#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Achter het nieuws

Henk Binnendijk over Openbaring en de eindtijd

Met ‘Het meesterwerk van God’ heeft Henk Binnendijk een boeiend boek geschreven over Openbaring. Geen vers voor vers verklaring, maar Binnendijk wijst continu naar wat hij het belangrijkst vindt: God en God alleen én de hoge roeping van de kerk. Het is ook een pleidooi tegen een lauw christendom. “Dat zal ook het mooie zijn van de eindtijd: christenen moeten kiezen. Door het lijden heen zal de bruid van Christus mooier worden dan ooit.”

Door Jacco Stijkel

“In mijn hart ontstond het verlangen om een boek te schrijven over Openbaring”, begint Binnendijk zijn verhaal. “Vervolgens ga ik er over lezen en vooral ook over spreken. Zo’n 25 jaar geleden heb ik ook al eens een boekje geschreven over Openbaring naar aanleiding van een EO-programma. Maar toen heb ik alleen de eerste drie hoofstukken behandeld met de hoop om later een boek te schrijven over heel Openbaring. Met mijn boeken wil christenen bemoedigen en wijzen op het boek der boeken: de Bijbel. Veel christenen vinden Openbaring een moeilijk boek. Ik hoop dat mensen door ‘Het meesterwerk van God’ te lezen, de Bijbel gaan openen en Openbaring zelf gaan ontdekken. Ik haal in mijn boek flink uit naar christenen voor wie de Bijbel steeds meer een gesloten boek is. Ik vind dat echt een teken van de huidige tijd. Het is vast veel interessanter om je smartphone te pakken dan de Bijbel. Tijdens spreekbeurten vraag ik wel eens hoeveel mensen minimaal een kwartier besteden aan het lezen van Gods Woord. Ben je daar met 500 christenen, steekt slechts een handjevol hun vinger omhoog. In Openbaring wordt de gemeente vergeleken met een bruid. En de apostel Paulus vergelijkt in Efeze 5 de relatie van Christus met de gemeente met een huwelijk. Dat is een diep geheimenis. Zeg nou eerlijk, welke man of vrouw zou tevreden zijn met een kwartiertje aandacht per dag? Ik snap dat echt niet. God heeft ons maar één boek gegeven waarin Hij zich openbaart aan gewone mensen. Het is zo waardevol en essentieel om God beter te leren kennen.”

Burgerschap in de hemel
Binnendijk geeft aan dat juist door het lezen en spreken over Openbaring, de dingen helder voor hem zijn geworden. “Dat betekent niet dat ik mij niet kan vergissen. Soms is mijn uitleg in het boek controversieel. Bijvoorbeeld mijn uitleg van Openbaring 12.” Johannes schrijft in dit gedeelte over een groot teken in de hemel. Een vrouw, met de zon bekleed, met de maan over haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Zij baart een kind en wordt bedreigt door de draak. “De meeste uitleggers stellen dat dit kind Jezus is. Maar ik denk dat dit de gemeente van de eindtijd is. Het gaat om een kind dat plotseling weggevoerd wordt naar God en zijn troon. Paulus schrijft in Filippenzen er over dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. Dat is nu al de realiteit. Ik merk in mijn leven dat de hemel steeds meer werkelijkheid wordt. Dat zie ik ook bij andere christenen. Ons lichaam is op aarde, ons hart is boven. Meer dan ooit zal dit het leven zijn van de christenen in de eindtijd. Hun lichaam is op aarde, maar zij leven bij God. In het diepe lijden van de eindtijd zal de gemeente mooier worden dan ooit. Ik zie juist in de Bijbel dat God werkt door het lijden heen. Dat zie je bij Abraham. Hoe lang moest hij wel niet wachten op zijn zoon die door God was beloofd? En dan stelt God hem ook nog op de proef omdat hij Isaäk moet offeren. Of neem het volk Israël dat twee keer in ballingschap werd gebracht. Ik neem aan dat ik verder over de Holocaust niets hoef te zeggen. Overal in de Bijbel zie je hetzelfde patroon van lijden, in het Oude én Nieuwe Testament. Kijk alleen maar naar de apostel Paulus en zijn opsomming in 1 Korinthe 4 wat hij te verduren heeft gehad. Het grootste voorbeeld is natuurlijk het lijden van de Here Jezus zelf.”

Hoogdrempelig
In zijn boek ‘Het meesterwerk van God’ schrijft Binnendijk erover dat in kerken hoogdrempelige diensten moeten worden gehouden in plaats van laagdrempelige. Continu in zijn boek bindt Binnendijk de strijd aan met de lauwheid die in zijn ogen het westerse christendom teistert. “We mogen dat niet te maken hebben met vervolging in de zin van dat we bang moeten zijn voor ons leven, maar er is zo onnoemlijk veel afleiding. Waar het om moet gaan is het evangelie van God. Dat zie je ook in het boek Handelingen. Na de dood van Ananias en Saffira is er vrees over de gemeente. De lat wordt hoog gelegd. Maar juist dan worden er mensen aan de gemeente toegevoegd.”
Tijdens een spreekbeurt geef ik wel vaker aan dat de helft van de jongeren die aanwezig zijn over een aantal jaren de Heer niet meer volgen. De reacties zijn dan vaak wat lauw of ze geloven het niet. Maar de jongere die huilend weg liep en bad ‘Help mij Heer, ik in elk geval niet!’ die heeft het begrepen.”

Genade
In het gesprek wijst Henk Binnendijk nogmaals op de God die door het lijden heen werkt door zijn kinderen. “Lang geleden, zo’n vijf jaar na mijn bekering, was ik enorm teleurgesteld in God. Waar het precies omgaat, is niet belangrijk, maar ik zei wat zoveel mensen zeggen: als God dit toe kon laten, wilde ik niets, maar dan ook helemaal niets met die God te maken hebben. Dat heb ik ook zo tegen God gezegd. Maar in de periode dat ik God losliet, ging Hij juist met mij aan het werk. Zo is God. Het was een heel moeilijke tijd maar ik heb toen wel geleerd wat genade is. En achteraf: ik had die tijd voor geen goud willen missen! In onze tijd moeten we leren dat lijden hoort bij het leven van een christen.”

Laatste boek
Op de achterkant van ‘Het meesterwerk van God’ staat dat Henk Binnendijk met dit boek zijn schrijversloopbaan afsluit. Als ik hem hiernaar vraag begint hij te lachen. “Ja, dat heeft de uitgever erop gezet. Ik heb het maar zo laten staan. Maar ik hoop dat ik gezond genoeg blijf om nog boeken te schrijven. Sterker nog, ik heb al een nieuw idee voor een boek. Nee, ik zeg niet welk thema. Dan mag niet van mijn vrouw, dan gaat er iemand anders mee aan de haal. Dat is mij al een keer overkomen. Een groot voordeel van ouder worden is dat je minder energie hebt. Je bent dan nog meer afhankelijk van God. En dat is precies waar ik wil zijn. Ik hoop dat God mij nog jaren van helderheid van geest geeft. Ik verlang naar de Heer, maar wil graag hier nog blijven.“

Het Meesterwerk van God
Het hart van het boek Openbaring
Henk Binnendijk
Uitgeverij Kok
176 pagina’s
ISBN: 9789043528313
Prijs: € 17,99

Reageren


BASTIAAN

31-01-2019 09:38
Beste Waldens, U vertelt mij zaken die ik nog niet wist.

Hartelijk dan voor de info over o.a. Henk Binnendijk die aanwezig was 31-10-2017 in de Domkerk in Utrecht bij de nationale viering van 500 jaar Reformatie.

Dit in bijzijn van de leiding van de PKN, de Rooms-katholieke kerk in NL, CU-leider Segers en SGP-leider Van der Staaij.

Hoe kunnen deze Evangelische voormannen instemmen met de tekst die daar hardop werd voorgelezen:

'Als rooms katholieken en protestanten hebben we inmiddels ontdekt dat we het belangrijkste met elkaar delen:
het geloof in God als Vader, Zoon en Geest.
Door dit gedeelde geloof is er eenheid.
Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer we groeien in het geloof in Christus, die eenheid steeds dieper zal worden.
We zien uit naar de dag dat we een verenigde kerk zijn."

Mijn eerste reactie was toen ik dit las: Dit is het einde, dit doet de deur dicht!

Natuurlijk verlangen alle gelovigen naar de dag dat Jeshua met grote Macht en Heerlijkheid zal wederkomen en alle gelovigen tot één Volk van gelovigen zal maken!!! Mattheus 13, 24, 25 en Openbaring 7, 14 en 19.

Eén worden onder huichelachtige, valse leiders als de Paus en PKN-kerk en nu blijkt ook met betoverde Evangelische Voormannen doet iedere BijbelGetrouwe gelovige WALGEN!

Een kerk die heet nog koud is, die al eeuwen bol staat van seksuele intimidatie? Jeshua spuugt ze uit Zijn Mond. Openbaring 3.

Deze drie bovengenoemde mannen hadden beter op kunnen staan en Openbaring 18:4 luidop kunnen scanderen:

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.
5 Want haar zonden [Kruistochten, Inquisitie, het verbieden van Bijbels in landstalen] hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.
6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in.
7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, [Roomse Maffia] geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.

Ik herinner mij de Ierse dominee Ian Paisley, Europarlementariër, die wel de moed had op 12 oktober in 1988 toen de Poolse Paus het Parlement in Straatsburg toesprak, Paisley zijn rede onderbrak met keiharde uitroepen naar hem: Antichrist, Antichrist, Antichrist!!!

Nogmaals Jeshua waarschuwt voor die huurlingen in Ezechiël 34 en Johannes 10 en Handelingen 20.

Jeshua in Mattheus 7...De boom en zijn vruchten!!!

15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.
21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

waldens

12-11-2018 12:49
Op 31 oktober 2017 is Henk Binnendijk aanwezig geweest in de Domkerk in Utrecht bij de nationale viering van 500 jaar Reformatie.

Dit in bijzijn van de leiding van de PKN, de Rooms-katholieke kerk in NL, CU-leider Segers en SGP-leider Van der Staaij.

https://www.npostart.nl/kerkdienst/05-11-2017/VPWON_1281504
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/live-nationale-viering-500-jaar-reformatie

In minuut 40-41 wordt de volgende tekst in het bijzijn van Henk Binnendijk uitgesproken:

'Als rooms katholieken en protestanten hebben we inmiddels ontdekt dat we het belangrijkste met elkaar delen:
het geloof in God als Vader, Zoon en Geest.
Door dit gedeelde geloof is er eenheid.
Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer we groeien in het geloof in Christus, die eenheid steeds dieper zal worden.
We zien uit naar de dag dat we een verenigde kerk zijn.

Aangezien Henk Binnendijk in stilte deze tekst in zijn bijzijn heeft laten uitspreken, betekent dit dat Henk het eens is met het terugdraaien van de Reformatie.

Ik geloof dat het de Reformatie weg uit Rome het werk van de Heilige Geest is geweest precies in overeenstemming met het boek Openbaring.

Opmerkelijk dat overal in evangelisch NL een boek van Henk Binnendijk over Openbaring wordt verkocht en gepromoot terwijl iedereen weet/ kan weten dat de schrijver in stilte zonder protest voor het oog van heel NL de wens heeft laten uitspreken opnieuw uit te zien naar een verenigde kerk.

Zelfs als iemand alleen Spurgeon kent, kom je al in de grootste problemen met wat Henk Binnendijk in Utrecht in stilte heeft laten uitspreken mede in Henks naam.

Dit is wat nu in de RK USA aan de gang is.
Herkent Henk zich hierin ? Is dit volgens Henk de kerk waartoe Henk behoort ?
https://www.youtube.com/watch?v=X9-ev1jFvOg&t=5s


waldens

12-11-2018 12:19
Henk Binnendijk is 25 jaar bij de EO werkzaam geweest, een ieder kan kijken hoe de EO er anno 2018 uitziet.

Henk Binnendijk is jarenlang spreker geweest op mannendagen door het hele land land heen.
Hier de belijdenis van Henk zelf over de toestand van deze mannen anno 2018.

https://cip.nl/70430-een-waarschuwende-boodschap-van-henk-binnendijk-onze-kerken-lopen-niet-voor-niets-leeg

Zoals Henk terecht zegt dat de kerken waar Henk jarenlang favoriet en populair spreker is geweest, lopen niet voor niets leeg.

Zo priester, zo volk.
Zo Henk, zo EO waar hij 25 jaar gewerkt heeft.
Zo Henk, zo mannendagen. waar hij spreker is geweest.
Zo Henk, zo de kerken waarin hij spreker is geweest.

drs. A. ten Napel

03-03-2018 07:54
Openbaring is een geweldig boek. Jezus komt spoedig dat is helder en dat doet Hij n.a.v. Mt. 25 en Opb. 20 met de grote witte troon samen ook met zijn heiligen; zie ook 1 Thes. 4. Er is nog een andere komst welke al in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring wordt aangewezen. eze staat ook in Mt. 24 en wordt ook genoemd in Opb.6, 16.17 Het is de toorn van God en het Lam en deze is het oordeel van de Here over Jeruzalem omwille van het verwerpen van Christus. IN Opb. 16. 6.19; 17,6; 18, 24. In Lukas 23, 28-32 worden dezelfde uitdrukkingen gebruikt als in Opb. 6 16.17 de bergen en de heuvel vallen op hen en bedekken hen. Merk op dat de term de grote verdrukking in Matteüs en Markus in Lukas 21, 22 de dagen van de wraak worden genoemd. Mag ik u allen mijn boek "De Openbaring van Jezus Christus als profetie over Jeruzalem."aanbevelen.
Uitgegeven bij Lecturium.nl en via winkel en intikken van mijn naam kunt u dit bestellen. Pas uitgekomen mijn boek bij dezelfde uitgever: "De antichrist in het boek Openbaring".

Anne

19-09-2017 11:19
Wat betreft het boek Openbaring zegt Henk voorzichtig dat hij zich best wel eens kan vergissen. En met een beetje gezond verstand zien we dat hij zich inderdaad vergist.....
Jezus zei 2000 jaar geleden dat Hij spoedig zou terugkomen zowel in begin van Openbaring als aan het eind:
Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden (Openb 1:1).
Want de tijd is nabij (Openb 1:3).
Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben (Openb 2:25).
Ik kom spoedig (Openb 3:11).
Om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet (Openb 22:6).
En zie, ik kom spoedig (Opnb 22:7).
En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij (Openb 22:10).
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is (Openb 22:12).
Ja, Ik kom spoedig (Openb 22:20).
En spoedig is spoedig, weldra is weldra en nabij is nabij, daar kan volgens mij geen misverstand over te bestaan.
Als we de aangegeven tijdsperioden in de bijbel niet meer serieus nemen, kunnen we alle kanten op.
En dat is ook wat je om je heen ziet gebeuren, eindtijdgekte met zijn diverse eindtijd scenario’s…
We kunnen natuurlijk voor spoedig, nabij, weldra, voor de deur, etc overal maar “een dag is al duizend jaar” invullen, maar ik geloof niet dat God dat zo bedoeld.
God spreekt tot de toehoorders in voor hun begrijpelijke tijdsaspecten.
Daarnaast ligt het niet in de lijn van verwachting dat Jezus en de discipelen hun toehoorders iets zou vertellen dat pas zo’n 2000 jaar later zou plaats vinden…..
En als het begin en het eind van Openbaring vervuld is,… is alles wat er tussenin is ook vervuld.
Je ziet, met gezond verstand kom je een heel eind…

BASTIAAN

16-09-2017 04:44
Van Henk Binnendijk die dagelijks de tijd neemt om Gods Woord, de Bijbel te bestuderen, kan gezegd worden:

Psalm 92:13...De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ?ceder? van de Libanon;
geplant in het ?huis? des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God; zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn; om te verkondigen, dat de Here waarachtig is, Mijn Rots, in wie geen ?onrecht? is.

Deze Psalm is voor de Sjabbat geschreven. Vandaag is het de zevende dag Sjabbat. Exodus 20.

Wat een UITDAGING dat Henk zich juist nu over het beste Boek van de Bijbel gaat uitspreken. Hoezo het beste? Openbaring werd 2000 jaar geleden door Jezus Messias aan de Apostel Johannes op Patmos aan hem gedicteerd. Openbaring 1:1.

22 hoofdstukken die je slechts met de grootste eerbied/verwondering kunt lezen. Wat opvalt in dit Boek is dat Jezus hier de Alfa en Omega, het begin en einde wordt genoemd. De Alef -Thaf.

Openbaring is het TROOSTBOEK bij uitnemendheid voor alle Joodse en Gelovigen uit de volken. In Genesis 3 lezen we over het verloren Paradijs en In Openbaring 22 lezen we over het hervonden Paradijs en de Boom des levens, die zegen, leven en overvloed brengt. Jezus droeg die vloek weg op de heuvel Golgotha aan het Kruis.

Ik ben de Heiland dankbaar dat ik ook tot op deze dag dagelijks met Zijn Woord bezig ben om het beter te verstaan. Hoe doe je dat dan? Gewoon door iedere dag Vijf hoofdstukken samen met mijn vrouw hardop te lezen en daarover te praten. Je leest dan met gemak ieder jaar de hele Bijbel plus de Apocriefe Bijbelboeken door die ook veel waardevolle geschiedenis vertellen. Dus onze Bijbel telt geen 66 maar 77 Boeken.

Openbaring is dus een 100% Joods Boek omdat het door de allergrootste/bekendste Jood geschreven/gedicteerd werd: JeshuaHamasjiach. Hij spleet de wereldgeschiedenis in tweeën. We spreken immers over voor en na Christus. Zijn datum staat tot op deze dag op iedere pagina van kranten, agenda' s, kalenders. Vandaag is het zaterdag, Sjabbat, 16 september. Dus!

Openbaring 14 vertelt vooral dat Jezus wederkomt in Jeruzalem zoals ook Handelingen 1 dat leert. Jezus is niet alleen het Lam Gods maar ook de Leeuw van Judah!!! Openbaring 5.

We zullen Hem als de Leeuw van Judah zien wederkomen op de berg Sion om Zijn Volk Israël van alle vijanden/antisemieten te bevrijden. Openbaring 14 en 19.
Dan zal JESHUA de Koning van Israël worden zoals de profeet Zacharia 14:9 zegt en vrede stichten voor DUIZEND JAAR volgens Openbaring 20.

Het wordt een groot feest volgens Jesaja 25, Psalm 72, 98, 99, Openbaring 19, 21 en 22. Geen wonder dat ook de gelovigen uit de volken blij zijn samen met het Joodse volk als dit allemaal gaat plaatsvinden.

Wat zullen we gezamenlijk zingen. FREE AT LAST---GREAT GOD ALMIGHTY---WE ARE FREE AT LAST. HALLELUJAH!!!