Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Islam

Koran speelt rol in radicalisering jonge moslims

Het Islamitische onderwijs speelt een grotere rol dan algemeen werd aangenomen in de radicalisering van jonge moslims in Europa. Dat is het resultaat van een studie van Prof. Ednan Aslan islamitische pedagoog aan de Universiteit van Wenen.
 
Zijn studie baseert zich op 29 biografische interviews met delinquente moslims in Oostenrijk. Volgens het onderzoek zijn frustratie en gebrek aan carrièreperspectieven alleen geen motief voor de conversie naar de Islam. Meestal is het zo dat een intensieve studie van koran de veranderingen brachten. Aslan: "De theologie geeft hun leven zin en structuur."
 
In dit alles spelen bepaalde moskeeën en religieuze leiders een sleutelrol. "Die mensen hebben een hogere theologische kennis, fungeren als autoriteiten en vervullen een centrale rol bij de verspreiding van de ideologie," zegt de studie. Geradicaliseerde jonge moslims nemen hun sociale omgeving vaak als ontaard waar, verwerpen democratie en zien het westen als de vijand van de islamitische wereld. Het onderzoek werd gefinancierd door het Oostenrijkse Ministerie van buitenlandse zaken.

Reageren


J. Peters

17-09-2017 06:32
Reactie op het artikel van Leo Habets in het sept. no. van Uitdaging, thema: De Heer Jezus en de Islam.

De gruwel der verwoesting hoort m.i. helemaal bij de tekenen van de eindtijd waar de Heer Jezus het over heeft in Matt. 24:15. De meerderheid van de Moslims mag dan wel gematigd overkomen en in de westerse wereld wordt ook nog geloofd dat de Islam een vredelievende godsdienst is, maar schijn bedriegt. Het kan zijn dat Mohammed in het begin, toen hij zich ergerde aan het veel godendom van zijn tijd, wel gedacht heeft aan onze God, die van Joden en Christenen. Maar al gauw maakte hij een karikatuur van onze Heer van liefde en genade, gezien zijn gedrag zoals door Leo in zijn artikel omschreven. EEN god moest van hem aanbeden worden en wel de maangod Allah, ongenaakbaar ver weg, liefdeloos, geen hemelse Vader, want hij heeft geen zoon. Nee, geen angst voor de Islam, laten wij Christenen hen met de liefde van Jezus (hun profeet Isa) tegemoet komen, want dat is de ENIGE brug die wij kunnen slaan naar Moslims toe.

03-09-2017 11:29
Heeft het leven zin en structuur?Voor wie Jezus aanvaart weet dat liefde tot God verwerkelijkt wordt in liefde tot de naaste. Zoals Jezus in alles doet naar de wil van de Vader, zo verlangt Jezus van zijn volgelingen zijn weg te gaan. Dat is de eenheid in Christus. De bijbel schept het beeld van schapen die de herder volgen.
Voor de moslims biedt Mohammed het beeld ter navolging. Hoe anders dan Jezus is het voorbeeld van Mohammed. De verlossing welke Jezus biedt is uit goddelijke genade om niet. De verlossing die moslims geboden wordt is om ten strijde te trekken. Zo moet de wereld aan de islam onderworpen worden. Sterven voor de islam geeft garantie op het moslim paradijs. Dit en minachting voor het leven van zichzelf en dat van anderen geeft zin en structuur aan de jihad.

vader Jakob

06-08-2017 02:40
Dit nieuws komt bepaald niet als een verrassing. Wie maar een beetje kennis heeft van de inhoud van de koran weet wat voor gewelddadige en onbarmhartige gedrochten de god en de profeet van de islam zijn. Iets over afhakken van ledematen en ongelovigen vervolgen waar je ze ook vindt etc. etc. Erg verheffend allemaal...