#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

Christenen moeten met kinderen bezig zijn

Gebeden van christenen focussen zich tegenwoordig voornamelijk op persoonlijke noden, constateert Henk de Cock in het blad van de door hem gestichte Pinkster Bijbelschool Brazilië. “Als ‘eenparig gebed’ wordt verstaan dat alle leden gezamenlijk moeten bidden voor de nood van één persoon, terwijl het eenparige gebed van de eerste gemeente bestond uit het gebed van één persoon voor het gezamenlijke doel, beoogd door allen”, schrijft hij.

Dat gezamenlijke gebed was destijds dat allen vervuld werden met de heilige Geest, voegt hij er aan toe. Christenen moeten volgens hem de Heer gehoorzaam zijn in eenparig gebed voor de verkondiging van het evangelie. En als zijn Hem gehoorzamen, zullen de volgende generaties worden gezegend, zegt hij. Een proces dat gaande wordt gehouden door de kinderen ‘de grote daden Gods’ te vertellen. “Dat is niet iets wat we erbij moeten doen, maar juist de kern van het apostolisch beleid. Het eerste dat Jezus tegen Petrus zei, als voorwaarde voor het herstel van zijn apostelschap, was: Weid mijn lammeren. Alleen daarna zei de Heer: Hoed mijn schapen. We moeten onze bediening dus starten met de kleineren, niet met de groten. De nieuwe generatie komt in de eerste plaats.”

Onderwijs moet niet zijn gericht op degenen die het meeste weten, maar op hen met nog maar weinig kennis, die het in de toekomst moeten overnemen, zegt hij. “We worden pas door God gezegend als ons geestelijk leven verder gaat dan zelfheiliging, zelfopbouw, zelfontplooiing, zelfhandhaving, zelfvermaak, en ons inzetten om een erfdeel op te bouwen voor hen die na ons komen.”


Reageren