#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Uw mening

137 Gert-Jan Segers dankt voor gebed

Beste bidders, zoals jullie uit de media hebben vernomen hebben we een regeerakkoord en zijn we in de gelegenheid gesteld drie bewindslieden te leveren aan het nieuwe kabinet. Een mijlpaal.

Uw mening: 137-Ik ben blij met het nieuwe kabinet!

Het regeerakkoord is een akkoord waar compromissen in zitten, maar ook veel mooie zegeningen: veel extra geld voor gezinnen, vergroting van de onderwijsvrijheid, intensivering van de strijd tegen gedwongen prostitutie en betere zorg voor Gods schepping. We hebben het als fractie als geheel gewogen en gezegd: we gaan ervoor.

Het hele proces is zwaarder geweest dan ik van tevoren had gedacht, maar tegelijk hebben we ons op cruciale momenten ook gedragen gevoeld door jullie gebeden. Heel veel dank!

Willen jullie bidden voor een goede start van de kabinetsploeg en onze bewindslieden Carola, Arie en Paul in het bijzonder? Ik hoop en bid dat dit kabinet en onze bijdrage eraan inderdaad een zegen voor ons land zullen blijken te zijn.

Hartelijke groet! In Christus verbonden, Gert-Jan Segers

Reageren


M. van Putten

27-10-2017 09:58
Een nogal dubieus stukje van de CU-voorman. Iedereen heeft gezien hoe (antichristelijk) Rutte en zijn kabinetten zich in de afgelopen jaren profileerden. Is het, met dat gegeven, echt Gods zegen dat de twee grootste 'christelijke partijen' steun geven dit te laten continueren met zo'n 'regeerakkoord'. Het lijkt mij niet gepast om Gods wil hiermee in verband te brengen.

BASTIAAN

26-10-2017 09:22
Ik ben benieuwd hoe de CU Sigrid Kaag (D66) voorgesteld als nieuwe staatssecretaris van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat pareren.

In een Persbericht van Likoed Nederland, 24 oktober 2017 las ik de volgende info over haar...

https://likud.nl/2017/10/geen-terroristenvereerder-in-het-nieuwe-kabinet/

1. Zij beschaamde het vertrouwen van dit ministerie.
Zij vertrok eerder bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nadat zij uit haar vertrouwensfunctie bij de afdeling ‘Politieke VN-zaken’ van dit ministerie was gezet. Dat was omdat de leiding van BZ had ontdekt dat zij in het geheim met een vertrouweling van Yasser Arafat was getrouwd. Zij beschaamde dus het vertrouwen van dit ministerie en wist niet goed om te gaan met gevoelige informatie.

Dat alleen al maakt iemand ongeschikt als staatssecretaris op een ministerie waar uiterst vertrouwelijk met informatie moet worden omgegaan, denk aan de internationale samenwerking inzake terrorismebestrijding.

2. Haar persoonlijk leven is nauw verbonden met een terroristische organisatie. Haar Palestijnse man, Anis al-Qaq, was namens de Palestijnse terreurorganisatie PLO ‘Onderminister van Planning’. Dat was in een tijd dat zijn baas Yasser Arafat opdrachten gaf om terreuraanslagen te plegen. Dat kan betekenen dat haar man persoonlijk de hand in terreur heeft gehad.

3. Zij heeft bewondering voor terroristen.
Sigrid Kaag heeft in haar woonkamer prominent een foto van Yasser Arafat. Yasser Arafat geldt als “de vader van het moderne terrorisme”. Zijn hele leven heeft hij zich bezig gehouden met weerzinwekkende terreur. Duizenden onschuldige mensen zijn op bevel van Arafat vermoord. Niet alleen Joden en Israëli’s, maar ook vele Jordaniërs, Libanezen en Palestijnen – zowel politieke tegenstanders als Arabieren die wel in vrede met Israël wilden leven.

Lees zelf maar verder op de Likoed-Site dan ziet u ook een uittreksel van het boek van Tom S. van Bemmelen: 150 Palestijnse Fabels...Feiten voor een beter begrip van het conflict tussen de Arabieren en Israël.

Jos van der Geest

25-10-2017 10:02
@Otto

CU heeft het relatief zeer goed gedaan als je naar zetel aantal kijkt. Beter een deel van je programma uitgevoerd zien dan helemaal niets. En ik heb de hoop dat CU in verloop van kabinets periode een aantal dingen wat VVD wil kan afzwakken, metname de zorgpunten.

Otto

25-10-2017 07:04
Ik vind de CU een liberale christelijke partij in het nieuwe regeerakkoord continueert dit nieuwe kabinet apartheid behandeling Israel, dit houd in, dat Israel een bezettingsmacht is, en dat Israel delen moeten afstaan aan de Palestijnen, zoals Judea/Samaria. Ook is in dit nieuwe kabinet Sigrid Kaag(D'66) benoemt tot staatssecretaris van buitenlandse handel, en ontwikkelingssamenwerking, deze mevrouw heeft een hekel aan Israel, deze mevrouw heeft vele malen de Palestijnse zaak verdedigt. Deze CU heeft de wet aangenomen, dat de Islam tot een beschermde godsdienst behoord in Nederland, ook is deze CU verantwoordelijk, dat er Islamitisch onderwijs gegeven mag worden in Nederland, ook is deze CU voorstander dat Syriegangers gewoon hun Nederlands paspoort mogen behouden. Ook het sociale akkoord is voor arme mensen een ramp, alles wijst naar verslechtering van de minste in deze samenleving. Is dit dus de CU waar men trots op is, die toestaat dat er afgodentempels gebouwd kunnen worden in dit land, die een PVV afwijst(wat hun goed recht is) maar die niets zegt over een nog gevaarlijker partij DENK, deze partij haat Israel, en joodse medeburgers, daar reageer de CU niet op, of wijst deze af, en hoop er maar niet op, dat de CU wat doet aan de Btw verhogingen, of de zorg, nee in 2019 wordt er nog eens extra 700 miljoen extra bezuinigt op de zorg. Onder het gedoog van het vorige kabinet door CU/SGP zijn de verschillen tussen arm en rijk enorm toegenomen, dus zo sociaal zijn deze partijen niet, en dan praat men over eindeloos barmhartig zijn. Ook wil ik nog opmerken dat juist Segers naar de verkiezingen de uitspraak deed, dat hij Israel kritisch zou gaan volgen nou het begin is er. Al met al ik moet het eerst zien hoe dit kabinet zich gaat ontwikkelen, maar vooral voor Israel zie ik het somber in onder dit kabinet, en ook voor de minste in de samenleving. Ik wil nog een opmerking maken, ook de EO begon in zijn oorsprong goed, en nu kan alles er, zo liberaal als wat, en zo zie ik het verloop ook in de CU, vooral omdat zij in juni 2016 een statuten veranderd hebben, zodat nu iedereen lid kan worden van deze partij, ongelovig, of gelovig, maak niet uit men is welkom.

Diepke van der Klis

25-10-2017 09:05
Van harte Gert Jan en jullie afgevaardigde bewindslieden in het kabinet Gods Zegen toegebeden.
Laten we blijvend biddend er om heen staan dat deze kabinets-regeerperiode tot grote Zegen van Volk en Vaderland en de Wereld mag zijn op weg naar Zijn Koninkrijk Diepke.

Jos van der Geest

25-10-2017 12:43
Waar ik blij mee ben en waar CU ook trots op kan zijn is de vele punten die voor de achterban, maar ook Nederlands volk in huis heeft gesleept. Ook positief de 2 ministers en de staatssecretaris wat het mag afvaardigen.

Ja er zijn natuurlijk ook mindere punten in. Ben blij dat op bepaalde zaken geen breekpunt heeft gemaakt en besloten heeft dat mee regeren 10 keer beter is dan in oppositie staan.

Hopelijk kan CU op bepaalde zaken zoals zorg maar ook de dreigende Btw verhoging nog wat kan betekenen.

Hoe dan ook neig ik meer naar positief dan negatief. Ik wens de CU ook veel wijsheid toe.