#Tb 15 euro gift
Enquête: 112-Kunnen mensen behouden worden die nooit van Jezus hebben gehoord? Ja Nee

Buitenland

Universiteit Hamburg besluit geloofsgedragscode

De Universiteit van Hamburg heeft een gedragscode opgesteld die de godsdienstuitoefening en gelijke behandeling moet regelen. Zo mogen religieuze gedragingen of symbolen niet de wetenschapsbeoefening of de vorming beïnvloeden, aldus de richtlijn.

“De godsdienstvrijheid van de een kan niet verder gaan dan de godsdienstvrijheid van de ander”, aldus de opstellers, die respect eisen voor anders- en niet-gelovigen.

Beperkende maatregelen
Hardop bidden in de bibliotheek en rituele voetwassingen in toilet- en wasruimten zijn verboden. Religieuze vieringen kunnen uitsluitend in de daartoe aangewezen stilteruimten plaatsvinden. Een gordijn dat studenten daarin hebben opgehangen om mannen en vrouwen te scheiden is volgens de gedragscode discriminerend en wordt niet meer geduld. Religieuze kleding, waaronder ook volledige lichaamsbedekking van vrouwen, is echter wel toegestaan.

Reeks incidenten
Een tienkoppige commissie van filosofen, theologen en juristen hebben maandenlang aan de richtlijn gewerkt. Aanleiding is een reeks van incidenten op de campus. Zo had een salafistische prediker op het terrein van de universiteit opgeroepen voor de gebedstijden en hadden mannelijke moslimstudenten druk uitgeoefend op moslima’s om een hoofddoek te dragen. Om nieuwe incidenten voor te zijn is besloten een gedragscode op te stellen.

Gebedsruimten gesloten
De Universiteit van Hamburg is niet de enige onderwijsinstelling waar conflicten zijn geweest rond godsdienstuitoefening. De Technische Universiteit Dortmund sloot vorig jaar de stilteruimte nadat moslimstudenten een wand hadden gebouwd om mannen en vrouwen te scheiden. Afgelopen maart sloot ook de Technische Universiteit Berlijn de gebedsruimte voor moslims. (KN/KNA)

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Reageren


Theo Bert

06-11-2017 07:04
"de opstellers, die respect eisen voor anders- en niet-gelovigen."
Men kan zich afvragen of de islam tolerantie verdient. Wetenschappelijk archeologisch onderzoek wordt niet getolereerd. De waarheid wordt verbogen ten dienste van de islam.
De kerk zou de islam niet "ten koste van alles" moeten verdedigen en trachten het "vrij te pleiten van de gruweldaden die elke dag in haar naam worden gepleegd" of anders "dat iemand uiteindelijk de waarheid verraadt", beweert een vooraanstaande jezuïet-geleerde van de islam.
De Griekse melkiet Jezuïet-pater Henri Boulad gelooft dat als het gaat om het omgaan met de islam, de katholieke kerk bezweken is voor een 'liberale linkse ideologie die het Westen vernietigt', gebaseerd op het voorwendsel van 'openheid, tolerantie en christelijke naastenliefde'.
citaat https://gloria.tv/article/CvLeFyMLNzDr1uCMxvdniXXmG

Wie heeft de moed om het systeem te onderzoeken?
voor meer http://bijbel.startkabel.nl/forum/?id=5190