Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Vleugels van gebed

Nog maar half uit het geboortekanaal

Er is een tijd geweest, Papa, U weet het, dat ik hangen bleef op een bepaald niveau. Uw licht straalde in bepaalde mate uit mijn leven (net iets meer dan bij vele anderen, merkte ik) (dat kwam vooral door de boeken van Andrew Murray, hè Papa, die U zegende), en innerlijk had mijn hart zo stilletjes weg besloten dat het zo wel kon, dat deze mate van toewijding en overgave wel genoeg was. Maar in Uw ogen was ik nog maar half uit het geboortekanaal, hè Papa. Toen zorgde U voor enkele stevige “vroedvrouwen”, die mijn rust flink verstoorden, en waardoor U het een en ander in mijn leven naar boven bracht, waarvan ik het bestaan nooit vermoed had. Maar het geweldige was wel te merken dat het echt aan U geven van dat wat U aanwees wat uit mijn levenshuis weg moest, ook werkelijk al deze dingen uit mijn leven deed verdwijnen – het een na het ander, na kortere of langere tijd. U, Here Jezus, nam het weg en nam elke daardoor opengevallen plaats genadig Zelf in.

Wat ben ik vaak onderuit gegaan in die tijd. Wat leek het of aan de ontsporingen, aan het vastlopen in het moeras, aan het vastzitten aan zonden maar geen einde leek te komen. Maar dat kwam het wel, hè Papa. Wat geweldig dat U een lijstje hebt van dingen die in ons leven genezen, bevrijd, verzoend en gezuiverd, afgesloten en nieuw geschapen moeten worden. Een lijstje dat U, als we U Uw genadige gang laten gaan, afstreept, het een na het ander. Wat overblijft is merkwaardig genoeg niet een stinkend opgeblazen hoogmoedige ballon van een heilige, maar een volledig van God afhankelijk, volledig van de genade bewust, eenvoudig gemaakt mens, die geen stap meer zonder U doen kan, hè Here Jezus. Dat is wat dit proces met ons mensen doet. U bent ons leven en onze gerechtigheid. En buiten deze heerlijke, genadige omgang is helemaal geen leven meer mogelijk. Buiten dit volgen van U, waar U ook heengaat, loert de vijand, zijn we voor de poes. Maar U beschermt en leidt en houdt ons in U. U hebt het plan voor ons leven, en wij mogen al U volgend, in dat wonderlijke plan binnen geleid worden. Goed bent U. Goed en machtig. Dank U wel.

En: Bruidegom Die een vlekkeloze bruid verdient, help Uw gemeente, help ieder van ons alles over te hebben om daar te komen. Wat zal Uw wonderlijke dansen met Uw stralende bruid aantrekkelijk zijn voor de wereld, en hen tot U trekken.

Teus Schep
Bid in stilte mee of plaats uw gebed hier online.
Tot Zijn eer!


Reageren