#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Zending

Veel voorgangers, weinig leraren in Guatemala

Er zijn teveel voorgangers en te weinig (Bijbel) leraren. Dat constateren althans de zendelingen Jorge en Mariëtte Rojas (foto) over Guatemala, waar zij werken. “Grote ego’s, geldzucht en veel te weinig Bijbels onderwijs”, verzuchten zij in het blad Zending en Gemeente. “In Guatemala schieten nieuwe kerkjes als paddenstoelen uit de grond, soms met een bijna sektarische theologie. Scheuringen in kerken zorgen voor verdeling en niet voor vermenigvuldiging.” Het paar legt zich zelf toe op toerusting van voorgangers en geven van Bijbelonderricht.

Door Johan Bos

Zending en Gemeente, tot nu toe op A5 formaat, is trouwens ingrijpend veranderd. Het is nu groter dan het formaat van een magazine en kreeg Nico de Bruijne als nieuwe eindredacteur. Joëlle Zeggelaar doet nu de opmaak en samen zorgde het duo voor een compleet andere opzet van het blad. Tot nu toe werd de lay-out verzorgd door Matt Verbaan van stichting Opwekking.

Geldzucht
Terug naar Guatemala. Daar wonen in sommige dorpjes totaal geen christenen, maar komen er in andere delen dus steeds meer kerken. Niet altijd om blij mee te zijn, zegt het zendingspaar. Geldzucht is volgens Jorge en Mariëlle Rojas een van de wortels van het kwaad, de scheuringen. Maar theoloog dr. Hugo Alvarado van de evangelische universiteit ziet als grootste oorzaak dat er te weinig Bijbelleraren zijn.

Rojas: “Veel christenen willen graag preken, het liefst op een groot podium. Een kerk beginnen is heel gemakkelijk. Wanneer je het niet eens bent met je voorganger, neem je een groepje broeders en zusters mee en begin je zelf een kerk. Je preekt over hoe God de mensen zegent die hun tienden aan de kerk geven. Vervolgens gebruik je die tienden om een gebouw uit de grond te stampen, een paar muziekinstrumenten en een paar heel grote boxen te kopen en er is weer een kerk bij.”

Vergrootglas
Goede leraren zijn volgens hem in het land met een vergrootglas te zoeken. “Sommige voorgangers kunnen niet of nauwelijks lezen, laat staan dat ze Bijbels onderwijs hebben gehad. Door het gebrek aan Bijbelkennis in de protestantse kerk zien we helaas veel ernstige uitwassen.”

De schrijver meldt het verhaal over een zieke man die een lening bij een bank vroeg om een ‘broeder’ met de ‘gave van genezing’ á raison van 27.000 Quetzales (een jaarsalaris) voor hem te laten bidden. “Eén van onze studenten nodigde de zieke man in zijn kerk uit, want bij ons bidden ze gratis om genezing, zei hij. “De man werd inderdaad genezen, gratis en voor niets…”

Er zijn meer verhalen die Rojas verdrietig maken. Zoals die over de zogenaamde ‘gebedsbossen’, waar iemand heen wordt gestuurd die een grote zonde heeft begaan. Entree betalen en bloemen kopen, behoren tot de rituelen. De eigenaar van het gebedsbos is doorgaans ook ‘gebedsdienaar’, die voor veel geld ook wel voor de betrokkene wil bidden.

Reageren


Eric

11-06-2015 01:00
Jaren geleden kreeg ik een video met de titel "Transformations" via de EO. Deze video liet geweldige opwekkingen zien, onder andere in Quatemala. Er ontstonden veel kerken en de oogsten van de boeren waren geweldig en ze werden rijk. Wat is daar van over? In Wales zijn binnen 50 jaar twee "opwekkingen" geweest in 1859 en 1904. Bij de laatste opwekking kwamen 80.000 mensen tot bekering. Wat is daar van overgebleven? Christenen kijken naar tekenen en wonderen en bekeringen, maar... naar de bouw van de gemeente kijken we niet. Het komen komen tot de maat van de wasdom der volheid van Christus (Ef. 4:13), wordt niet gepredikt. We kijken naar het aantal bekeerlingen of mensen die wij overnemen van andere kerken of gemeenten, maar God noch zijn Zoon worden daardoor verheerlijkt. Zijn wij hier in Nederland wel op de goede weg? Waar is onze focus op? En wie is er verdrietig over de situatie in Nederland?