#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Opinie

In Israëlcultus Christus’ werk vaak gemarginaliseerd

De toekomst ziet er voor Israël niet onverdeeld rooskleurig uit. Naast Bijbelverspreiding onder Joden, wil directeur Ton Stier van stichting ‘Israël en de Bijbel’ ook die boodschap wel graag kwijt. Hij zegt dat in een interview met het blad van de organisatie, ter gelegenheid van het feit hij er 30 jaar in dienst is.

In IB Magazine staan verhalen van veldwerkers en getuigenissen van Joodse gelovigen, maar ook de ontwikkeling van een gezonde Bijbelse visie op Gods plan met het volk is wat hem betreft belangrijk. “De Bijbel leert dat er nog een moeilijke tijd gaat komen, niet in het minst voor Israël. Ik bespeur zo vaak een Israëleuforie, tot zelfs een soort Israëlcultus, waarin Christus en Zijn verlossingswerk worden gemarginaliseerd. En dat terwijl het juist om Hem en de verheerlijking van Zijn naam gaat”, zegt Stier, ooit zendeling in Bolivia, maar naar zijn zeggen door de Heer geroepen om zich tot de Joden te wenden met Gos Woord.

In het interview vertelt hij over vele wonderen die hij in het werk mocht zien. Onder meer met de invoer van Bijbels in landen waar men daarop niet bepaald zit te wachten. En met Joden en distributiekanalen die op zijn pad en dat van andere medewerkers kwamen.


Reageren