#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenkingen

5 Stappen naar succes, geïnspireerd door Nehemia

Sommige mensen beschouwen de Bijbel puur als een religieus boek en gaan voorbij aan de betekenis die de Bijbel voor ons dagelijks leven heeft. De Bijbel kan echter dienen als een heel praktische en verstandige gids voor alle aspecten van ons bestaan – ook voor ons werk en het zakenleven. Daarvan is geen beter voorbeeld te vinden dan in het oudtestamentische boek Nehemia. Deze gewaardeerde raadgever van de Perzische koning Artaxerxes leefde in de vijfde eeuw voor Christus en droomde ervan Jeruzalem weer op te bouwen, dat al meer dan honderdveertig jaar in puin lag. Het persoonlijk verslag van Nehemia toont vijf belangrijke stappen die hij nam om de weg te bereiden naar herstel van de stad.

Aangeboden door CBMC

1. Een biddende houding
Toen hij hoorde dat Jeruzalem was verwoest, brak dat het hart van Nehemia. Hij bad vurig voor hij naar de koning ging om diens toestemming te vragen voor de wederopbouw. Nadat hij die toestemming had gekregen, ging Nehemia naar Jeruzalem en inspecteerde eerst rustig de schade gedurende drie dagen, vóór hij tot actie overging. In Nehemia 2:13 staat: “Die nacht ging ik door de Dalpoort… om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde poorten te inspecteren.” Als je met een nieuw project wilt starten of je wenst dat je team ergens in zal slagen, begin dan met gebed en onderzoek daarna onbevooroordeeld de situatie.

2. Een overtuigende visie
Bijna anderhalve eeuw lang was er niets gedaan om Jeruzalem weer op te bouwen, omdat bijna niemand geloofde dat het mogelijk of zelfs noodzakelijk was. Nehemia had echter veel grotere dromen. Om die te verwezenlijken moest hij de inwoners mee zien te krijgen. Hij zei tegen de mensen: “U ziet in welke ellende wij verkeren: Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn.” (Nehemia 2:17). Om je team mee te krijgen is het van groot belang dat je een overtuigende visie voor de toekomst naar hen uitdraagt.

3. Zoek leiders met invloed
In die tijd had de hogepriester veel macht. Als die leider niet meedeed, zouden er maar weinig mensen volgen. Nehemia wist dat naast de hogepriester ook de stadsbestuurders veel invloed hadden. Met Gods hulp wist hij niet alleen de stadsbestuurders aan het werk te zetten om verschillende delen van de muur weer op te bouwen, maar ook de hogepriester Eljasib te overtuigen om de leiding op zich te nemen. Nehemia 3:1 zegt: “Eljasib, de hogepriester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de Schaapspoort.” Om een sterk team te vormen dat resultaten boekt, moet je mensen zoeken die invloed hebben.

4. Vorm teams die samenwerken
Meer dan veertig delen van de muur om Jeruzalem moesten hersteld worden. Elk team had zich kunnen richten op het eigen stukje muur, maar zonder samenwerking zouden de teams eilandjes worden die gemakkelijk uit elkaar konden vallen. Ze moesten wel samenwerken – om opbouw van de hele muur te bereiken en om vijanden van zich af te slaan. “Vanaf die dag voerde de ene helft van mijn mannen het werk uit, terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en borstkurassen.” (Nehemia 4:10). Met samenwerkende teams overwon Nehemia tegenwerking. Als je een sterke, succesvolle organisatie wilt bereiken, zorg dan voor teams die samenwerken.

5. Stimuleer betrokkenheid en verantwoordelijkheid
Als er tegenslag komt zie je vaak dat teams uit elkaar vallen of juist sterker worden. Een goede leider herkent dit en benadert tegenslag op de juiste manier. Nehemia en zijn team ontvingen meerdere doodsbedreigingen; het was begrijpelijk dat ze bang waren. Zonder hun sterke betrokkenheid zou Nehemia zijn arbeiders kwijt kunnen raken. Hij bemoedigde hen door te zeggen: “Wees niet bang voor hen, denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen, en voor uw huizen.” (Nehemia 4:8). Later kreeg hij ook met onderlinge problemen te maken, die maakten dat hij zijn leiders, die niet naar de wil van God handelden, moest aanspreken. Voor een succesvol project of een bloeiende zaak is het goed om betrokkenheid en verantwoordelijkheid te stimuleren.

Vragen ter overdenking of discussie:

1. Wat vind je ervan om de Bijbel te gebruiken als gids voor alledaagse, praktische dingen in het werk en zakenleven? Ben je het ermee eens dat de Bijbelse principes toe te passen zijn op je werk? Waarom wel of niet?
De eerste stap naar de herbouw van de oude stad Jeruzalem was het gebed van Nehemia. Ben je ook weleens zo begonnen aan een groot project, eerst bidden voor je in actie kwam? Licht je antwoord toe.
Wat vind je van de verschillende stappen die Nehemia nam om tot herbouw van Jeruzalem te komen? Zijn er stappen die volgens jou kunnen worden overgeslagen? Zo ja, welke?
Waarom kan het moeilijk zijn om samenwerkende teams te vormen die sterk betrokken zijn én aanspreekbaar zijn op hun functioneren?

Als je een Bijbel hebt en meer over dit onderwerp wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes:

Spreuken 27:17, 29:18; Prediker 4:9-12; Filippenzen 4:6-7; 1 Tessalonicenzen 5:17

Tekst: Rick Boxx –  Vertaling: Heleen Wilts – Redactie: CBMC

eMeal wordt wekelijks gratis verstuurd door CBMC. CBMC wil zakenmensen helpen Jezus Christus te vinden, volgen en verkondigen. Wil jij ook eMeal ontvangen? Meld je aan via cbmcinside.nl/emeal.


Reageren