Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Israël

Op de Tempelberg: je lippen niet bewegen

Eigenlijk ben ik de laatste die het over het Tempelplein zou mogen hebben. Ik was tot voor kort al veertig jaar niet meer op het plein geweest.

Tsvi Sadan

Bij de ingang van het Tempelplein worden Joden als eerste binnen gelaten. Daarna volgen de toeristen. Wees niet meteen gepikeerd, het heeft niets te maken met voortrekkerij. Wij, Joden, mogen als eerste naar binnen omdat de politie ons moet controleren. Het gaat om de veiligheid. Na de controle wordt ons verteld wat is toegestaan en wat verboden is op het Tempelplein. De toeristen hebben ons in de tussentijd ingehaald.

Omgeven door talloze Israëlische politieagenten mogen wij nu het plein op. Elke Jood wordt vergezeld door een politieagent. Wij moeten in de groep blijven. De route is voor ons bepaald, niemand mag naar rechts of links uitwijken. Een politieagent filmt ons. Dit filmmateriaal gaat na ons bezoek naar de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet. Ik vraag aan de politieagenten of zij ons beschermen tegen de aanwezige Arabieren of dat zij de Arabieren moeten beschermen voor ons? De agenten begrijpen ons niet goed. De meesten zijn Druzen of moslims. Ik zie ook een Joodse politieagent. ‘Kadima!’, roepen ze. Doorlopen! Hun taak is duidelijk: alles moet snel en volgens schema verlopen.

Hoewel het Tempelplein Joods is, is het slechts voor korte tijd geopend voor Joden. Onze korte wandeling loopt langs de grens van het Heilige der Heilige van de Joodse Tempel. De moskee op de Tempelberg komt ons vreemd voor, het is alsof we haar zien door verduisterde vensters. Overal rond het plein zien we bergen bouwafval. Palestijnse kinderen spelen voetbal op het plein en families zijn er aan het picknicken. Moslims kunnen zich vrij bewegen op het Tempelplein. Zij hebben acht poorten om naar binnen te gaan en het plein weer te verlaten. Voor Joden is er slechts één poort, en die is het grootste deel van de tijd gesloten.

Aan de oostzijde van het Tempelplein staat Mosje, onze orthodox-joodse leider, plotseling stil. Op zachte toon zegt hij: ‘Wij staan voor Jachin en Boaz.’ Zo heetten de beide zuilen aan de ingang van de Tempel. Mosje bidt stil, zonder zijn lippen te bewegen. Wanneer lippen bewegen wordt dit gezien als teken dat iemand bidt. En dat is strikt verboden! Doe je het toch, dan word je direct gearresteerd of van het Tempelplein verwijderd. Ik zie hoe een politieagent een Jood filmt die helemaal stil staat. Hij is waarschijnlijk in stilte aan het bidden, maar zonder dat dit te zien is. Op de weg naar de uitgang zie ik hoe een politieagent twee Joden aanspreekt die geen religieuze hoofdbedekking dragen. Hij wil weten waarom zij zich hebben aangesloten bij een religieuze groep. Zij hadden zich toch als seculiere Joden kunnen aansluiten bij de groep toeristen? Deze man begrijpt werkelijk niets van de onrustige Joodse ziel.

Het is waar, wij zijn de machthebbers. Het Tempelplein is in onze handen! Wie de geboden en verboden op het Tempelplein niet in acht neemt, wordt gestraft volgens de Israëlische wetgeving. De staat Israël is de uiteindelijke autoriteit op het Tempelplein, maar gedraagt zich als een nederige en angstige meester, alsof het Tempelplein een kruitvat is in het Midden-Oosten.

Israël loopt als machthebber en autoriteit op eieren. Een heerser die het leven zuur maakt van de eigen onderdanen die zich voor het Tempelplein inzetten. Een autoriteit die niets onderneemt tegen provocaties van moslims. Een staat die maandelijks de salarissen van religieuze Waqf-bewakers overmaakt aan Jordanië, die hun salaris uitbetaalt omdat Jordanië de ‘hoeder van het moslim-heiligdom’ is. Intussen houdt Israël zichzelf voor de gek, en verspeelt het land daardoor zijn rechten. Het is een autoriteit die werkelijk niets begrijpt van de onrustige Joodse ziel.

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


Berend

07-08-2017 12:09
Beste Herman, misschien interessant om eens een uitleg over de huidige tempelberg te horen van Roger Liebi.
Ik denk dat je dan misschien op andere gedachten komt.. een beetje kennis van de duitse taal is wel vereist..

Herman Degenhart

04-08-2017 03:17
Volgens Jezus zou bij de toen nog aanstaande vernietiging van de Tempel geen steen op de andere blijven. Dat is in strijd met het bestaan van een hele muur van de toenmalige Tempel; de Klaagmuur. Uit historische bronnen weten we dat naast de Tempel de burcht Antonia lag. Deze burcht deed dienst als kazerne voor het in Jeruzalem gelegerde legioen. Een Romeins legioen bestond uit 6000 man. Samen met het personeel van ondersteunende diensten zou deze kazerne dan zo'n 10.000 man moeten hebben gehuisvest. Het is aannemelijk dat wat wij nu voor het Tempelplein aanzien, in werkelijkheid de vloer van de burcht Antonia geweest is. Dat Tempelplein namelijk is groot genoeg om 10.000 man in gebouwen te huisvesten en heeft ook de vierkante vorm die Romeinse fortificaties doorgaans hadden. De Tempel zelf zou dan gelegen kunnen hebben in de er naast gelegen Stad van David. We moeten afwachten wat er uit de archeologische opgravingen ter plaatse te voorschijn komt, want deze vraag moet wel worden beantwoord voordat de Derde Tempel op de verkeerde plaats zou worden gebouwd.

José van Merrebach

04-08-2017 08:19
Ik moet meteen denken aan het Bijbelgedeelte waar Jesjoea het tempelplein reinigt van alle handelaren en verkopers. Wat zou Hij nu doen als Hij zag dat het plein, waar eens de tempel stond, vol ligt met bouwafval, voetballende kinderen en picknickende families.....?