Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Opinie

De formatie en Psalm 1

Als jullie willen Leven naar Gods wil kunnen jullie niet fundamentele zaken verkwanselen door toe te geven aan het goddeloze D66.

Met name in deze tijd dienen christenen op te staan die het kwaad willen bestrijden en het bij de naam noemen!

Gideon versloeg met 300 man een leger van tienduizenden Amelekieten, niet uit zichzelf maar omdat God met hem was en omdat hij God GEHOORZAAMDE!

Neem deze kans gewaar door op God te vertrouwen i.p.v. politieke spelletjes te spelen, politiek correct te blijven en te zwichten voor de Vijand!

Geen woorden maar Daden! Niet toegeven aan de Dood (van D66) maar kiezen voor het Leven en duidelijk zijn!

„Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. “
‭‭Psalmen‬ ‭1:1-6‬ ‭NBG51‬‬

Theo Poot


Reageren