Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Israël

U.S. ambassade nog niet naar Jeruzalem

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdagnacht zijn belofte toegelicht, de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. In een uitzending van de voormalig gouverneur Mike Huckabee van Arkansas zei hij dat hij eerst de vredesinspanningen van zijn regering een kans wilde geven. Het vredesinitiatief zou nu de eerste prioriteit zijn.

'Ik wil de inspanningen om vrede te bereiken een kans geven,' zei Tromp. 'Als we erin slagen vrede tussen de Palestijnen en Israël te bereiken, dan zal dit, denk ik, leiden tot vrede in het Midden-Oosten, en dat is een zeer belangrijke zaak.'

Verder zei de president: ‘We werken momenteel aan een vredesplan dat niemand een kans heeft gegeven, omdat het in het verleden niet haalbaar was. Veel mensen geloven dat vrede tussen Israël en de Palestijnen de moeilijkste missie is, en sommigen vinden het zelfs onmogelijk. Maar ik denk er anders over.' Toch moest Trump toegeven dat het nieuwe vredesinitiatief ook zou kunnen mislukken.

Op de vraag of er een tijdschema was voor de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem antwoordde Trump: 'Wij zullen hierover in de nabije toekomst een besluit nemen.'

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


BASTIAAN

10-10-2017 12:21
Amerika spreekt altijd met twee monden richting Israël en Arabieren. De ene die belooft dat de Ambassade van de VS weer in Jeruzalem zal komen en de andere mond naar de Arabieren in het belang van de OLIE en de grote wapenleveranties van de VS naar S-Arabië.

Amerika? Veel beloven, weinig geven doet een gek in vreugde leven. De EU is richting Israël van hetzelfde laken en pak.

Als de Joodse JeshuaHamasjiach straks wederkeert in Jeruzalem, de stad van de grote Koning [Psalm 48 en Mattheus 5:35] dan zullen ALLE Ambassades van ALLE volken daar verenigd worden. Dat vertelt ons Zachariah 14:16-20 en Jesaja 60 en Openbaring 7, 14 en 19.

Immers, ALLE GROTE STEDEN van de wereld zullen door de grootste Aardbeving ooit tot Ruïnes worden...dus ook Rome en Mekka...Lees maar mee in Openbaring 16...

Vers 17...En de zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de Tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een GROTE AARDBEVING, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.

En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de Steden Der Volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de ?beker? met de ?wijn? van de Gramschap Zijns Toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en Bergen werden niet meer gevonden. En grote Hagelstenen, een ?talent? zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de Mensen Lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

En Jeruzalem? Dat zal blijven bestaan op zijn eigen plaats volgens Zacharia 12:6...Te dien dage zal Ik de Stamhoofden van Juda maken als een Vuurbekken tussen het hout, en als een Vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links Alle Natiën in het rond verteren; en Jeruzalem Zal Blijven Voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem!!!

De profeet Jesaja 14 en Joël en Zefanja 2 schreven ook al in detail over het einde van alle valse wereldgodsdiensten.

Een gouden toekomst voor Jeruzalem [Psalm 72] wordt tot Hoofd der Volken, Jesaja 60 en Jeremia 31:7 wanneer Jeshua als Koning der Joden vanuit Jeruzalem regeert Zacharia 14:9 met zijn 144.000 Ambassadeurs [Openbaring 7 en 14]