#Tb 15 euro gift
Enquête: 118-Moeten christenen Joodse feesten vieren? Ja Nee

Christelijke media

Hank Hanegraaf verloor 2/3 zenders

Doordat de in Nederland geboren Hank (oorspronkelijk Hendrik) Hanegraaff zich in april aansloot bij de Grieks Orthodoxe Kerk, raakte hij twee-derde van zijn luisteraars kwijt als ‘Bijbel Antwoord Man’. Dat komt doordat christelijke radio netwerken, met honderden over de gehele VS verspreide stations, zich terug trokken. Het programma, uitgezonden door het Christian Research Institute bij Charlotte in North Carolina, ook eigendom van Hanegraaff, gaat nu nog via zestig zenders lucht in. Ongeveer 120 stations lieten het vallen.

Hanegraaf werd gereformeerde opgevoed, maar later een evangelische gelovige. In die kring laat men hem wegens zijn overstap naar de Orthodoxe Kerk nu vallen. Als ‘Bijbel Antwoord Man’ geniet hij grote bekendheid. Maar evangelisch protestantse christenen beschouwen hem niet langer als protestant. Hij trad toe tot de geloofsgemeenschap van de St. Nektarios Greek Orthodox Church in zuid Charlotte. Van de ceremonie werden via internet al snel foto’s verspreid naar alle delen van de wereld. Talloze media uit vele landen wilden met hem spreken. De gevolgen waren dramatisch, verzucht Hanegraaff. Hem werd zelfs verweten dat hij het christelijke geloof de rug had toegekeerd.

Volgens de directie van het Waarheid Netwerk, dat het programma via tientallen stations uitzond, wil die organisatie dicht bij de Bijbel blijven en is de Orthodoxe Kerk strijdig op tal van punten met de traditionele evangelische opvattingen.

Hanegraaff kwam in evangelische kring recent ook in het nieuws toen hij die beweging ervan beschuldigde nogal wat ‘pastorpreneur’ vormen van leiderschap toe te laten. “Waar de voorganger op een ondernemer met een bedrijf lijkt, dat gemakkelijk mensen in zijn stoelen wil hebben, werd dat moeilijk voor mij en ik besloot het te onderzoeken”, zei hij. Los van het werk dat hij doet, lijdt hij op het ogenblik aan bloedkanker, waarvoor hij wordt behandeld.

Volgens hem is overigens zijn geloof niet veranderd en opent de Heer deuren als andere worden gesloten. Zijn programma wordt nu ook via een Orthodox Christelijk Netwerk uitgezonden.

“Ik sta schouder aan schouder met evangelicals, rooms katholieken en orthodoxen als het om de kern van het christelijke geloof gaat”, zegt hij.

Reageren


frits

17-07-2017 08:52
Hanegraaf schept er een genoegen in om evengelicals, roomse kerk en orthodoxie door elkaar te hutselen. Hij vindt dat de kern van het christelijk geloof (Jezus) in deze kerken allen gelijk zijn. Hij ziet niet in dat dat niet waar is. Als je in alle drie genootschappen de naam van Jezus beleid, ben je nog geen christen. Ze moeten navolgers van Jezus zijn! Het getuigen van Hanegraaf is meer de traditie van de kerk die hem aanspreekt, en de pracht van kleding en gebouwen. Ja, en dan ben je een echte: "Bijbel Antwoord Man". Je hebt geen Antwoord Man!