#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 006-Ik ben gelukkig! Ja Nee

Binnen/buitenland

EO komt weer met 40 seksloze dagen

Opnieuw komt de EO met een tv-serie ‘40 Dagen Zonder Seks’. Zes jongeren die er een heftig seksleven op nahouden krijgen de opdracht zich gedurende veertig dagen te onthouden van elke vorm ervan. De serie begint op 17 oktober op 21.30 uur op NPO 3. Het programma maakt op die zender deel uit van themaweken over seksualiteit.

Acht jaar geleden kreeg de toen door Arie Boomsma gepresenteerde serie nogal wat kritiek uit de christelijke hoek, vooral van EO-leden. Om van de seks af te blijven hebben de nieuwe deelnemers het zwaar, zegt presentator Johan Eikelboom (foto), die hen volgt. Ze doen voor niets mee. “Ik merk bij alle kandidaten dat ze zich goed realiseren dat er meer is dan seks alleen”, zegt Eikelboom. “En dat ze bijna allemaal toch op zoek zijn naar een liefdevolle, stabiele relatie. Maar dat is voor de deelnemers aan onze serie wel echt een worsteling.”

Fajah Lourens (foto) trekt als personal coach op met de deelnemers, motiveert hen om de 40 dagen vol te houden, geeft opdrachten en confronteert hen met hun gedrag.  “Zonder emotionele connectie is seks gewoon neuken”, zegt ze. “Dat is niks. Dan ken je elkaar niet, weet je niet wat de ander fijn vindt en meestal durf je dan ook niet te zeggen wat je wel of niet wilt. Dat heeft alles te maken met respect, voor zowel een ander als voor jezelf.”

Ook de in deze tijd niet meer weg te denken smartphone speelt een belangrijke rol in de nieuwe serie. In de gaten wordt gehouden hoe belangrijk de sociale media in het seks(loze) leven van deelnemers zijn. Ook nieuw zijn de ‘Climax Colleges’, een serie van zes online masterclasses rond de vraag: Wat is goede seks?
Eikelboom is journalist, presentator en regisseur. Hij was verslaggever bij ‘Netwerk’ en ‘3 Onderzoekt’ en presenteerde o.a. het programma ‘Downtown Dinner’. Ook regisseerde hij de portretserie ‘Talent: Autisme’.

Fajah Lourens begon haar carrière in GTST en kreeg grote bekendheid door haar deelname aan ‘Expeditie Robinson’. Ze was eerder in een coachende rol te zien in ‘Vier handen op één buik’, een serie over tienermoeders. Ook onder haar eigen fitnesslabel ‘Killerbodymotivation’ treedt zij als coach op. Onlangs gaf zij de boeken 'Killerbody Dieet' en 'Killerbody 2' uit. Verder treedt ze op als DJ.

Reageren


Herke

18-10-2017 10:39
Wat lees ik daar nou voor vrome onzin in de reacties. Kijk om je heen in wat voor een geseculariseerd individueel land we leven.
Volgens mij zijn dit Christenen die alleen maar met Christenen omgaan en elkaar theoretische verhaaltjes blijven vertellen. Het zijn geen Christenen die tussen de armen en mensen zonder geloof leven om hun in kennis te brengen met de Heer.
Ik zeg bravo EO wie weet wat het met de deelnemers en kijkers doet.

BASTIAAN

23-09-2017 09:15
Zou de EO zich niet beter kunnen inzetten om jonge mensen weer in herinnering te brengen dat seks het best gedijd in een harmonieus, gelukkig huwelijk?

Paulus leert in Hebreeën 13:4...Het ?HUWELIJK? zij in ere bij allen en het ?Bed? Onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

De programmamakers Eikelboom en Lourens laten voor de jonge mensen een schat aan informatie links liggen als ze hoofdstukken 1 Corinthe 5, 6 en 7 niet ter sprake brengen.

EO wat vertelt u jonge mensen over Verkering-Verloving-Ondertrouw en de Huwelijksnacht?

Voorzover ik de Bijbel gelezen heb wordt nergens zo'n draconisch verbod van 40 dagen zonder seks door God de Here opgelegd.

Van Mozes lees ik wel bij de berg Sinaï, een berg in Arabië, volgens Paulus [Galaten 4:25] dat de Israëlieten zich DRIE dagen van seks moesten onthouden.

Exodus 19:15...En hij zeide tot het volk: Weest over drie dagen gereed, nadert niet tot een vrouw.

Voorts is het gedurende Een Week verboden voor mannen om seks met een vrouw te hebben wanneer zij ongesteld is.

Leviticus 15:19...Wanneer een vrouw vloeit – namelijk de bloedvloeiing van haar lichaam heeft – dan zal zij zeven dagen in haar maandelijkse onreinheid blijven, en ieder die haar aanraakt, zal onrein zijn tot de avond.

Jonge mensen zouden het Boek Spreuken, Hooglied en Prediker steeds goed moeten lezen. Het beste Handboek over seksualiteit en door God Gezegende Relaties.

Een gehuwde man mag nooit seks weigeren aan zijn vrouw en de vrouw mag nooit seks weigeren aan haar man. God schiep de Passies en daar mogen we voor de volle honderd procent van genieten.

En bedenk...alles wat onder de lakens wordt besproken dat wordt door de lakens toegeloken volgens de dichter Joost van den Vondel.

Het wordt de hoogste tijd voor De EO om eens orde op zaken stellen en terugkeren tot haar Bron Jezus Messias en de Bijbel die vol staat met adviezen voor jong en oud.

Nogmaals Paulus in 1 Corinthe 7:1...

Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van ?Hoererij? moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

De man kome jegens de vrouw zijn [echtelijke] verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.

De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw.

Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te ?wijden? aan het ?gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de ?satan? u verzoeke wegens [uw] gemis aan Zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen.

frits

15-09-2017 08:20
Laat de EO nou seks... loos zijn.

Jos van der Geest

14-09-2017 09:03
Zo moeilijk is het echt niet. Ik heb tot heden 1 korte en 1 lange relatie gehad. In beide gevallen geen sex gehad of gedaan met vriendin. Ik ben dus nog maagd. En ik ben er stiekem best nog wel trots op dat. Sex komt ooit wel of niet. Ik ga daar geen zorgen over maken. Ook geen behoefte om naar een sexmedewerk(st)er te gaan. Was me ooit aangeboden door iemand die de kosten daarvoor totaal zou betalen. Toch nee gezegd. Die 40 dagen is dus een makkie. Hoop echter ooit toch een vrouw te treffen en dan kan ik met blijheid zeggen dat ik nog maagd ben.

Theo

13-09-2017 11:31
„Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.“
??Psalmen? ?1:1-6? ?NBG51??
http://bible.com/328/psa.1.1-6.nbg51

joop

13-09-2017 09:22
Wij zijn bijna vanaf het begin lid van de EO,maar gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren en het besluit om dergelijke pulp uit te zenden hebben we ons lidmaatschap opgezegd

frits

13-09-2017 07:38
Jammer dat de deelnemers geen 40 Dagen met Jezus zullen leven.
Arme EO. Hoe snel is jou afgang gekomen

piet ketting

13-09-2017 09:54
armoedig dat de EO met dit soort programma's schijnbaar aan de noodrem moet trekken.
zal de EO ook geen goed doen denk ik??!!