Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Israël

Abbas: Palestijnse staat is er voorlopig nog niet

De Palestijnse leider Machmoud Abbas gaf maandag toe dat er voorlopig nog geen onafhankelijke Palestijnse staat zou worden opgericht. Zoals voorspelbaar, gaf hij vervolgens Israël hiervan de schuld, kort nadat hij erkende dat de Palestijnen en hun chaotische, gewelddadige samenleving het proces tegenhielden.

Abbas vertelde aan het Egyptische CBC-Nieuws dat het oprichten van een Palestijnse staat werd verhinderd doordat het al zoveel jaar niet was gelukt zich met elkaar te verzoenen. Dit deed hij slechts enkele uren voordat zijn eigen Palestijnse Autoriteit samen zou komen met de Hamasleiders van Gaza, in een poging om Palestijnse eenheid te bereiken. 'Zonder Palestijnse eenheid, is er geen Palestijnse staat,’ aldus Abbas.

Israël heeft er herhaaldelijk op gewezen dat het geen vrede kan sluiten met slechts de helft van de Palestijnse bevolking.

Abbas suggereerde vervolgens dat, hoewel zijn regering en Hamas dichter bij elkaar schijnen te komen, er toch nog een aantal onoverkomelijke hindernissen zijn. De belangrijkste daarvan is dat Hamas weigert zijn omvangrijke militaire macht te ontmantelen.

Zelfs wanneer de twee Palestijnse fracties zich zouden verenigen, zou Israël een apart Hamas-leger als onaanvaardbaar zien in elke allesomvattende overeenkomst. Ook Abbas eist dat Hamas zich ontwapent, en zegt dat hij ‘een kopie van de Hezbollah-ervaring in Libanon niet zal accepteren.’
Hezbollah maakt deel uit van de Libanese regering, maar heeft een eigen grote militaire macht die delen van het land beheerst.

Hamas heeft van zijn kant herhaaldelijk alle oproepen tot ontwapening afgewezen. De voornaamste roem van de islamitische groepering is immers zijn geschiedenis van gewapend geweld tegen Israël.

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


BASTIAAN

05-10-2017 09:53
Met de komst van de Joodse Messias op de berg Sion met zijn 144.000 ambassadeurs [Openbaring 14 en 19] zal voorgoed de droom van alle Palestijnen met een eigen staat in Israel vervlogen zijn.

De belofte die JHWH deed aan Abraham in Genesis 12 en 15 zullen dan aan alle volken zichtbaar worden.

Ook Mozes sprak namens de Here God dat Israël tot Hoofd der volken zal Worden. Zie Deuteronomium 28:1-14 en Leviticus 26:1-13.

Zie ook Jeremia 31:7...Want zo zegt de Here: Jubelt van vreugd over ?Jakob, juicht om het HOOFD DER VOLKEREN, verkondigt, looft en zegt: de Here heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël. Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren.

Alle volken, ook Rome en Mekka die Israël haten zullen zich diep voor hen in stof werpen volgens Jesaja 60...

12Want het volk en het koninkrijk, die u NIET willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker VERWOEST worden. 13De heerlijkheid van de Libanon zal tot u komen, cypres, plataan en denneboom tezamen, om de plaats van mijn ?heiligdom [TEMPEL]? op te luisteren; en de plaats mijner voeten zal Ik heerlijk maken.

14De zonen uwer VERDRUKKERS zullen deemoedig tot u komen, aan uw VOETEN zullen al uw VERSMADERS, [ook Abbas] zich neerwerpen en zij zullen u noemen: De stad des Heren, het Sion van de ?Heilige? Israëls.

15Terwijl gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u heentrok, zal Ik u stellen tot een EEUWIGE PRAAL, tot een vreugde voor geslacht op geslacht. 16En gij zult de melk der volken zuigen, ja koninklijke borsten zuigen, en gij zult weten, dat Ik, de Here, uw Redder ben en uw Verlosser, de Machtige ?Jakobs.