#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Boek-muziek-film

Enige christelijke feesten uitgelegd

God heeft herdenkingstijden vastgesteld. Bakens om Zijn handelen te gedenken, Hem daarvoor te danken en de gevolgen ervan te laten inwerken. De kerk heeft later ‘christelijke feesten’ vastgesteld, die afwijken van de Bijbel en daarom uitleg vragen en rechtvaardiging. Het Zoeklicht heeft daarvoor een standaardwerk uitgebracht, geschreven door Corry Brauckman. Deze belangrijke feesten kunnen volgens haar niet ingeleverd worden voor andere ‘feesten’. Wat maakt dit boek zo bijzonder?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek online te bestellen!

‘Christelijke’, geen kerkelijke feesten
Feesten zijn populair en voor sommige mensen de jus die het kerkelijk leven in beweging houd. Toch beschrijft Brauckman in dit boek slechts een klein aantal feesten. Ze richt zich alleen op feesten die betrekking zouden hebben op de Here Jezus. Die blijken vreemd genoeg voorafgaand aan, in en vanuit de winter te vallen. Vandaar de bijtitel ‘Een wonderbaar licht in de nacht’. Het boek beschrijft geen kerkelijke feesten, terwijl die wel bestaan. Ze beschrijft echter wel onbekende feesten die velen niet zullen kennen, zoals het Trinitatisfeest. Aan het einde van haar boek beschrijft ze twee najaarsfeesten die nog op vervulling wachten.

Aanpak
Brauckman behandelt katholieke (christenheid volgens de Westerse kerktraditie) feesten. Beginnende bij de Adventstijd en eindigend met de Pinkstertijd. Hoofdaandacht heeft Pasen. Per feest volgt ze een standaard beschrijving die begint met een vragenlijst, die ze vervolgens beantwoord. De vragen beginnen met de geschiedenis van het feest. Vaak staat die in de Bijbel, maar ze geeft ook achtergrondinformatie over wat niet in de Bijbel staat. Uitleg wordt gegeven over de Joodse en Romeinse wereld. Ook moet ze aandacht besteden aan het heidendom, omdat deze ‘christelijke’ feesten er hecht mee verbonden zijn. Soms duikt ze in algemene concepten en in de kerkgeschiedenis. Brauckman geeft uitleg van de theologiegeschiedenis en hoe dogma’s (geloofsbelijdenissen die, hoewel theologisch geconstrueerd, de kerk voor geïnspireerd en onomstotelijk waar houdt) ontstonden. Ook legt ze uit welke profetieën met het feest te maken hebben en welke kerkelijke gebruiken het kent. Ze sluit steeds af met persoonlijke vragen. Een aantal appendices en bijlagen geven enige achtergrondinformatie.

Evaluatie
Dit boek is makkelijk toegankelijk en grondig. Een aanrader voor geïnteresseerden. Het is geen academisch boek, maar bedoeld voor het grote publiek. Dat heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat het in vogelvlucht en toch enigszins uitgebreid de ‘belangrijkste’ feesten op een standaard wijze uitlegt volgens de katholieke en evangelische kerkleer. Dat laatste blijkt uit de typische, ingewikkelde eindtijdtheorie. Nadeel is dus dat het niet onbevangen is noch diepgaand; de eindnoten zijn meestal hoofdstukverwijzingen en de literatuuropgave is minimaal. Over veel problemen en vragen wordt ‘heengestapt’.
Brauckman is opvallend stellig en conformistisch; de kerkleer moet geloofd worden zonder daaraan te twijfelen, want dat is ketters. Daarmee zullen veel traditionele en conservatieve gelovigen instemmen, maar kritische lezers amper.
Wie Corry Brauckman is wordt helaas niet uitgelegd en ook ontbreekt, in dit toch als naslagwerk bedoelde boek, merkwaardig genoeg een zoekregister.

Brauckman, C.B.
De christelijke feesten. De oorsprong, achtergrond en betekenis.
Het Zoeklicht, Doorn, 2013
547 pagina’s
€ 27,95
ISBN: 9789064511868


Reageren