#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Buitenland

Howard-Browne: Trump loopt gevaar

Een Amerikaanse politicus heeft gezegd dat president Donald Trump lichamelijk wordt bedreigd. De charismatische evangelist Rodney Howard-Browne zei in een programma van Trunews, met presentator Rick Wiles, dit van het betreffende congreslid te hebben gehoord. Hij noemde diens naam overigens niet.

Rodney Howard-Browne leidt Revival Ministries International. Hij zei in de tv-uitzending op dinsdag 11 juli, die drie uur duurde, dat zijn zegsman een van de oudere congresleden was. Volgens Howard-Browne had later de geheime dienst van de VS zijn kerk bezocht om te vragen naar de naam van de politicus.
Volgens Howard Browne ging het in de visie van het congreslid niet om een langs politieke weg ‘onschadelijk’ maken van de president, maar om werkelijk lichamelijke dreiging.

Tijdens een preek op zondag 3 juli in de The River at Tampa Bay kerk zei Rodney Howard-Browne dat zijn informatiebron iemand was die sinds 1996 deel uitmaakt van het congres. Er bestaat volgens hem een complot in Capitol Hill om Trump uit de weg te ruimen. Dat zou volgens de zegsman van de pastor niet gaan om impeachment of een aanklacht, maar de president wordt plotseling in zijn kantoor overvallen, zei hij. En het congreslid zou er aan hebben toegevoegd: ‘U kunt tussen de regels lezen…’ Het congreslid zou ook tegen Howard-Browne hebben gezegd dat niets de actie kan stoppen. De pastor heeft christenen wereldwijd opgeroepen de bidden voor bescherming van de president. Hij was ook verantwoordelijk voor de foto van pastors die Donald Trump de handen oplegden en voor hem baden in de ovale kamer van het Witte Huis op 10 juli.

Reageren


Gerrit Smouter

13-08-2017 02:45
Deze president loopt willens en wetens gevaren, wegens zijn materiële rijkdom en daarmee zelfoverschatting. De Christenen die hem onlangs mochten aanhoren (hij had Evangelische Christenen uitgenodigd om speeches van hem te doorstaan), stonden qua reacties onlangs in het ND.

Het diep tragische was dat men vereerd was iemand een hand te mogen geven die zoveel geld heeft, bedrijven en invloed, terwijl nu net kenmerkend aan hem is dat hij geen Christen is, laat staan een bewezen kind van God.

Vanaf 2017-08-13 (vandaag dus) heb ik aan de Levende God, bekend uit De Bijbel, gevraagd allen mondiaal met slapeloosheid te treffen gedurende 2 weken of 14 dagen, die werkzaam zijn bij banken of in het financiële systeem.

Respect hebben voor de wetenschap (wat dat ook mag zijn) is alom geaccepteerd, maar respect hebben voor God, daar wordt afwijzend op gereageerd.

Wanneer nu alle Atheïsten, Vrijmetselaars en Vrijdenkers die (alleen voor zichzelf) bepaald hebben hoe zo snel mogelijk macht en rijkdom te verkrijgen, mondiaal tegelijkertijd last krijgen van slapeloosheid, neemt de kans op kapitale blunders toe.

Maar uiteindelijk ook de zekerheid: vertrouw op de Levende God, want Hij zal in alles voorzien. De VML (Vrij Metselaar Loge) is tegen publicatie van DPK (De ParallelKoran) omdat ze de eigen machtsposities vervolgens moeten verklaren.

Donald Trump heeft in zijn ondernemers bestaan 3.300 x advocaten voor zijn bedrijven aan het werk gezet, om tegenstanders kapot te maken en de eigen marktpositie te verbeteren.

Zijn eerste risico start DV vandaag: slapeloosheid, omdat God hem ziet en weet hoe hij denkt. Deze geheel nieuwe ervaring (de HEERE Jezus Christus is sinds het jaar 0 de gratis hemelse advocaat van alle Christenen waartegen niet te procederen valt) kan grote gevolgen hebben voor zijn werkelijkheidsbesef.

Allen die de komende 2 weken ook last krijgen van slapeloosheid omdat een dikke bankrekening klaarblijkelijk kwetsbaar wordt als de bankiers verkeerde keuze maken t.g.v. slaapgebrek, worden zo zelf 'ontdekt aan hun zonden': het geld meer te vertrouwen (of ingeruild hebben) tegen hun eerste liefde voor de God Die leeft. De 7 Brieven aan de gemeenten in Openbaringen dienen daarom secuur herlezen te worden.
De tijd van slapeloosheid kan alleen ingekort worden, wanneer DPK in Dwarsligger formaat wel mondiaal gedrukt wordt in minimaal 11 talen. Iedere dag uitsle daarvan zal de kapitaalmarkt miljarden extra schade berokkenen, zoiets moet je niet willen tenzij men via de Optiemarkt 'nog even een graantje wil meepikken'.

vader Jakob

07-08-2017 03:23
Op cip las ik net dat deze reli-voorgander-popster naar Nederland komt. En dat zij 'n God nog niet klaar is met Nederland en Trump. Zit zeker om publiek en cash verlegen Nou ik ga niet.

hetty mikkerd

31-07-2017 11:29
"President" Trump is vlg mij niet meer dan a puppet on a string van de Russische president, maar daar gaat het hier niet over.
Alles mbt dit presidentschap lijkt 'n grote vooropgezette fascade om te masqueren wie de echte leider van de USA wil blijven spelen, en dat is niet degene die het nu denkt of lijky te zijn.
Misschien is dit een vd afleidingsmanoeuvres..? of n poging om sympathie te kweken?
Ondertussen is het niet ondenkbaar dat er mensen zijn die niet langer kunnen leven met de gedachte dat een man als Trump de rol van president hoort te vervullen.
De macht van Rusland wordt vlg. mij echt onderschat.
Gebed is altijd het beste, dus ook voor "pres." Trump..

Herman Degenhart

31-07-2017 04:24
Deze Howard-Browne deugt niet. Hij is de voorman van een beweging die de spotternij bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag in Jeruzalem (Han.2) serieus neemt. De christenen die zojuist de Heilige Geest hadden ontvangen, waren volgens hem dronken in de Geest. Dat Petrus dat vervolgens ontkent, doet kennelijk niet ter zake. Mensen die zich aansluiten bij spotternijen over de Heilige Geest, staan niet in het werk van de Heer. Daarnaast, alle Amerikaanse presidenten worden lichamelijk bedreigd. We hebben het namelijk over de VS. Niets nieuws dus. Dit is gewoon onrust zaaien. Niets anders. Verder kan iedereen wel beweren dat een niet bij name genoemde persoon dit of dat heeft gezegd. Dus verder geen aandacht besteden aan deze onruststoker.

ellen

31-07-2017 05:21
God heeft alles onder controle ook president Trump, maar het is goed te bidden voor bescherming ook over zijn familie