#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 006-Ik ben gelukkig! Ja Nee

Binnen/buitenland

Moslimliederen tijdens christelijke cultuur Festival

Bezoekers van het grootste christelijke muziek en cultuurfestival in Europa - het Greenbelt-Festival in Engeland - wordt dit jaar de mogelijkheid geboden islamitische liederen te leren.
 
Zo zal tijdens het Festival dat van 25 tot 28 augustus op het landgoed Boughton Geddington (graafschap Northamptonshire) gehouden wordt ook een internationale non-profitorganisatie genaamd ‘Ansari Rifai Qadiri Tariqa’ deelnemen en een inleiding tot de islamitische Sufi gezangen aanbieden. Als belangrijkste taak ziet die organisatie volgens eigen zeggen, ‘zoekende Allah’s verder te helpen’. Ook andere moslims zullen tijdens het festival aanwezig zijn zoals de muzikant Abdalhamid Evans.
 
Achtergrond is dat het Festival dit jaar ook gesponsord wordt door een vereniging ter bevordering van de diversiteit van de islamitische cultuur en kunst. Doel van de organisatoren is om op het Greenbelt-Festival eind augustus een programma te bieden waarin ook islamitische kunst, cultuur en spiritualiteit aandacht krijgt.

Commentaar Uitdaging: opnieuw een voorbeeld van christelijke tolerantie waardoor het licht onder de korenmaat verdwijnt.

Reageren


Theo

01-09-2017 06:48
Dit is wat God zegt in Zijn Woord !

„Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.

De Here, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof en Hij is uw God, die onder u deze grote en vreselijke dingen gedaan heeft, welke uw ogen gezien hebben.“
??Deuteronomium? ?10:12-13, 20-21? ?NBG51??


Dat Moslims hier mee kunnen doen is pure afgoderij ! Wat kennen veel " christenen " het Woord van God toch slecht . In dit opzicht zijn de moslims te bewonderen : Zij kennen de woorden uit de satanische Koran uit hun hoofd !

Theo Bert

23-08-2017 03:56
De grondhouding van de islam is principieel antichristelijk. De Jezus van de islam is niet gekruisigd en is niet het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. De islam verdraagt het evangelie van Jezus Messias niet. Vandaar staat op de moskee op de tempelberg te Jeruzalem in het Arabisch " Allah heeft geen zoon" . De Allah van de islam kent het grote gebod niet. God liefhebben boven alles is gelijk het tweede gebod , je naaste lief te hebben als je zelf. Tolerantie jegens de islam is vaak door gebrek aan onderscheidingsvermogen.

Trompet

19-08-2017 09:34
Op een christelijk festival horen geen islamitische liederen te klinken. De bron, koran, te weten mohammed en allah, waaruit die liederen komen is giftig. De koran is een haatboek, mohammed was een moordenaar en allah is een wrede valse woestijngod. Ook na Barcelona blijven christenen de kop in het zand steken. Ontwaakt!!

Rick

12-08-2017 11:57
De reactie van Uitdaging is typerend voor hoe een deel van de christenheid reageert. We zijn teruggetrokken op ons christelijke erf en beschouwen alles wat daarbuiten gebeurt al snel als niet goed of ronduit fout.
Dat een festival als Greenbelt zijn nek uitsteekt om over christelijke grenzen heen in contact te komen met moslims in de breedste zin van het woord is lovenswaardig. Het is geen kerk. Het is een christelijk festival die helpt om christenen in de samenleving te laten staan. Door alleen aan de kant te staan en van daaruit (tegen medechristenen) te vertellen wat niet goed is, laat Uitdaging net zo goed het licht onder de korenmaat verdwijnen. Behalve christenen ziet namelijk niemand anders dat licht.
Meer over wat ik denk over hoe we in deze tijd moeten leven, lees mijn blog:
https://missionarnhem.blogspot.nl/2017/08/bruggenbouwer-in-een-nieuwe-tijd.html