#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Apps

Het vergeten gebed van Paulus

Gebed voor Israël is geen populair onderwerp. Toch is het het enige volk waarvan in de Bijbel een gebed voor hun zaligheid vermeld staat. “Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.” (Rom. 10:1)

Het gebed van Paulus voor zijn Joodse volksgenoten, blijkt door de geschiedenis heen een belangrijke rol te spelen. Neem bijvoorbeeld de familie ten Boom. Corrie ten Boom en haar familie boden met gevaar voor eigen leven onderdak aan Joodse mensen tijdens de oorlog. Zij boden praktische hulp, maar verzwegen het Evangelie niet. God kon het gezin gebruiken omdat er grote liefde was voor het Joodse volk. Dat begon met de opa van Corrie ten Boom, die al in 1844 een gebedsgroep voor Israël oprichtte.

Elke vrijdagavond bidden voor Israël
Israël en de Bijbel roept mensen daarom op om het vergeten gebed van Paulus weer te gaan bidden. Dat kan klein beginnen door elke vrijdagavond bij het eten voor Israël te bidden. Om mensen te helpen herinneren wordt er elke vrijdag via WhatsApp een concreet gebedspunt verstuurd. Met twee eenvoudige stappen kunnen geïnteresseerden zich aanmelden:

• Voeg 06 83989693 toe aan uw adresboek
• Stuur een bericht met ‘GEBED AAN’ naar dit nummer

Meer informatie over het aanmelden vindt u op www.israelendebijbel.nl/gebedsapp

Over Israël en de Bijbel
We zien een geestelijke nood onder het Joodse volk. Velen van hen hebben zelf namelijk geen Bijbel in huis. Aangezien we Gods Woord via het Joodse volk hebben ontvangen, willen we uit liefde en dankbaarheid weer aan hen teruggeven. Daarom verspreiden we sinds 1969 wereldwijd tweetalige Oude en Nieuwe Testamenten. Daarnaast geven we via lezingen, ons magazine en andere uitgaven onderwijs over Gods plan met Israël.

Reageren


vader Jakob

09-10-2017 04:18
Het Joodse volk is niet hetzelfde als Israël. En christenen MOETEN niets, behalve geloven. Laten we geen wetjes gaan verzinnen a.u.b

Denis

09-10-2017 10:55
(Galaten 3:28) Er zijn geen Joden of Grieken, geen slaven of vrije mensen, geen mannen of vrouwen, want in eendracht met Christus Jezus zijn jullie allemaal één.

(Romeinen 10:11, 12) . . .’ 12?Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. . . .

Otto

07-10-2017 07:25
Elke christen moet in zijn avond, en morgen gebed bidden om de zegen voor Israel. Ook moeten de christenen elke dag bidden voor de Joodse mensen op deze wereld, ook in Europa, en bidden om bescherming van hun zelf/kinderen/synagoge/scholen, dat moeten wij elke dag doen, en dat geldt ook voor onze vervolgde broeders, en zusters, deze twee vaste punten moeten elke dag in onze gebed aanwezig zijn.