#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Zending

Giften zendelingen niet meer aftrekbaar

Giften voor het levensonderhoud van zendelingen zijn niet meer aftrekbaar voor de belasting, maar de EA-EZA lijkt een constructie te hebben bedacht om die regeling te omzeilen.
 
Het komt er krachtens een recente uitspraak van de belastingkamer op neer dat een gever zijn via een zogenoemde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) organisatie, zoals een zendingsgenootschap, overgemaakte gift ten behoeve van een specifieke persoon, niet langer mag aftrekken voor de inkomstenbelasting (IB). Zo’n gift wordt door de belastingdienst namelijk gezien als geen algemeen nut dienende gift. Die regeling geldt sinds 2014.

Als meer dan 10% van de inkomsten van een organisatie uit dergelijke giften bestaat, is de kans heel groot dat de organisatie haar ANBI status verliest. Maar de EA-EZA denkt dat die behouden kan blijven door de bestemmingsgift met het 'persoonlijke karakter' anders te omschrijven. Men geeft dan bijvoorbeeld niet meer aan John & Mary in Thailand maar aan ‘Bijbelvertaalwerk voor Thaise bevolking’.

Maar ja, als het echtpaar verhuist, vervalt die giftenstroom, want die kunnen zij niet gewoon meenemen naar de volgende bediening. Kortom: er zitten voor zendingsgenootschappen nogal wat haken en ogen aan de bedachte constructie. Ook wat administratie, communicatie en rapportage verplichting betreft. EA-EZA onderzoekt nu hoe dat allemaal moet worden opgezet en welke rol de koepel daar zelf in kan spelen.


Reageren