Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Israël

Media censureren waarheid over Midden-Oosten

Het was voor mij als een nieuwe openbaring toen ik een buitengewone YouTube-video bekeek. In de video beschuldigde de voormalige terrorist Mosab Hassan Yousef de Palestijnse afgevaardigden bij de Verenigde Naties ervan, hun eigen volk te misleiden en het conflict met Israël aan te wakkeren.

Door Charles Gardner

Nu begrijp ik dat de Britse en andere westerse media – door nieuws te censureren waar zij het niet mee eens zijn – deels verantwoordelijk zijn voor het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. Laat me dit uitleggen.

Yousef is de zoon van Sheikh Hassan Yousef, een oprichter van Hamas. Nadat hij getuige was van het martelen van medegevangenen door hun eigen (Arabisch-islamitische) volk, wisselde hij van loyaliteit naar de veiligheidsdienst van Israël (Shin Bet). Tot zijn grote verrassing ontdekte hij dat zijn Israëlische ondervragers vriendelijk en zorgzaam waren.

Later werkte hij in het geheim voor de Shin Beth, en redde vele levens door de politie tips te geven over geplande wreedheden. In deze periode had hij een ervaring zoals Paulus had op de weg naar Damascus: Yousef kwam tot het geloof in de Joodse Messias en begon van de Messias te houden, nadat hij uitgenodigd werd de Bijbel te bestuderen in Jeruzalems iconische YMCA-gebouw. Hij ontving die uitnodiging buiten de beroemde Damascuspoort, één van de ingangen van de ommuurde Oude Stad.

Maar zijn leven was nu dubbel in gevaar: alsof het al niet gevaarlijk genoeg was om te spioneren voor Israël, liet hij ook zijn islamitische geloof varen om Jezus te volgen. Uiteindelijk was Yousef gedwongen naar Amerika te vluchten, waar hij nu moedig campagne voert om de waarheid over Israël te verspreiden onder de wereldmedia die maar al te graag de voortdurende propaganda slikt, die Joodse banden met het gebied ontkent.

En zo werd hij een gastspreker voor UN Watch, toen hij vorige week afgevaardigden van de VN-Mensenrechtenraad toesprak. De delegatie van de Palestijnse Autoriteit reageerde verschrikt en geërgerd toen Yousef hen ervan beschuldigde mensen­rechten­schendingen tegenover hun eigen volk te hebben begaan. Ook beschreef hij de Palestijnse Autoriteit als ‘de grootste vijand van het Palestijnse volk’, en voegde daaraan toe: ‘Als Israël niet zou bestaan, zouden jullie niemand hebben om de schuld te geven.’

Voordat Yousef het woord voerde, viel land na land Israël aan en beschuldigde het land ervan een genocidale apartheidsstaat te zijn. Maar Yousef legde hen allen het zwijgen op toen hij de Palestijnse leiders ervan beschuldigde hypocriet te zijn.

‘Waar komt uw legitimiteit vandaan?’ vroeg hij hen. ‘Het Palestijnse volk heeft u niet gekozen, en het heeft u niet aangewezen om hen te vertegenwoordigen. Uw toewijding is niet ten opzichte van uw eigen volk. Dat blijkt uit uw eigen totale schending van hun mensenrechten. U ontvoert Palestijnse studenten van het universiteitsterrein en martelt hen in uw gevangenissen. U martelt politieke tegenstanders. Het lijden van het Palestijnse volk is het resultaat van uw egoïstische politieke belangen.’
‘En zij gebruikten Israël als zondebok’, besloot hij.

Yousef heeft vrede gevonden met de Joden en alle andere mensen, door zijn relatie met Christus, nadat hij zowel met God als met de mens verzoend was door Jezus’ dood aan het kruis (zie Efeze 2:14). Zijn bestverkochte boek, Zoon van Hamas, is nog steeds beschikbaar in de boekwinkels. Ik heb veel geschreven over mensen zoals hij, die van Joden zijn gaan houden en hen eren, niet door middel van een politiek vredesproces met eindeloze onderhandelingen en compromissen, maar door wat Jezus deed voor alle mensen toen Hij hun zonden op zich nam en ze aan het kruis nagelde. Hierdoor kwam er een einde aan de vijandschap tussen mensen, vooral tussen de Jood en de Arabier, nakomelingen van Izaäk en Ismaël, de zonen van Abraham.

Nadat ik een conferentie bijwoonde in de Christ Church te Jeruzalem, schreef ik erover in mijn boek, Vrede in Jeruzalem, en ik blijf schrijven over dit kostbare onderwerp. Het vormt immers de kern van het evangelie dat verzoening brengt tussen God en de mens en tussen Jood en heiden.

Met mijn eigen ogen zag ik Jood en Arabier elkaar omarmen, terwijl zij de maaltijd van de Heer deelden, die het Lichaam en het Bloed van de Heer vertegenwoordigt, die hen samenbracht door Zijn barmhartigheid en genade. Hier was ik ook getuige van de vervulling van Jesaja’s profetie: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam (…) Vredevorst.’ (Jesaja 9:5)

Ik ben al meer dan veertig jaar journalist, en kan een goed verhaal zeker ontdekken – en dit was, naar ik meen, het beste verhaal dat nooit verteld is: het antwoord tot vrede in het Midden-Oosten en zelfs in de wereld. Gedurende een periode van twee weken bood ik dagelijks mijn (gratis) artikel aan bij algemene nieuwsbladen (Fleet Street) in Engeland, maar ik kreeg geen enkel antwoord op mijn e-mails.

Toch werden de inspirerende verhalen op grote schaal verspreid in vier werelddelen. Daarom zei ik eerder dat de Britse media deels verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan vooruitgang in het Midden-Oosten, waar de situatie sinds de vredesbesprekingen in 2014 veel gewelddadiger is geworden.

Maar het was zo verfrissend dat historicus A.N. Wilson de overdreven politieke correctheid van de Daily Mail van afgelopen zaterdag heeft aangepakt, door te beschrijven dat die een ‘nieuwe donkere periode van intolerantie’ weerspiegelt. Hoewel hij niet zegt dat hij zelf een gelovige is, kwam hij op voor die christenen die als ongeloofwaardig worden behandeld, omdat zij bijvoorbeeld geloven dat abortus en seksuele promiscuïteit verkeerd zijn.

Toch is het nog steeds heel ongebruikelijk voor onze media om een compromisloos standpunt in te nemen ten aanzien van het christelijke geloof, en dat onze natie onderbouwt met duizenden jaren geschiedenis, gerechtigheid, vernieuwing, onderwijs en zorg. Dit laat duidelijk zien dat de Here Jezus Christus zeker nog relevant is voor de wereld: Hij maakte het heel duidelijk dat hij niet één van de vele mogelijkheden is, die ons naar de hemel leiden, toen Hij zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ (Johannes 14:6)

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, beschikbaar op Amazon, en Peace in Jerusalem, beschikbaar op olivepresspublisher.com

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


BASTIAAN

12-10-2017 09:36
Mainstream Media maar ook Mainstream Kerken censureren al decennia de waarheid over het Midden-Oosten.

Het enige echte nieuws over de wereld, mens en samenleving kunnen we nog in de Statenbijbel en King James Bible [zonder kanttekeningen, die gaan uit van de verderfelijke leer: de Kerk is het nieuwe Israël] vinden.

Alle moderne Bijbelvertalingen wijken daar sterk van af. Voegen toe en laten woorden daaruit weg, hetgeen al streng verboden werd door JHWH en Jeshua Gods Zoon. Deuteronomium 4:1-2 en Openbaring 22:18-20.

Wie naast bestuderen van de Bijbel ook nog de boeken van vele onderzoeksjournalisten leest die mag zich 2017 goed geïnformeerd weten/noemen.

De Radionieuwsdienst gaf in de jaren 60-70 ieder uur nog een uitgebreid overzicht van wel 12 minuten over de toestand in de wereld. Wie vanmorgen het nieuws op NPO1 beluisterde moest het met amper vijf minuten doen.

Op TV is het nog erger: Infantiel voorgekookt, grotendeels door de EU en uit Brussel gekleurd/gemanipuleerd nieuws. Hoor en wederhoor zijn zeldzaam.

En...In hoeveel kerken wordt er in 2017 nog over het huidige Israël en het Joodse Volk gesproken vanuit de Profetische boeken en Jeshua' s Boek Openbaring?

Zelden wordt er gebeden voor de Vrede van Jeruzalem en de bekering van heel het Joodse Volk op één dag. Zacharia 12-14 en Jesaja 66 en Openbaring 7, 14 en 19.

Die dag is heel dichtbij gekomen en de wereld en VEEL kerken zullen dan net als op 14 mei 1948 toen de Staat Israel met een mond vol tanden staan: Hoe bestaat het?

De Joodse Messias Jeshua zal dan Koning van Israël worden en geen antisemiet durft het dan nog in zijn hoofd te halen om snerende opmerkingen over hen te maken.

Dan zullen de woorden van MATTHEUS 2:6 werkelijkheid worden: En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een Leidsman voortkomen, die Mijn Volk Israël weiden zal."

En nogmaals Maria [Hebr. Mirjam] Lukas 1:30...En de ?engel? zei tot haar: Wees niet bevreesd, ?Mirjam; want gij hebt ?genade? gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Hem de naam ?Jeshua geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de TROON van zijn vader ?David? geven, en Hij zal als ?KONING over het huis van ?Jakob? Heersen tot in Eeuwigheid, en zijn Koningschap zal Geen einde nemen.

LUKAS 1:51 MIRJAM: GOD heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns ?harten? verstrooid; Hij heeft Machtigen van de troon Gestort en eenvoudigen Verhoogd,
hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden. Hij heeft Zich ISRAEL, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan ?barmhartigheid, – gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen –
voor ?Abraham? en zijn nageslacht in eeuwigheid.

Lukas 2:27 zal werkelijkheid worden: En SIMEON kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het ?kind? ?Jeshua? binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei:

Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in ?vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil [JESHUA] gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van ALLE volken.

Als Kerken/Gemeenten NU mee willen delen in de Zege van Jeshua dan zullen ze opnieuw Handelingen 15 en Romeinen 9-11 goed moeten bestuderen.

Israel wordt spoedig tot Hoofd der volken Jeremia 31:7 en Jesaja 60. En vergis u niet: de Gemeente uit de heidenen is Op de stam van Israël Geënt en niet andersom. Romeinen 11. Zegt het voort en bidt voortaan iedere dag voor de Vrede van Jeruzalem. Psalm 122.