#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Boek-muziek-film

Minder grove taal in kinderboeken

Sinds 2014 is er een dalende lijn wat betreft grof taalgebruik in de kinderliteratuur. In slechts 14% van de door de Bond tegen vloeken onderzochte kinderboeken staan vloeken en andere grove woorden.

De Bond tegen vloeken onderzoekt jaarlijks de door de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) genomineerde en gewaardeerde kinderboeken. 3 van de 21 boeken (14%) bevatten grove taal. Dit is een verbetering ten opzichte van 2016, toen 21% van de boeken grove woorden bevatten. In 2014 lag dit percentage nog op 40%.

Het boek ‘Naar het noorden’ van Koos Meinderts dat de Gouden Griffel won, bevat geen grove taal.
Ook in ‘Tangramkat’, de winnaar van het Gouden Penseel van Maranke Rinck en Martijn van der Linden staan geen grove woorden. Behoorlijk veel grove taal trof de lezersjury aan in ‘Lynn 3.0’ van Anke Kranendonk. Ook in ‘Yuna’s maan’ van Hans Hagen komt grove taal voor.

De Bond tegen vloeken vindt respectvol taalgebruik in kinderboeken een belangrijk item, omdat een kinderboek een opvoedkundige waarde in zich heeft. De Bond tegen vloeken stimuleert kinderen en jongeren om na te denken over respectvol taalgebruik. Daarom bezoekt de Bond tegen vloeken scholen (PO, VO en MBO). Onder de naam KlasseTaal worden jaarlijks meer dan 750 gastlessen gegeven op 135 scholen.


Reageren