#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Christelijke media

Populisme rukt op in de kerk

Populisme rukt niet alleen op in politiek en maatschappij, maar ook in de kerk, haar prediking, samenzang en bestuur. Die indruk heeft Yme Horjus. Het gaat er volgens hem steeds meer om mensen te behagen en predikers vertellen wat mensen graag horen.

“Essentiële onderdelen van de Bijbelse boodschap worden ingeslikt om de mensen niet tegen de haren in te strijken”, schrijft Horjus in Het Zoeklicht. Op hameren op zonde zit niemand te wachten, het moet allemaal positief blijven naar het oordeel van veel hedendaagse predikers. Zij komen niet met ‘naargeestige gepreek’ dat ieder mens in Gods oog een verloren zondaar is, maar liever met de mededeling dat men ‘een parel in Gods hand’ is.

Met wil anno 2017 het liefst een Knuffelgod, die de mens op schoot neemt en over de bol aait, in plaats een God die eisen stelt, verzucht hij. In evangelische kring wordt die trend wat hem betreft ook nog eens gevoed door de liederenkeuze, waarbij het gevoel dat muziek oproept eerder is gericht op de eigen behoefte van mensen dan op het verlangen God te eren. ‘Staat de psychologie vaak niet boven de theologie”, vraagt de auteur zich af. “Oorstrelende en gevoelig gespeelde en gezongen muziek appelleert aan onze eigen psychische behoefte, terwijl de tekst van de woorden er nauwelijks toe doet.”

Er zou naar zij smaak veel gewonnen worden als dichters hun best deden de kwaliteit van de woorden in overeenstemming te laten zijn met die van de muziek. “Geen rare rijmelarij met povere inhoud die veelvuldig wordt herhaald, maar poëtische taal die diepe dingen verwoordt. Maar de wordt vreemd aangekeken als je hiervoor opkomt. Kom je ons feestje verstoren?”

Populisme is het sleutelwoord in de kerk en men wil vooral jongeren op hun wenken bedienen. “Je moet de smaak van mensen volgen en de jongeren niet verliezen door oubollige liederen”, schijft Horjus, die ook kennelijk weinig ziet in over het podium van links naar rechts lopende predikers, die hooguit een blik af en toe werpen op aantekeningen op een lessenaar. Hij voelt meer voor goed overdachte zinnen, die recht doen aan de gecompliceerdheid van de Bijbel. “Maar daar hebben wij in onze populistische diensten geen boodschap meer aan.”

Reageren


Theo

04-07-2017 06:29
Helemaal mee eens !

Otto

03-07-2017 07:51
Helemaal mee eens, soms hoor ik God is liefde, en je bent geliefd(natuurlijk is dat zo) maar het evangelie wordt vandaag de dag zo gebracht, dat een ieder wel behouden is, dat ik mij wel eens afvraag, waar is Jezus eigenlijk voor gestorven, want als ik tegenwoordig veel evangelisten mag geloven, dan loop je zo de hemel in. Ik hoor de meeste dominees/evangelisten niet vertellen, dat Homosexualiteit/abortus/echtscheiding/overspel/euthanasie/ losbandigheid, enz verkeerd is, en dat men tot berouw moet komen een ieder die dit doet, en naar berouw ook dit laat. Ik mis de zuivere leer wij hebben nu te maken met een humanistische leer, die alles goedpraat, maar God moet gepredikt worden zoals het werkelijk is, daarom hoop ik ook, dat er een nieuwe wind gaat waaien op theologische scholen, en die dominees op gaan leiden, die de zuivere leer gaan brengen, waar mensen naar gaan leven, en tot inkeer komen, en God gaan volgen, zoals de bijbel dit ons zegt, en je hoeft je niet altijd vrolijk voor te doen, maar je mag ook je somberheid tonen, want zie de strijd van Job/David enz die riepen niet altijd halleluja, maar gingen door diepe dalen heen, ook dat is het christendom, en daar hoor je soms weinig van, en ook niet iedereen wordt genezen kijk en lees maar in de bijbel, niet een ieder wordt gelijk bevrijd lees maar in je bijbel, maar als je niet genezen, of gelijk bevrijd wordt nou dan mankeert er toch wel aan je, maar zo is het niet, want Godsmannen in de bijbel gingen door diepe duisternis heen, en werden pas veel later genezen, en bevrijd, en sommige helemaal niet(Paulus) Ik hoop nogmaals op een evangelie van hoop, maar ook van strengheid, wat God van ons verwacht, en verder hoop ik dat Nederland een land wordt, waar God altijd Heer zal zijn, en wij beschermd worden tegen de afgoden, en dat wij niet met hun leer meegaan, maar dat Nederland tot berouw komt, en de enige ware God, en zijn enige zoon Jezus zullen aannemen, en zijn wegen gaan volgen.

frits

03-07-2017 07:19
Het zoeklicht mag zelf ook wel eens als blad veranderen. Het word als oud bollig gezien.

vader Jakob

03-07-2017 01:10
Helemaal mee eens. Tegenwoordig lijkt men van het Evangelie meer een produkt te willen maken wat aan de wensen van de klant voldoet. Je schijnt er vooral van alles bij te moeten voelen...

Anne Groeneveld

03-07-2017 10:29
Helemaal eens met de schrijver! In het dagelijkse leven blijken veel van deze "christenen" geen Liefde uit te delen, maar Bagger en Beton!

José van Merrebach

03-07-2017 09:41
2 Timoteüs 4:3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is,
naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,

2 Timoteüs 4:4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de
verdichtsels keren.