liefde is een boek van Oscar Lohuis, met als ondertitel: waarom geen seks voor het huwelijk en hoe mooi het is te wachten. Een boek speciaal voor jongeren. Ook wil dit boek het gesprek tussen de generaties bevorderen. Op dit gebied zijn reeds vele boeken verschenen. Wat onderscheidt het boek van Oscar Lohuis van vele andere boeken over dit onderwerp?

Door Arjo Sonneveld
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Opbouw van het boek
In het eerste hoofdstuk van zijn boek legt Oscar Lohuis het principe uit, dat seksualiteit voorafgaand aan het huwelijk niet goed is. In acht vervolghoofdstukken geeft hij acht redenen aan. Hoofdstuk tien heeft hij als titel meegegeven: Als het mis gegaan is. Elk hoofdstuk sluit af met een conclusie in een kadertekst. Het slot van het boek heeft vier bijlagen: Oscars persoonlijke verhaal, de vraag hoe ver je kunt gaan, het onderwerp porno en zelfbevrediging, en ten slotte: gespreksvragen voor hen die willen gaan trouwen.

Inhoudelijk
Lohuis stelt, dat de regel “geen seks voorafgaand aan het huwelijk” een tijdloze regel van God is. God geeft ons leefregels om ons te helpen. Zijn regels zijn ons ook tot zegen. De beperking die je ervaart is beter voor je. Hij benadrukt het begrip trouw: het openlijk ervoor uitkomen, dat je als man en vrouw voor elkaar gaat. Het boek staat vol met mooie en kernachtige uitspraken. Als hij wijst op het verschil tussen samenwonen en trouwen, zegt hij bijvoorbeeld: “Trouwen doe je niet in de slaapkamer, maar door er openlijk voor uit te komen dat je elkaars man en vrouw wilt zijn”. Gaat het over zelfbeheersing, hij stelt, dat zelfbeheersing laat zien dat je te vertrouwen bent. Daarbij voert hij een pleidooi voor karaktervastheid. Beschrijft hij de schadelijke invloed van seksueel verkeer voorafgaand aan het huwelijk, hij noteert: “Er is geen voorbehoedsmiddel tegen een verbroken hart“. Een andere treffende uitspraak in het boek is: “Losbandigheid vóór het huwelijk is een stimulans tot latere ontrouw”.

Evaluatie
Het boek van Oscar Lohuis is een bijzonder boek. Het onderscheidt zich van menig ander boek over dit onderwerp. Ik vat het samen in enkele punten:
(1) Het is kernachtig geschreven. In enkele bladzijden weet Lohuis op een voor jongeren pakkende wijze het juiste te zeggen. De handreikingen die Lohuis biedt op de vraag hoever je kunt gaan en over het onderwerp zelfbevrediging zijn voor jongeren zeer instructief.
(2) Ongeveer alle relevante Bijbelgedeelten met betrekking tot huwelijk en seksualiteit komen aan de orde. De schrijver weet treffend weer te geven wat de Bijbel bedoelt. Hij verweeft het Bijbelse onderwijs met de nieuwste gegevens uit de sociale wetenschappen, de statistieken en de neurowetenschappen.
(3) Bijlage 4 maakt het boek tot een echt doe-boek. Het bevat 60 gesprekspunten voor hen die verkering hebben. Deze gespreksvragen zijn overigens ook nuttig voor reeds gehuwden.
Alles samengevat: een inhoudelijk en praktisch voortreffelijk boek. Iedere jongere moet dit boek gelezen hebben om het vervolgens in de praktijk te brengen. Ook ieder die met jongeren werkt zal met dit boek zijn winst kunnen doen.

Oscar Lohuis
Exclusieve liefde
Uitgave van Goed Nieuws Bediening, 2017,
157 pagina’s,
paperback
ISBN 978-90-820003-1-3
Prijs € 12,95

Reageren


Willem-de-Boer

28-06-2017 10:14
Zelfbevrediging wordt in de Bijbel nergens verboden. Maar waar in de Bijbel wordt seks voor het huwelijk verboden?