#Tb 15 euro gift
Enquête: 087-Moet men bij strijd een gemeente verlaten? Ja Nee

Mensen

Uitdaging medewerker overleden

Iedere dag plaatste hij in de rubriek 'vleugels van gebed' een gebed op deze site waarin hij op een persoonlijke en zeer intieme manier met de Vader praatte. Nu is Teus Schep thuis aangekomen. Plotseling overleed hij door een combinatie van suikerziekte en hartfalen.

Teus was een zeer toegewijd christen, met een warm hart en een fijn gevoel voor humor. Aardse goederen en geld hadden voor hem geen waarde. Zijn hobby's waren fotografie en het schrijven van gedichten. Teus leefde in intense afhankelijkheid van zijn Vader in de hemel en de Heere Jezus, en wilde zich laten leiden door Zijn Geest! Teus wandelde met God. Hij verlangde naar een opwekking waarin het volle, rijke en vreugdevolle leven met God en de omgang met Hem in het leven van elke dag zichtbaar wordt: wereldwijd, in Israël, in Nederland, in de kerken. Het was zijn intense verlangen om zijn leven in dienst daarvan te stellen. In dat grote geheel heeft hij op zijn manier mogen zaaien. God zal de wasdom geven. Maar zijn diepste verlangen was om altijd bij zijn Hemelse Vader te zijn. Dat verlangen is nu werkelijkheid geworden.

In zijn blijdschap om de Heer te dienen via deze site heeft hij veel gebeden vooruit geschreven. Die gebeden blijven wij de komende tijd plaatsen. Het worden zó gebeden vanuit de hemel.

Graag beëindigen wij dit 'in memoriam' met één van zijn gedichten. We zullen jou zeer missen Teus.

Het woelig water is tot rust gekomen
De reis, niet mak'lijk, is nu haast volbracht
Vaak zit ik over vroeger thuis te dromen
Soms peins ik over wat me wacht
Eén gaat er met me mee, dat weet ik vast
'k Heb Hem aan boord genodigd, 't roer gegeven
Nu ben ik veilig, ook als het water wast
Met vaste hand stuurt Hij de steven
De laatste branding door
't Is of ik vaag al zingen,
Al louter vreugde hoor

Reageren


Catharina Schouten - Meijer

07-06-2018 12:54
In 2017 hadden wij elkaar aan de telefoon. Wat was het fijn om elkaar weer te horen! Wat hebben we samen met Yochanan lang met elkaar opgetrokken. Maar op een gegeven gaf Papa aan, door jou heen, dat we elkaar niet meer mochten zien. Ik was zo verdrietig maar wat heeft Hij gelijk gehad. Er moest gesnoeid worden en er wat tijd nodig om aan Zijn voeten te zitten. Een sabbatical volgde en een tijd van aan Zijn voeten zitten. Na ons telefoontje kreeg ik een beroerte en ik heb niets geweten van jouw heengaan. Zelfs dat gebeurd op Vaders tijd! Ik had een kaart voor je klaar liggen, maar ineens kreeg ik de gedachte: "Hij woont daar niet meer" en dus liet ik hem liggen. Deze week kreeg ik je op mijn hart. Ik ben gaan sneupen op het internet en vond een aantal berichten met het nieuws wat ons heeft geschokt. Maar wat ook duidelijkheid heeft gegeven waarom wij elkaar niet meer hebben gezien of gesproken. Lieve broer ondanks de zekerheid van het weerzien, ben ik intens verdrietig dat ik je hier nooit meer zal zien. Nog voordat ik wist dat je hier niet meer bent, had ik de TV programma's online gezet van "De Simpele Waarheid" waarin jij mijn gast was. Het moet allemaal zo zijn! Ons leven is vol van herinneringen aan jou. Het voorwoord van jou in mijn boek, de radio en TV programma's de video serie "Het geheim achter de Menorah" Misschien mogen we ze weer online zetten. Zal het Papa vragen. In Hem diep verbonden. Dankbaar voor wat was, ontroerd over de gedachte aan het weerzien. Je zusje Cathy https://www.woestijnbloem.com/de-simpele-waarheid

S.J.R. Overeem

10-12-2017 01:45
Geschokt....na het lezen van je overlijden.
Je was mijn grote broer....zo noemde ik je....daar moest je altijd om lachen.
Ik kon altijd bij je terecht....en niet alleen ik....iedereen.
Zal onze gesprekken koesteren en terug denken hoe jij dan weer de rust in mijn kreeg.
Wij die elkaars gedichten lazen en daar dan dieper op ingingen.
Om dan zo de gedachtes achter het gedicht naar boven lieten komen.
Zal je missen.

Rust zacht .

Bedroefde fan

31-08-2017 06:15
Wanneer komt er een nieuw gebed?

Diepke van der Klis

28-08-2017 08:49
Amen