Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Jodendom

Het leven van messiaanse gezinnen

In hoeverre zijn messiaanse gezinnen anders dan ‘gewone’ christelijke gezinnen? Wat drijft hen, en wat willen ze aan hun kinderen meegeven?

Ze luidden op vrijdagavond de sjabbat in, vieren de feesten uit Leviticus 23 en vermijden varkensvlees en ander onrein gedierte, geheel conform Leviticus 11. Er zijn weliswaar onderlinge verschillen binnen deze groeiende groep; in de gehanteerde kalender, in het uitspreken van de Godsnaam, in kledingkeuze, in de visie op de verloren tien stammen, en op andere punten. Maar messiaanse gezinnen hebben met elkaar gemeen dat ze ingrijpende gezinskeuzes maken die afwijken van wat veel andere christenen doen of laten.

Lees het artikel op de site van Messia Nieuws!

Reageren


M. van Putten

13-08-2017 05:08
Beste Karel, Scherp opgemerkt. Messiaanse gelovigen (zij die geloven dat de Here Jezus de Messias van Israël is) hebben geen plaats in het (rabbinale) Judaïsme. Het overgrote deel ziet dat echter wel zo; Messiaans Judaïsme. Jodendom (de naam van dit rubriek) beperkt zich echter niet tot Judaïsme (Joodse godsdienst), maar betreft op de eerste plaats afkomst (etniciteit/cultuur). Areligieuze Joden (de overgrote meerderheid van de Joden) behoren dus ook tot het Jodendom. Een deel van de Messiaanse gelovigen Zijn ook Joods en behoren dus qua afkomst. Een deel van de Messiaanse Beweging mag zich dus rechtens tot het Jodendom rekenen. Al verwerpen rabbijnen dat. Ze hebben in elk geval geen plaats in de christenheid. Ook sommige Messiaanse niet-Joden vinden dat. Een klein deel van de Messiaanse gelovigen vinden echter dat zij tot de christenheid behoren.
Belangrijker is de vraag of de Here Jezus tijdens Zijn leven altijd binnen het Jodendom is gebleven of Zich ervan heeft afgekeerd? Ontstond de christenheid tijdens het verblijf van de Here Jezus op aarde of decennia na Zijn Hemelvaart? Als het eerste geldt dan hoort de Messiaanse Beweging thuis bij de christenheid, maar als het laatste het geval is dan hebben ze alle reden om zich onderdeel van het Jodendom te zien. Hoe het ook zij, ze worden vaak door beiden (Judaïsme en christenheid) verworpen.

Karel

12-08-2017 05:27
Ik vind het niet juist dat Messiaanse gezinnen hier onder de rubriek JODENDOM wordt geplaats. Messiaanse gelovigen bestaan uit Joden die Jesjoea(Jezus) hebben aangenomen en niet-Joden die dat ook hebben gedaan. Voor het overige is er een andere Schriftopvatting dan de andere christelijke denominaties. Maar dat geldt in mindere of meerdere mate voor alle denominaties. Aangezien de Messiaanse gemeenschap wereldwijd de snelst groeiende groep Jesjoea (Jezus) volgers is, is het misschien een idee voor de REDACTIE om een aparte rubriek MESSIAANS CHRISTENDOM te openen?

M. van Putten

08-08-2017 05:31
Zie ook mijn artikel 'De messiaanse beweging' op deze website: https://uitdaging.nl/627-de-messiaanse-beweging-het-karakter-en-de-uitdagingen