Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Israël

Israël viert 50 jaar in Bijbelse hartland

Vijftig jaar geleden bevrijdde Israël Judea en Samaria van de Jordaanse bezetting en ging het zich weer vestigen in het Bijbelse hartland. Dit deed men in overeenstemming met Gods Woord en met de oorspronkelijke besluiten van de Volkenbond.

Foto: Tijdens een herdenkingsceremonie zei president Benjamin Netanyahu in Gush Etzion:
‘Nederzettingen zijn voor jullie even belangrijk als voor mij, en daarom zeg ik heel duidelijk: in het land Israël zullen nederzettingen niet meer ontmanteld worden.’ ‘De manier om vrede te bereiken is niet door ontmanteling van nederzettingen – niet van Joden en niet van Arabieren. We kregen geen vrede door nederzettingen te ontmantelen, we kregen terrorisme en raketten. We zullen dit niet opnieuw doen.’ 'Elk gebied dat in handen van de radicale islam valt, wordt een uitvalsbasis voor geweld, moord en dood, en daarom zullen we ons nationale thuis niet prijsgeven aan gevaar. In plaats daarvan zullen wij ons thuis met kracht versterken.’

Hoewel Netanyahu in al zijn vroegere verkiezingscampagnes het versterken van Joodse gemeenschappen in betwiste gebieden in zijn verkiezingsprogramma had staan, wordt hij nu op dit punt bekritiseerd. Netanyahu boog herhaaldelijk voor internationale druk door bouwprojecten stop te zetten.

Minister van Onderwijs Naftali Bennett is één van Netanyahu’s meest uitgesproken critici. Woensdag riep hij tijdens de bijeenkomst in Gush Etzion op, een blok nederzettingen ten zuiden van Jeruzalem, uit te breiden tot de Westbank: ‘Een dergelijke stap neem ik niet licht op, om soevereiniteit te realiseren, heeft men moed nodig en moet men op de juiste tijd handelen. Hiervoor is er geen betere tijd dan nu, omdat het duidelijk is dat het ons recht is hier te zijn. We zijn hier niet door genade.’ ‘Er is geen beter moment dan nu, zelfs wanneer de wereld zich verzet, zullen wij overwinnen. De wereld begrijpt wat het Israëlische publiek ook begrijpt, het land Israël zal nooit weer verdeeld worden!’

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


BASTIAAN

01-10-2017 08:20
Het was hartverwarmend om gisteravond in Jeruzalem aan het einde van de Sjabbat via de Webcam mee te kijken naar het einde van de 25-urige jaarlijkse vasten: Yom Kippoer, waar massaal door Joden werd herdacht hoe de eerste Tempel door de Babyloniërs en de tweede Tempel door de Romeinen werd verwoest. Wat werd er gebeden, gezongen, gerouwd.

Goed dat Netanyahu nu zijn volksgenoten belooft: in het land Israël zullen nederzettingen NIET meer ontmanteld worden.

Joodse inwoners van Gaza zullen wijlen Premier Sharon nooit vergeven dat hij alle Joden in 2005 die Gaza vruchtbaar/voorspoedig gemaakt hadden met hun landerijen, boerderijen met geweld, door het leger uit Gaza liet sleuren. Gaza hoort bij Israël!

Jozua 11:22...Er bleven geen Enakieten over in het land der Israëlieten; alleen te Gaza, te Gat en te Asdod zijn er overgebleven. Toen nu ?Jozua? het gehele land veroverd had overeenkomstig alles wat de Here tot ?Mozes? gesproken had, gaf ?Jozua? het aan Israël ten erfdeel, volgens hun indeling in ?stammen. En het land rustte van de strijd. Zie ook Zefanja 2.

De toekomst van Israël is veelbelovend. Zij zullen volgens Mozes Deut. 28:1-14 tot HOOFD der volken worden. Ook de Profeet Jeremia 31 beloofde dat. Ook Jesaja 60.

Mag Psalm 81 spoedig vervuld worden voor heel het Joodse Volk. Jeshua beloofde immers: Het HEIL is uit de Joden. Johannes 4:22.

A.S. Donderdag 5 oktober ' s avonds tot en met 12 oktober ' s avonds begint het loofhuttenfeest dat 7 dagen duurt met aansluitend Simchat Torah. Joden dansen dan uit alle macht met de Torahrollen.

Heeft u wel eens een christen zo uitgelaten gezien met Zijn Woord? We kunnen veel van Joden leren. Hoop dat verbroedering tussen Jood/Christen weer spoedig realiteit zal worden. Volgend Jaar In Jeruzalem??? Handelingen 15.