Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Persoonlijk

Wijsheid gezocht

Zoals u waarschijnlijk weet werd bij mij in augustus een darmtumor ontdekt. Die werd direct verwijderd. Er bleken geen uitzaaiingen te zijn. Sinds die tijd verloopt het herstel langzaam. De dikke darm, waarvan de helft weggenomen is, probeert voedsel te verwerken. Dat is een delicaat proces, waarbij wij (mijn vrouw en ik) heel voorzichtig moeten zijn met voeding.

Verder ben ik zeer verzwakt. Voor de operatie woog ik 82 kilo, nu slechts 60 kilo.

De vraag wordt actueel: moet ik een chemokuur ondergaan of niet? Er wordt door de medische wereld behoorlijk druk op mij uitgeoefend, maar ik hoor en lees zoveel tegenstrijdige berichten. Ik schiet in wijsheid tekort. Wie kan mij helpen? Wie heeft inzicht en wijsheid?

Leo Habets
Uitdaging

P.S. Ik weet dat sommigen van u al op deze vraag gereageerd hebben, maar de meeste reacties zijn helaas ondergegaan in alle drukte.

Reageren


denis

29-09-2017 09:56
Beste Leo, vertrouw in deze zaak op de medisch experts. Zij hebben vaker met dit bijltje gehakt en kennen jouw ziektebeeld en de beste behandeling daarvoor. Daarnaast helpt een gezonde voeding en rust.

Rineke Peterson

29-09-2017 02:18
Hallo Leo,

één van de personen die reageerden was ik. Ik had in mijn reactie gevraagd of je er voor zou willen bidden. Ik ben heel blij dat je dat serieus doet. Zo krijgt God de kans om jou de weg naar het leven te wijzen, zoals Hij dat graag wil doen. Graag wil ik met je delen wat ik tot nu toe heb ontdekt over de reguliere geneeskunst. Ik hoop dat dat jou gaat helpen in het maken van een goede keuze.

De huidige filosofie ten aanzien van genezing en behandeling is: bestrijd het verkeerde. Gods filosofie is: Overwin het kwade met het goede. Wanneer je datgene wat goed is gaat versterken, dan gaat dat goede vanzelf het verkeerde overwinnen. Dat maakt een heel verschil in hoe je iets behandelt. Mijn ervaring tot nu toe met de reguliere geneeskunde is dat de symptomen worden bestreden, maar niet de wortel van het probleem wordt aangepakt. En dat is niet in lijn met Gods manier van genezen.

Om een voorbeeld te geven: Ik heb 25 jaar lang een huidinfectie gehad. Regelmatig ging ik naar de huisarts (4 verschillenden in 25 jaar). Die schreef mij dan een zalfje voor en voor een paar weken was ik vrij van jeuk en uitslag. Maar dan kwam het weer terug. Toen ik vorig jaar geconfronteerd werd met plotselinge diabetes 1, adviseerde een (orthomoleculaire) voedingsdeskundige mij om suikervrij te gaan eten. Sindsdien is de huidinfectie verdwenen. Zij legde mij uit dat suiker in de darmen wordt omgezet in schimmel (als ik het goed zeg) en daar krijg je dan last van. Wat de artsen al die tijd hebben gedaan was de klachten bestrijden, maar niet het probleem oplossen. Met zo'n zalfje stop je als het ware het probleem weg.

Waarom doen die artsen dat? Dat hebben ze geleerd op de medische opleiding. Op die opleiding krijgen ze vaak niet meer dan tien uur les in voeding! Wat artsen studeren is medicijnen. Dus, welke medicijnen kan ik voorschrijven in welke situatie. De farmaceutische industrie heeft er belang bij om zoveel mogelijk medicijnen te verkopen en zoveel mogelijk mensen te behandelen. Dat brengt geld in het laatje.

Hoe meer je je leven in lijn brengt met Gods Woord en met hoe Hij het lichaam gemaakt heeft, hoe gezonder je wordt. Wat is ziekte? Ziekte is het ontbreken van gezondheid, zoals duisternis het ontbreken van licht is. Om duisternis te krijgen, moet je het licht blokkeren. Om een ziekte te krijgen, moet je gezondheid tegenhouden. Omgekeerd is ook waar. Als je gezondheid wil, moet je uitzoeken waar de blokkades zitten die de gezondheid tegenhouden. God heeft immers ons lichaam geschapen met een zelf-genezend vermogen. Het lichaam wil altijd genezen en herstellen. Dat heeft God zo mooi gedaan! Dat is gewoon een wonder! Veel gezondheidsblokkades ontstaan in de darmen. Onze voeding is niet meer van de kwaliteit zoals God het bedoeld heeft. door de intensieve landbouw en veeteelt bevat onze voeding te weinig vitamines, te veel stresshormonen en te veel gifstoffen. daarnaast stoppen we vaak dingen in onze mond die God niet voor ons bedoeld heeft om te eten. Doe dat een lange tijd, dan kunnen je darmen beschadigen, wat op zijn beurt weer zorgt voor een tekort aan vitamines.

Het probleem met een chemokuur is dat het niet het gezonde cellen versterkt, maar juist ,naast de foute cellen, gezonde cellen vernietigt, waardoor je al dood kunt gaan aan een simpele verkoudheid omdat je afweersysteem is vernield. Bovendien kan er een resistentie ontstaan. Na twee keer werkt het niet meer. Dus een derde ronde overleef je zeker niet meer.

De grootste kans om weer helemaal gezond te worden is om je lichaam weer te versterken in plaats van te verzwakken. Jouw lichaam kan dan zelf verkeerde cellen aanpakken.

Ik kan nog veel meer vertellen, maar dan wordt het verhaal te lang. Ik kan je wel verwijzen naar het boek: The Makers Diet, van Jordan Rubin. Hij heeft ook een website: http://www.makersdiet.com/
Deze man was zo goed als dood, maar door een bijbels eetpatroon is hij genezen van ziektes die in de reguliere geneeskunst te boek staan als ongeneeslijk. Hij is ook te vinden op Facebook. In zijn boek beschrijft hij zijn verhaal en hoe een Bijbelse manier van voeden hem ging genezen, en na hem velen die deze levensstijl gingen overnemen. Het boek is wel in het Engels, maar dat is voor jou geen probleem.

Ik wens je veel wijsheid in je beslissing.

Gods zegen toegewenst, RinekeBASTIAAN

29-09-2017 02:12
Beste Leo Habets, wij leven met u mee in uw worsteling om de juiste keuze te maken tussen chemokuur of de natuurmiddelen die beschikbaar zijn om eventuele kankersporen te elimineren.

Drie maanden geleden onderging ik een prostaat operatie ivm kanker. Goddank goed geslaagd. Ik heb daarna gekozen voor krachtige natuurmiddelen die kankercellen elimineren. Vooral extra Vitamine C en 5 of meer bittere amandelen zetten zich daarvoor in.

Mijn vrouw raadt u aan om havermoutpap te eten gunstig voor de darmen.

U schrijft: Wat is wijsheid. De Apostel Jacobus moet ook wel eens met dit vraagstuk geworsteld hebben en schreef: Jakobus 1:5...Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan ALLEN geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Jesaja de profeet moest namens de Here God. koning Hiskia aanzeggen om beschikkingen voor zijn huis te treffen, want aan de dodelijke ziekte waaraan hij leed zou hij sterven.

Hiskia was ontsteld, weende luid en wendde zich tot de God van Israël en sprak...Jesaja 38:5...Ga en zeg tot Hizkia: zo zegt de Here, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen." Lees zelf maar verder.

Zie ook Psalm 102:25 een psalm van Hiskia! Mijn God, neem mij niet weg op de helft mijner dagen,
Gij, wiens jaren duren door alle geslachten heen.

Lees vooral het Evangelie van Marcus/Lucas nog eens rustig hardop door, we lezen daar van allerlei gelovigen die in hun grote nood tot Jeshua kwamen en geholpen werden niet omdat ze zo goed waren maar omdat ze geloof in Hem stelden.

Keuzes dien je zelf te maken Leo. Ik ben 70 jaar en heb nog tijd gekregen om voor veel mensen tot zegen te zijn. Net als jij kreeg ik de mededeling dat van uitzaaiingen van kankercellen geen sprake was.

Mijn advies zou zijn...waarom zou je je zwakke lichaam blootstellen, en nog meer belasten met een chemotherapie waarvan bekend is dat die ook de gezonde cellen in je lichaam doden.

Ik was bereid om de Here Jezus te ontmoeten als de operatie niet geslaagd zou zijn. Zeg met alle gelovigen Het leven is mij Jezus Messias en sterven gewin.

Soms worden we niet beter. Paulus bad de Here drie maal, maar Hij sprak...MIJN GENADE IS U GENOEG!!!

2-Korintiers 12:9...En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn Genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Jezus Messias over mij kome.