Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Zending en Hulp

Samenwerking CAMA India-Nederland

Zendingsorganisatie CAMA in Nederland is een groep van 25 CAMA gemeenten in westelijk India gaan steunen. Officieel heet het dat de organisatie een partnerschap is aangegaan.

Er zijn zeventien voorgangers en een interkerkelijk seminarium aan de groep verbonden. In de omgeving van de gemeenten bestaat veel behoefte aan evangelisatie, want het is een van de meest onbereikte gebieden in de wereld. De CAMA wil een relatie tussen gemeenten in India en Nederland tot stand brengen en fondsen werven, om daarmee bedoelde Indiase werkers in staat te stellen het evangelie te brengen en gemeenten te stichten.

In november gaan Arie Verduyn en Oscar Lohuis naar India om contacten aan te halen en plannen te bespreken.


Reageren