#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Buitenland

Racisme is ‘anti-christelijk’

De voorzitter van de beleidswerkgroep van de Southern Baptist Convention, Russel Moore , heeft zaken als de suprematie van het blanke ras en ‘bloed en bodem’-racisme bestempeld als ‘antichristelijke leerstellingen’. Hij riep ook alle Baptisten op om op dit vlak tegengas te geven aan sommige wereldse opvattingen.

Russel Moore berichtte over de activiteiten van de Commissie Ethiek en Godsdienstvrijheid tijdens de jaarlijkse conferentie van de Southern Baptists. Hij benadrukte dat de werkgroep focust op raciale verzoening. “De Baptisten moeten duidelijk zijn en de moed hebben om het evangelie toe te passen op antichristelijke doctrines.

”Welke boodschap kunnen we aan de wereld geven wanneer de mensen zien dat onze kerken bestaan uit leden van elke taal en natie en dat de mensen elkaar dienen en liefhebben?” was de vraag die hij aan de leiders en afgevaardigden stelde. “Ze zouden een signaal zien dat tegen bepaalde opvattingen in de wereld ingaat. Als de rest van de wereld terug wil keren naar een scheiding tussen de rassen, dan moeten wij duidelijk maken dat we één familie zijn, één lichaam, en dat een aanval op een van de delen van het lichaam een aanval is op het hele lichaam, inclusief het hoofd, Jezus Christus”.

In de Verenigde Staten, waar heel wat christenen een conservatief standpunt innemen ten opzichte van de verschillende rassen, is dit een heel duidelijk signaal. Moore speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de resolutie die met ruime meerderheid – en met een staande ovatie - werd aangenomen. Moore vindt het beschamend dat de kerk vaak achterop loopt bij de verzoening tussen de rassen. “We zouden het evangelie in alle duidelijkheid moeten brengen en we mogen niet zonder hoop zijn, zoals de wereld vaak is. We moeten goed begrijpen dat Jezus mensen kan veranderen en dat er dingen kunnen veranderen dankzij het evangelie”.

Dat het de Baptisten ernst is om de rassen te verzoenen, blijkt onder andere ook uit het feit dat er volgend jaar een grootse herdenking zal zijn van het feit dat het 50 jaar geleden is dat Martin Luther King werd vermoord.

(bron: The Christian Post)

Reageren


Jan

19-07-2017 06:30
@Simon, dat je door bekering van mensen van allerlei slag gaat houden is gevolg..... en geboden. Maar om daarmee nationaliteit in de wilgen te hangen, is dat ook gevolg? Als ik het NT lees, lees ik wel dat we in Christus een (1) zijn en voor God gelijk, maar ik lees niet dat Jezus, Paulus, de hoofdman en anderen ook hun nationaliteit/stam verontachtzamen of opgaven. Jezus erkent het onderscheid duidelijk. Heeft God zelf de volken en hun culturen niet ingesteld? Ik heb wel eens met andere culturen te maken en bemerk toch steeds dat we zo total verschillend zijn. Moet dat allemaal (in de kerk?) eenheidsworst worden?
Ik ben maar wat blij geen Afrikaan o.i.d. te hoeven worden. Zijn ze minder? Nee, wel anders qua gewoontes, ideeen, taal, wereld-en mensbeeld.
Zie het verschil tussen Zeeuw en Limburger. Beste mensen hoor, maar die stop je toch niet in een (1) hok?
Waarom moet de d66/GL gedachte van nationaliteit is niet belangrijk ook voor ons gelden? Ik zie dat niet als opdracht. En als dat racistisch is, dan zij dat zo. Met dat containerwoord kun je alle kanten op.

Simon

15-07-2017 11:22
Als je christen word, dan word je opnieuw geboren, dan krijg je een nieuw DNA, dan ben je niet meer van deze wereld maar een ambassadeur van het koninkrijk van God en behoor je toe aan een andere wereld, alle mensen binnen dit koninkrijk hebben een zelfde DNA en zijn broeders van elkaar broeders die elkaar lief hebben zonder aanziens des persoons.
Wij willen te vaak Gods koninkrijk projecteren op deze wereld, maar als mensen zich bekeren van hun afkomst en zich keren tot Christus worden ze vanzelf liefdevol voor elkaar, dat is de vrucht van bekering, als je een Nederlander wild blijven of wat dan ook, dan pas je niet in Gods koninkrijk. God vraagt bekering, wedergeboorte, sterven aan je afkomst en een nieuwe schepping in Christus worden, in Christus Jezus geschapen om goed werk te doen, dat is mensen de weg wijzen naar het kruis van Golgotha, daar waar verzoening is en de weg tot wedergeboorte, dan krijg je een nieuw DNA, allemaal van de zelfde Vader Broeders.
Het is dus zaak je te weiden aan de grote opdracht en God zorgt voor al het andere, als je vervuld word met Gods Heilige Geest dan ga je van alle mensen houden ongeacht kleur en/of afkomst.
Gods zegen.
groet, Simon.

vader Jakob

11-07-2017 03:14
Een schone taak voor de baptisten: probeer de racisten van 'Black Lives Matter' eens te overtuigen....
Christenen zijn inderdaad één familie, maar de zgn. 'brotherhood of men' is een leugen. Niet alle mensen zijn broeders, helaas pindakaas....