#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

Nieuwe Theoloog des Vaderlands

Uit zowel het vrijzinnige als het orthodoxe deel van het kerkelijke erf komen degenen die zijn genomineerd voor de titel Theoloog des Vaderlands. Uit de vrijzinnige hoek komt ds. Claartje Kruijff, die zowel kinderpsychologe als predikante is. Naar eigen zeggen staat zij op de drempel van de kerk, met één been erbuiten. Ze is wel werkzaam voor de kerk.

Verder zijn theatermaker ds. Rikko Voorberg, opgegroeid in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, en ds. Almatine Leene, predikant van de Nederduits gereformeerde kerk in Stellenbosch (Zuid-Afrika), genomineerd. Voorberg startte onder meer een aanbiddingsband en in Amsterdam de zogenoemde StartUpKerk. Hij kwam in het nieuws met zijn aankondiging tijdens de Dodenherdenking op 4 mei ook via drieduizend papieren kruisjes omgekomen vluchtelingen te willen herdenken, wat hem op forse kritiek – onder meer van het CIDI – kwam te staan.

Almatine Leene (GKV) promoveerde in Stellenbosch op de positie van vrouw in de kerk. Er is een bedrag van tien mille aan de prijs verbonden. Dat geld moet worden besteed aan een project om de ‘zichtbaarheid van de theologie’ te verbeteren. Op zaterdag 23 september wordt tijdens de Nacht van de Theologie de bekend gemaakt wie Theoloog des Vaderlands wordt. De ‘Nacht’ wordt gehouden bij de KRO-NCRV in Hilversum en georganiseerd door omroepen, universiteiten, uitgevers en kerkelijke organisaties. Sinds 2016 is Janneke Stegeman Theoloog des Vaderlands. Onder leiding van gespreksleider Jacobine Geel gaat zij in gesprek met prof. dr. Herman Selderhuis en ds. Almatine Leene, die lezingen verzorgen.


Reageren