Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Geloofsvragen

Is de Bijbel onfeilbaar?

Moet anders gezegd iedere bewering erin als waar worden beschouwd? Wie denkt dat het antwoord hierop voor christenen niet anders dan een volmondig 'Ja' kan zijn, miskent dat het christendom anders met de Bijbel omgaat dan bijvoorbeeld de islam met de Koran.

Wat is uw reactie op het artikel van Emanuel Rutten op de site van Geloof en Wetenschap?

Reageren


Jos van der Geest

25-08-2017 12:10
De bijbel is onfeilbaar. Een aantal gebeurtenissen die onmogelijk lijken zijn 100% waarheid. Heb niet zo lang geleden 2 documentaires gezien. Deze zijn over de vlucht van Mozes en zijn volgelingen van de Egyptenaren. De rode zee splijte toen uiteen. In de rode zee zijn op die plekken nog Egyptische wapen uitrusting en dergelijke te vinden. Ook is het verhaal over Sodom en Gomorra geheel waar en zijn bewijzen zichtbaar. Zo zijn nog vele andere gebeurtenissen te achterhalen qua wetenschappelijk of archlogisch te zien, dat dit allemaal waar is. Zo ook bijvoorbeeld de val Jericho.

vader Jakob

08-08-2017 01:33
Laat ik de vraag eens omdraaien. Bevat de Bijbel (welke vertaling dan ook) onjuistheden/onwaarheden? Misschien duidelijker zo? Wat een zinloos topic....

M. van Putten

07-08-2017 05:15
Zie mijn artikel 'Is de Bijbel betrouwbaar' van april 2017 in deze rubriek.

Rudy Post

07-08-2017 01:00
Citaat van C.S. Lewis:
“….Ik kom nu bij een onderdeel van de (christelijke) moraal waar het verschil met iedere andere moraal het grootst is. Er is één kwaad waar geen mens ter wereld vrij van is, waar ieder die het bij een ander ziet, van walgt en waarvan mensen, behalve (werkelijke*) christenen, bijna nooit denken dat zij zich er zelf schuldig aan maken. Ik hoor mensen weleens bekennen dat ze humeurig zijn, of dat ze zichzelf niet kunnen beheersen met vrouwen of drank, of zelfs dat ze laf zijn. Maar van dit kwaad heb ik geloof ik nog nooit iemand, die geen christen was, zichzelf horen beschuldigen. En tegelijk kom ik maar zelden een niet christen tegen, die er bij anderen het geringste geduld mee heeft. Er bestaat geen gebrek waarmee een mens zich minder geliefd maakt en waarvan men zichzelf minder bewust is. En hoe meer je dit gebrek zelf hebt, hoe meer je het bij anderen stoort. Het kwaad in kwestie is Hoogmoed of Trots; en de tegenoverstaande deugd in de christelijke zedenleer heet Nederigheid..… Onkuisheid, boosheid, hebzucht, dronkenschap en al die andere dingen meer, zijn in vergelijking hiermee maar speldenprikjes; de duivel werd de duivel door Hoogmoed; Hoogmoed leidt tot iedere andere ondeugd; het is de volstrekte anti-God-houding”.
C.S. Lewis Onversneden Christendom Pag.: 123-124.
* ( ) toevoeging van mij.

a. Een aantal gangbare verklaringen voor jouw en mijn aanwezigheid op deze aardkloot zijn:
1. Volgens onze reguliere wetenschap zijn we ontstaan uit (n)iets en door talloze jaren van evolutie/mutatie, via aap, tot mens geworden. Hieruit trekken we dan ook maar de conclusie dat wij zelf de bevoegdheid zouden hebben om onze eigen gebruiksaanwijzing te schrijven en een vrijbrief bezitten ons leven en/of de samenleving, op onze eigen manier in te richten.
Wat is de definitie van waarheid en leugen, van goed en kwaad, arrogantie, valse getuigenissen, echtbreuk en/of overspel? Wie is wel/niet toerekeningsvatbaar voor zijn, of haar handelen en/of passiviteit?
Vraag het aan de wetenschap, je mentor of personal coach. Zij weten er, al of niet tegen betaling, wel raad mee.
2. Volgens de leer van diverse religieuze stromingen zijn we ontsproten aan één of andere (oer)kracht en zullen we na onze dood weer verenigd worden met ‘het Al’.
Om het wat mooier te maken kunnen we eventueel ook reïncarneren naar ‘iets’ hogers.
3. De Bijbel verklaart dat alle zienlijke en onzienlijke dingen, dus ook jij en ik, zijn geschapen door een Schepper God, Hebreeuws: "ELOHIM" En……dat deze Elohim een grandioos plan heeft (gehad) met Zijn schepping.

Het volgende heb ik overgenomen van de Website: ‘Herschepping’
-------------------------------------------------------------
Net zoals Jezus
In de Bijbel lezen we dat wij uiteindelijk net zoals Jezus zullen worden, dat wil zeggen niet gelijk in glorie of positie, maar in ieder geval met net zo'n verheerlijkt lichaam als dat van Jezus.

"Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is." 1 Johannes 3:2, NBV2004

"Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met de kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen." Filippenzen 3:21, GNB1996

Ons lichaam zal dan, evenals dat van Jezus, niet door tijd en ruimte beperkt zijn.
Zo kon Jezus in de materiële wereld verschijnen waar Hij wilde en was Hij plotseling in een kamer, die op slot was (Johannes 20:19,26).
Bij de Emmaüsgangers verdween Hij ook op een mysterieuze wijze uit beeld (Lucas 24:31).
Bij de Hemelvaart vertrok Jezus uit de materiële wereld om verder te leven in de geestelijke wereld,
bij de Vader in de hemel.
Wat we hier voorzichtig kunnen concluderen is dat je met een opstandingslichaam overal op aarde kunt verschijnen, zonder beperking van tijd en ruimte.
Je hebt dan geen vervoermiddelen meer nodig om je te verplaatsen. Het zal allemaal adembenemend boeiend zijn en heel veel mogelijkheden geven om in vreugde en tot eer van onze Schepper te leven.
Mensen, er zal nog ZOVEEL te ontdekken zijn in de toekomst met Jezus. We zullen tijd tekort komen.

Theo

07-08-2017 08:26
Deze man is naar mijn mening geen gelovige maar zaait verwarring . Het is verwarrend dit artikel zonder Bijbel-commentaar te plaatsen .