Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Boek-muziek-film

Christelijk geloof uitgedaagd

Niet voor alle mensen is de christelijke leer aannemelijk. Mensen die later in hun leven christen zijn geworden weten dat. Ook kunnen gelovigen nog wel eens twijfelen aan hun geloof. Journalist Lee Strobel onderzocht voor twee belangrijke tegenwerpingen wat erover in de Bijbel staat en wat verschillende geleerden eraan bijdragen. Hij heeft er een boek over geschreven met de titel ‘The case for faith’. Het werd een bestseller. Over dit boek is een DVD verschenen. Wat is het resultaat?

Door Marco van Putten
Klik hier om deze dvd online te bestellen!

Twijfel en strijd
Het is onvermijdelijk dat christenen, als ze hun geloof serieus nemen, twijfel en strijd zullen ondervinden. We leven immers in een wereld waarin ernstig ‘christen-zijn’ niet normaal en terecht een gevaar ervoor wordt gevonden. Daarom is er altijd een antichristelijke gerichtheid dat de christenheid wil domineren. Ook in het innerlijk leven van gelovigen. De vraag is of doordenking en doorleving van moeilijke geloofsvragen gelovigen dichter tot God brengt. Als dat het geval is, zoals bij Strobel, dan wordt het geloof sterker of minstens verdiept.

Evangelist die geloof verliest
Strobel kwam onder de indruk van Charles Templeton die, als compagnon van Billy Graham, vanaf 1945 via Youth for Christ als evangelist de hele wereld rondtrok en duizenden mensen toesprak. Templeton begon steeds meer vragen te krijgen over wat hij verkondigde. Hij ontdekte hoe belangrijk het is om de Evangelie boodschap ook theologisch te kunnen onderbouwen. In 1948 ging hij studeren aan de Princeton universiteit. Daarna trok hij er weer op uit als evangelist. Toch kon hij zijn geloof niet meer verenigen met zijn wereldbeeld. Strobel wilde dat begrijpen en zocht Templeton daarom in 1999 op in verband met het bovengenoemde boek dat hij aan het schrijven was.

Twee ernstige tegenwerpingen
Templeton vertelde hem over zijn twijfel en strijd. Hij had allerlei geloofsvragen, maar liep uiteindelijk vast op twee kernvragen: 1. Waarom kan God alleen via de Here Jezus gevonden worden (Christologische verlossingsleer)?; 2. Waarom laat God kwaad en lijden toe in de wereld (Gods rechtvaardigheid)?

Voor de beantwoording van deze kernvragen brengt Strobel allerlei Bijbelteksten bij elkaar, zoekt hij wat kerkvaders, zoals Augustinus, schreven en interviewt hij diverse bekende en minder bekende leiders en leraren. Hij laat ook gelovigen getuigen over hun geloof. Zo komt ook Joni Eareckson Tada aan het woord.

Hij ontdekt dat deze vragen inderdaad fundamenteel voor de christelijke leer zijn en het zich daardoor onderscheidt van andere (monotheïstische) godsdiensten. Strobel vindt opmerkelijk simpele, logische antwoorden.

Evaluatie
Deze professionele documentaire (de 3de in de reeks ‘The case for …’) is heel toegankelijk. Strobels aanpak is echter wel Evangelisch met diens moderne werkwijzen en karakteristieke overtuigingen. Dat heeft sterke voordelen, zoals rake, onorthodoxe inzichten, maar ook pseudo-Bijbelse antwoorden, zoals christocentrisme en het geloof in de eeuwige eindbestemming voor gelovigen in de Hemel. Belangrijke kernzaken blijven verbazingwekkend genoeg onbesproken, zoals satans tirannie en Gods dagelijkse vrijstelling en tegenwerking daarvan. Toch is het eindresultaat overtuigend, nuchter, hoopgevend en bemoedigend. Een aanrader.

The case for faith. 2017
NEEMA Media B.V.
c.75 min.
€ 9,99
ISBN: 9789492189738


Reageren