#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Uw mening

064 Vrouw in leiding Willow Creek na vertrek Hybels

Omdat in Willow Creek gelederen wordt gezegd dat niemand Bill Hybels kan vervangen als leider van de megakerk, volgen in die functie volgend jaar oktober twee al bij de organisatie in dienst zijnde mensen hem op. Een vrouw en een man (die overigens niet met elkaar zijn getrouwd): de pastors Heather Larson en Steve Carter (foto). Dat deelde Bill Hybels zaterdag mee in de centrale vestiging van Willow Creek in South Barrington, Illinois, een van de zeven locaties die met elkaar wekelijks 25.000 mensen trekken.

Uw mening: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan!

Volgens Hybels heeft men zich in het oudstenteam wel afgevraagd of de geloofsgemeenschap een ongetrouwde vrouwelijke leidende voorganger kan hebben. Conclusie: Geen probleem.

Heather Larson zal leiding geven aan de 400 man tellende staf van Willow Creek, die een jaarbudget van $77 miljoen heeft, en pastor Carter zal onderwijzen en de meeste weken preken.

Willow Creek werd in 1975 gesticht en behoort nu tot de tien grootste kerken van de VS. “We weten dat niet één persoon Bill kan opvolgen”, zegt Larson (42). Zij heeft al 20 jaar voor de gemeente gewerkt en werd de naaste medewerker van Hybels, zeg maar de nummer 2, in 2013.

Een externe consultant heeft bedacht dat splitsing van de leiding in twee taken en twee personen goed zou zijn. Hybels heeft ze aangewezen en ze zijn door het oudstenteam erkend.

Ongeveer vijf procent van de megakerken wordt geleid door een echtpaar, zoals Joel en Victoria Osteen in Lakewood. Het aantal vrouwelijke pastors is in de VS in de laatste 25 jaar verdrievoudigd.

Reageren


Jos van der Geest

18-10-2017 11:29
Het is zeer schokkend dat sommige kerken en/of geestelijken aan occulte zaken doen. Dit vind ik zeer triest. Ook zeer lastig voor jong christenen, hier bedoel ik mee christenen die Jezus als redder hebben aangenomen, hier verstrikt in kunnen komen. De satan is overal op de loer. Natuurlijk zijn de meeste kerken goed, maar je zou het mis kunnen grijpen helaas als je een slechte treft. Een slechte die oppervlakkig gezien mooi en fijn kan lijken.

BASTIAAN

18-10-2017 09:11
Dat de vrijzinnige Bill Hybels in Willow Creek de Bijbel laat Buikspreken is al vele jaren bekend!!! De pastors een vrouw en een man (niet met elkaar zijn getrouwd) Heather Larson en Steve Carter volgen Hybels volgend jaar oktober op.

En die Oudstenraad in Willowcreek LAAT OOK DE BIJBEL DICHT vindt het allemaal best. Arme misleide gelovigen die naar deze dwaalleraars luisteren.

PAULUS waarschuwt gelovigen in 1 Korinthe 5, 6 en 7 om niet met de wereld mee te doen!!! Ook in Hebreeën 13:4 leert hij: 4...Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

Jeshua waarschuwde zijn Apostelen al voor misleiders zoals o.a. in Willow Creek. In 2 Petrus 2:18 [lees het hele hoofdstuk] lezen we over de werkwijze van deze dwaalleraars:

18...Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door Ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken.

Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf ?slaven? des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens ?slaaf? is men.

Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland ?Jeshua? Hamasjiach, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de Wet der Gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het ?heilige? gebod dat hun overgeleverd is.

Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een ?hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Luister hoe Jeshua gelovigen waarschuwt voor dit soort dwaalleraars in Mattheus 24...

3 Toen Jeshua op de ?Olijfberg? gezeten was, kwamen zijn Discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons [...] wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?

Jeshua antwoordde en zei tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen In Mijn Naam en zeggen: Ik ben de ?Christus, en Zij zullen Velen Verleiden.

Gelovigen in Willow Creek doen er verstandig aan om die dwaalleraars en hun organisatie voorgoed de rug toe te keren...Jeshua zegt in Openbaring 18 vers 4...tot alle gelovigen in valse kerken en secten...

Gaat UIT van haar, Mijn Volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar ?zonden? en niet ontvangt van haar plagen. Want haar ?zonden? hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht...enz.