#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Homoseksualiteit

Zweden: inzegening homohuwelijk verplichten

Priesters van de Kerk van Zweden, tot het jaar 2000 staatskerk, moeten homohuwelijken inzegenen. Dat vindt sociaaldemocratische premier Stefan Lofven van dat land. Nu kunnen voorgangers dat nog weigeren, maar de premier vindt dat het niet kan. In een interview met het blad van de Kerk heeft hij gezegd dat zijn partij alle huwelijken, ook als de echtgenoten hetzelfde geslacht hebben, door alle predikanten ingezegend wil hebben.

Uw mening: Ik vind het goed dat homoseksuele paren trouwen kunnen!

Nu nog staat de wet toe dat geestelijken niet meewerken aan homohuwelijken. Maar als het aan de premier ligt, moeten de weigeraars onder hen maar een andere baan zoeken, net als verloskundigen die niet willen meewerken aan abortus.

Formeel keurt de Zweedse Kerk het homohuwelijk niet af, maar dwingt zij haar priesters niet voor te gaan in een dienst waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. Volgens Lofven, die zelf overigens niet gelooft, is dat in strijd met de gelijkheid van mensen. Hij vindt de kerk wel een belangrijke, samenbindende rol in de maatschappij spelen.

Reageren


Frits

06-05-2018 10:35
Homoseksualiteit is een ernstige zonde. Kerken en/of groepen die homo-standpunten toelaten of zelfs voorstaan, halen deze ernstige zonde vrijwillig binnen, waardoor zij zichzelf met die zonde besmeurt en daarmee ongeschikt wordt voor Gods heilige werk van redding, verlossing en heiliging.
Deze "kerken" vormen met elkaar zo stukje bij beetje de hoer uit Opbenbaring(17), de grote stad Babylon, die dan in onze tijd is geworden 'een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten' (Opb.18:2)

Theo

02-07-2017 11:10
De afval gaat in razend tempo ! We hoeven ons niet te verbazen . Het goede / normale , Gods wetten achtende wordt bestraft ! Het kwaad krijgt vrije baan . De gevolgen worden en zijn overal zichtbaar . Arm Europa . De duivel zegt : " Doe wat gij wilt " Deze " wet " is nu geldig . Verbaas je niet ; dit is voorzegd !

vader Jakob

30-06-2017 10:08
Weer een bewijs dat georganiseerde godsdienst van God los is.

vader Jakob

30-06-2017 10:07
Zou Zweden deze regels ook opleggen aan de moskeeën ter plaatse? Ik weet het antwoord al. Lijkt D66 wel....

denis

29-06-2017 09:39
Even ter verduidelijking .... In oktober 2009 stemde een meerderheid van 176 van de 249 leden van de Synode van deze voormalige staatskerk vóór de kerkelijke inzegening van een homohuwelijk. De eerste openlijk lesbische bisschop (bisschop van Stockholm) ter wereld komt ook uit deze kerk. Verder zijn er kerkelijke verkiezingen die gelieerd zijn aan de politiek. De landelijke kerkelijke verkiezingen voor de Synode vonden op 20 september 2009 plaats en werden gewonnen door de nomineringsgroep Arbeiderspartij - Sociaaldemocraten. De sociaaldemocraten hebben 71 zetels in de Synode , de Gematigde Uniepartij is de tweede grootste partij in de Synode, met 41 zetels en de Centrumpartij met 34 zetels.

Herman Spaargaren

29-06-2017 02:14
Zweden liep voor op het vlak van het bestrijden van 'Human traficking', maar het heeft blijkbaar ook een keerzijde. De vrijheid van 'geloven' en godsdienst wordt nu hard ondermijnd.

Gerard

29-06-2017 04:00
Ook premiers die niet tolerant kunnen zijn met betrekking tot persoonlijke overtuigingen moeten een andere baan zoeken!