#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Christelijke media

Heilige Geest is niet opwinding

Door barrières kan de Heilige Geest in sommige gemeenten niet ten volle doorbreken en leidinggevenden moeten gaan onderzoeken welke dat zijn. Dat zegt Oscar Lohuis in Het Zoeklicht. Wat die volheid in de weg staat, ligt altijd aan de mens en niet aan de Heer, voegt hij er aan toe.

Door muziek en andere hulpmiddelen ontstaat in sommige samenkomsten wel een uitbundige sfeer, maar “de Heilige Geest is niet enthousiasme en opwinding”, waarschuwt Lohuis. “Wij kunnen de Heilige Geest niet opwekken.”

Christenen moeten zich volgens hem beproeven om te zien of zij ‘in het geloof zijn’, waarbij hij zonde als het grootste probleem beschrijft. “Het zijn de mensen die nergens anders bang voor zijn dan voor de zonde die God machtig gebruikt.” In gemeenten en christelijke organisaties moeten wat hen betreft de strijd tegen de zonde en de oproep schuld te belijden royaal aan bod komen. “Ik ben bang dat de oproep om tot berouw en bekering te komen zo weinig klinkt en dat er daardoor ook zo weinig van de werking van de Heilige Geest onder ons is.”

Lohuis houdt het voor mogelijk dat men ten diepste meer gelooft op de manier die iemand aanstaat dan op de manier waartoe Jezus opriep. “Laat kerkgenootschappen en christelijke organisaties niet langer alleen maar vergaderen om notulen, actiepunten en moties te bespreken, maar nu ook eens serieus met elkaar zoeken naar een nieuwe invulling met de Heilige Geest. Laat onze diensten erediensten blijven en niet verworden tot uitvoeringen waarin een programma wordt afgespeeld. Moge er nieuwe predikers opstaan die zonder angst voor menden het evangelie prediken, dat ons oproept ons te bekeren en radicaal af te rekenen met elke zonde in ons leven en heilig te leven.”

Reageren


vader Jakob

29-08-2017 12:23
Wat een onzin, al die overdreven aandacht voor de Heilige Geest. Nooit opgemerkt dat in de Bijbel de Heilige Geest nooit de aandacht op zichzelf vestigt of over zichzelf spreekt? Het gaat allemaal om de Here Jezus Christus! Maar ja, een modern mens zoekt blijkbaar meer naar ervaring en gevoel. Stop met al die overhead van kerkje spelen en zoeken naar en ga de Bijbel bestuderen. Wat is heilig leven? Zonde loos leven? If

jan

28-08-2017 09:26
Laat kerkgenootschappen en christelijke organisaties niet langer alleen maar vergaderen om notulen, actiepunten en moties te bespreken, maar nu ook eens serieus met elkaar zoeken naar een nieuwe invulling met de Heilige Geest.
ja, laat ze, m.n. kerkeraden en kerkelijke commissies dat doen........ maar mijnheer Lohuis, we doen toch 'gewoon' ons werk, hebben we altijd zo gedaan. En we hebben net weer een fantastisch literair verantwoord liedboek georganiseerd. Dat was toch een hele klus. Waarom moet er nu weeer wat nieuws gedaan worden.
We zouden niet eens weten hoe..... waar hebt u het over?
weet u niet een spreker?