#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

‘Toen was geloof heel gewoon’

In de vijfdelige serie ‘Toen was geloof heel gewoon’ neemt EO-presentator Andries Knevel de kijker mee naar de jaren zestig. De tijd van de Koude Oorlog, de intrede van kleurentelevisie, de eerste maanlanding en bovenal: de tijd waarin geloof nog heel gewoon was. Tweederde van de Nederlanders bezocht een kerk, terwijl dit anno 2017 gedaald is naar 25% van de Nederlandse bevolking. Verdween God uit Nederland of geven we tegenwoordig op andere manieren handen en voeten aan ons geloof? Stef Bos schreef en zong de titelsong van 'Toen was geloof heel gewoon'.

Is het geloof ten prooi gevallen aan de vrijgevochten jaren zeventig en welke invloed hadden de roerige jaren tachtig, toen kerk en dogma’s steeds meer onder vuur kwamen te liggen? Wat hebben we de afgelopen vijftig jaar verloren en wat koesteren we nog? ‘Toen was geloof heel gewoon’ is een trip dwars door Nederland, langs biblebelt en grachtengordel. In zijn zoektocht naar de waarde van het geloof toen en nu, spreekt Knevel met bekende en onbekende Nederlanders en brengt hij een bezoek aan diverse oud-EO’ers.

Bijzondere ontmoetingen
In de eerste aflevering van ‘Toen was geloof heel gewoon’ gaat de EO-coryfee onder andere in gesprek met Freek de Jonge. Hoe kijkt hij, als zoon van een dominee, naar de ontwikkeling van het geloof in Nederland? “Verder heb ik een bijzondere ontmoeting met Lida Ritzer”, zegt de presentator. “Al veertig jaar lang bezoekt zij de Jakobuskerk in Utrecht waar ze is getrouwd en haar kinderen zijn gedoopt. Nu sluit de kerk noodgedwongen haar deuren.” Ook gaat Knevel in gesprek met zijn eigen dochter Marije. Hoe ging het vroeger bij hen thuis?

Vijftig jaar EO
Het programma ‘Toen was geloof heel gewoon’ is gemaakt in het kader van het 50-jarig bestaan van de EO. De omroep werd in 1967 opgericht en vertelt al vijftig jaar verhalen waarin geloof, hoop en liefde centraal staan.

Reageren


Gerard Stolk

24-07-2017 05:36
Wat kunnen christenen toch in hun oordeel over anderen scherp zijn. De kerkverlating ligt aan hen..!! Noem maar op: Voorgangers, EO, kerken enz.
Altijd maar wijzen naar de ander. Die zo ontrouw zouden zijn.
Volgens mij is er een andere weg.
Kijk eens naar hoe er in de Bijbel gesproken wordt door de profeten. Neem Nehemia. Er staat in Nehemia 1 vers 6: "Ik belijd de zonden die WIJ, tegenover U hebben begaan, ook ik en mijn familie".
Dus verootmoediging, begin daarom bij jezelf.
Belijd de Here je eigen ontrouw.
Dat is volgens mij de weg die de Here ons wijst.

Rudy Post

11-07-2017 07:21
Slapende westerse kerken

In De hemelse man doet Yun een krachtig appèl op de westerse kerken om samen met de Chinese christenen mee te helpen aan de wereldwijde verspreiding van het christendom. Wel dienen ze in zijn ogen terug te keren naar de basis: kennis van en gehoorzaamheid aan de Bijbel. Volgens hem zijn veel westerse kerken diep in slaap. “Veel samenkomsten zijn koud en ontberen het vuur en de aanwezigheid van God die we in China wel kennen. Er zijn enorm veel kerken die proberen een hemel op aarde te creëren, maar totdat de westerse kerk de Grote Opdracht gaat gehoorzamen en het Evangelie tot aan het uiterste der aarde gaat verkondigen, speelt men een spelletje met God en wordt de waarheid niet echt serieus genomen. Als God echt in uw hart aan het werk is, kunt u niet stil blijven zitten. Er zal een brandend vuur in uw binnenste worden ontstoken. Het is nu een geweldige tijd om voor Jezus te leven! De Heilige Geest is over de hele aarde krachtig aan het werk en het is een groot voorrecht dat wij in deze laatste dagen mogen meehelpen met het binnenhalen van de oogst.”
- uit het boek; 'De Hemelse
man'

Rudy Post

09-07-2017 04:26
21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!
Matteüs 7:21-23 (HSV)

Herman Degenhart

09-07-2017 08:49
Als het andersom was geweest, dus als in de 60er jaren v/d vorige eeuw een kwart van de mensen nog naar de kerk ging en nu driekwart, dan zou de EO dat als mede haar verdienste hebben geclaimd, weet ik zeker. Maar nu het andersom is, hoor je de EO niet over haar invloed in deze beweging. Toch is die er en die invloed is negatief geweest. Dat ligt niet alleen aan Andries Knevel, ook mensen als Henk Binnendijk hebben hun aandeel geleverd. Daarom sluit ik mij bij de voorspelling van Theo aan. De EO zal het niet lang meer maken, want heeft zichzelf volkomen overbodig gemaakt.

ellen

09-07-2017 05:28
Waarom gaat Knevel is presenteren, hij gelooft zelf niet Dat God de aarde heeft geschapen! Deze man moet zijn mond houden over De Bijbel totdat hij weer tot inkeer mag komen.

Theo

06-07-2017 09:06
In die tijd geloofde Knevel zelf ook nog . Hij nam de Bijbel nog aan als Gods Woord ! Nu is dat alles anders . Tijd ( evolutie) is God geworden bij hem en de zogenaamde " wetenschap is zijn profeet ! Geen wonder dat nu nog maar ( vind ik eigenlijk nog een hoog getal ) 25% naar de kerk gaat. De kerk is in vele gevallen geworden tot een sociale werkplaats . De EO onder Knevel werkt vlijtig mee aan de kerkverlating door de tijdgeest " doe wat je wilt" te verkondigen zoals laatst in een artikel " Seks is fantastisch " zonder erbij de bijbelse norm : "binnen een huwelijk" te vermelden ! Mijn voorspelling is , dat de EO de volgende 50 jaar niet haalt als ze zo doorgaan .